Rektor for Falkonergårdens Gymnasium og HF

Rektor Kirsten Cornelius har valgt at gå på pension efter 28 år som vores rektor, så vi søger en ny rektor med tiltrædelse 01.02.18 eller 01.03.18.

Falkonergårdens Gymnasium og HF er beliggende på Frederiksberg i smukke bygninger (Havning 1955) med en flot multihal 2014 og en ny klassefløj 2017.

Se også gymnasiets hjemmeside: www.falko.dk

Falkonergårdens Gymnasium er på en gang et alment gymnasium med en bred fagvifte (21 klasser) og et Team Danmark gymnasium, der ved siden af gymnasiets fagvifte lægger vægt på eliteidræt (15 Team Danmark klasser incl. 3 HF klasser) – Danmarks største Team Danmark Gymnasium.

Vores nye rektor skal derfor have erfaringer fra og levende interesse for undervisningen i det almene gymnasium og for idræt og idrætsverdenen.

Gymnasiet har tradition for at have store ambitioner for udvikling af faglige, sociale og sportslige kompetencer.

Falkonergårdens Gymnasium og HF er veldrevet og har stor søgning.

Gymnasiet har en sund økonomi.

Gymnasiet har engagerede medarbejdere. Vi har tradition for, tillid til og respekt for elev- og medarbejderdemokrati. Vi har tradition for åbendør politik.   Gymnasiet bakker op, når nogen vil afprøve nye faglige og pædagogiske tiltag.

Vi lægger vægt på kvalitet og kvalitetsudvikling gennem en udbredelse af en kvalitetskultur.

Vi har udviklet metoder, der pædagogisk og didaktisk kan få reformer til at indgå i gymnasiets kultur.

Vi har et aktivt skolemiljø med mange faglige og sociale arrangementer i og uden for undervisningstiden.

Vi har et velfungerende og stærkt Pædagogisk Udvalg og et aktivt Pædagogisk Råd.  

 

Vi søger en rektor

 • som vil videreføre profileringen og udviklingen af Danmarks største Team Danmark gymnasium -         med et fokus på, at størstedelen af eleverne har et almindeligt 3-årigt STX forløb
 • der er fagligt velfunderet med lyst til at undervise og til at indgå i et lederteam
 • med personlig integritet og gennemslagskraft, der kan understøtte og være med til at videreudvikle en veldrevet skole
 • der møder medarbejderne med empati og anerkendelse
 • med stærke kommunikationsevner, der kan motivere og begejstre
 • der vægter fællesskab og er tillidsskabende
 • der kan lede med vægt og fokus på kvalitet og trivsel blandt medarbejdere og elever
 • der trives med den åbne dørs politik
 • der har kompetencer og lyst til at arbejde sammen med en kompetent administration
 • der kan navigere i krydsfeltet mellem centrale krav og medarbejdernes samt elevernes undervisningshverdag
 • der er synlig, nærværende og engageret – involveret i det der sker, både i elev- og  lærerprojekter
 • der har blik for almendannelse og for gymnasiets rolle i samfundet
 • der understøtter lærerkollegiet - også når der skal afprøves noget nyt
 • der handler og finder løsninger, hvis der er behov for det
 • med nogen ledelseserfaring  

Ansøgninger mailes til bestyrelsesformand Henrik Toft Jensen HTJ@remove-this.RUC.DK

Ansøgningen skal være Henrik Toft Jensen i hænde senest 01.12.17. kl.12:00

Kontakt gerne bestyrelsesformand Henrik Toft Jensen tlf.  46743165 eller 38874996 for yderligere oplysninger.