Gymnasiet og HF

Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus udbyder både stx- og hf-forløb. HF udbydes kun som et særligt tre-årigt forløb for elever med sportslig godkendelse fra Team Danmark. Hvis du har interesse i at vide mere om lige netop os, kan du komme på en besøgsdag, ligesom du er velkommen til skolens informationsaften.

Ny lov om ungdomsuddannelserne er blevet vedtaget d. 27.12.16 med virkning fra 1.1.2017, dvs. med virkning for dig der søger optagelse til skolestart august 2017. Læs mere om reformens indhold på Uddannelseguiden her.

Reformen forventes at få betydning for hvilke studieretninger der kan udbydes, mens evt. ændringer af optagelseskriterierne forventes først at ville gælde fra 2019.

 

Mere information

På de sider du ser i menupunktet "OPTAGELSE" ovenfor, finder du de generelle regler for optagelse til gymnasiet henholdsvis HF. I menupunktet ”STUDIERETNINGER” kan du se, hvilke studieretninger vi udbyder i 2017-2018 og læse mere om dem.

På mange andre sider her på falko.dk kan du danne dig indtryk af skolelivet lige netop hos os; se f.eks. under nyheder på vores forside, menuen ”Elev” og punkterne ”Hverdagen på Falkonergården” og ”Aktiviteter”.