STX og TD-Studieretninger

Udbudte STX-studieretninger 2018-2019.

Nedenstående udbud er i overensstemmelse med de regler som er vedtaget i gymnasieloven som trådte i kraft 1. januar 2017. 

Musik A

Engelsk A

 

 

Musik A

Matematik A

 

 

Biologi A

Kemi B

Biologi A

Kemi B

Idræt B

Matematik A

Biotek A

Fysik B

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Matematik A

Geovidenskab A

Kemi B

Samfundsfag A

Matematik A

 

 

Samfundsfag A

Engelsk A

 

 

Engelsk  A

Spansk beg.  A

Latin C

Engelsk A

Spansk beg. A

Tysk forts. B

Engelsk A

Spansk beg. A

Fransk forts. B

Engelsk A

Tysk forts. A

Samf B

Engelsk A

Fransk forts. A

Samf B

TD studieretninger

UdbudteTeam Danmark-studieretninger 2018-2019.

Nedenstående udbud er i overensstemmelse med de  regler som gælder pr. 1.1 2017 for gymnasiet (STX).

Foruden disse studieretninger tilbyder Falkonergården HF i et 3-årigt forløb for TD-elever

Biologi A

Kemi B

Idræt B

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Samfundsfag A

Engelsk A

 

 

Engelsk A

Spansk beg. A 

Tysk forts. B

Engelsk A

Spansk beg. A 

Fransk forts. B