STX og TD-Studieretninger

Udbudte STX-studieretninger 2017-2018.

Nedenstående udbud er i overensstemmelse med de regler som er vedtaget i gymnasieloven som trådte i kraft 1. januar 2017. Nogle af vores tidligere udbudte og oprettede studieretninger som man kan se for de foregående år, er dermed ikke længere tilladte.

Musik A

Engelsk A

 

 

Musik A

Matematik A

 

 

Biologi A

Kemi B

Matematik A

Biotek A

Fysik B

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Matematik A

Geovidenskab A

Kemi B

Samfundsfag A

Matematik A

 

 

Samfundsfag A

Engelsk A

 

 

Engelsk  A

Spansk beg.  A

Latin C

Engelsk A

Spansk beg. A

Tysk forts. B

Engelsk A

Tysk forts. A

Samf B

Engelsk A

Fransk forts. A

Samf B

TD studieretninger

UdbudteTeam Danmark-studieretninger 2017-2018.

Nedenstående udbud er i overensstemmelse med de nye regler som forventes at komme til at gælde med vedtagelsen af de reformerede ungdomsuddannelser.Nogle af vores tidligere udbudte og oprettede studieretninger som man kan se for de foregående år, er dermed ikke længere tilladte.

 

 

Biologi A

Kemi B

Idræt B

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Samfundsfag A

Engelsk A

 

 

Engelsk A

Spansk beg. A 

Tysk forts. B