Kriterier for fordeling

Kriterierne for fordeling af elever på gymnasier er fastlagt i forretningsordenen for fordelingsudvalget i region Hovedstaden. 

I øvrigt henvises til hjemmesiden for region Hovedstaden