STX-studieretninger udbudt i skoleåret 2017-2018

Hvis du er Team Danmark-elev, skal du i stedet se de 4-årige studieretninger 

Kunstnerisk studieretning Musik A - Engelsk A

Studieretningen her er for dig, der vil uddybe din viden om sprog, musik, kultur og samfundsforhold og forstå større sammenhænge mellem disse elementer. Læs meget mere om studieretningens indhold.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Bemærk: Dette er vores hidtidige beskrivelse, i adgangskortet er der dog tilføjet Matematik B som nu er obligatorisk i denne studieretning, og her er kun Samf C (mod Samf B tidligere)

 

STX - EN/MU
Kunstnerisk studieretning
I alt moduler pr. 14 dage30343531
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbStudieretn. 1. g2. g3. g
Obligatoriske fag
Dansk A2334
Engelsk A3355
Historie A233
Matematik B555
Samfundsfag C33
Idræt C2222
Fysik C33
Musik A3346
Nat. Grundforløb (nv)6
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. Fremmedsprog B54
Almen Sprogforståelse (ap)6
Biologi C4
Naturgeografi C3
Valgfag
Naturvidenskab B5
Valgfag3
Valgfag3

 * et modul er 90 min

 

 

Kunstnerisk studieretning Musik A - Matematik A

Studieretningen her er for dig, der vil uddybe din viden om musik, matematik og kultur og samfundsforhold, og forstå større sammenhænge mellem disse elementer.. Læs meget mere om studieretningens indhold. Beskrivelsen dækker den hidtidige ordning, men det forventes at indholdet fremover vil ligne en hel del.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

 

 

STX - MA/MU
Kunstnerisk studieretning
I alt moduler pr. 14 dage30343531
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbStudieretn. 1. g2. g3. g
Obligatoriske fag
Dansk A2334
Matematik A3355
Historie A233
Engelsk B335
Samfundsfag C33
Idræt C2222
Fysik C33
Musik A3346
Nat. Grundforløb (nv)6
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. Fremmedsprog B54
Almen Sprogforståelse (ap)6
Biologi C4
Naturgeografi C3
Valgfag
Naturvidenskab B5
Valgfag3
Valgfag3

 * et modul er 90 min

 

 

 

Naturvidenskabelig studieretning Biologi A - Kemi B

Her er studieretningen for dig der er nysgerrig efter at vide mere om  biologiske emner og vil kende til naturens mindste byggesten med kemi. Nærmere beskrivelse af studieretningen afventer ministeriets udmelding om læreplaner

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

 

 

STX - BI/Ke
Naturvidenskabelig studieretning
I alt moduler pr. 14 dage30343631
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbStudieretn. 1. g2. g3. g
Obligatoriske fag
Dansk A2334
Engelsk B335
Historie A233
Matematik B555
Samfundsfag C33
Idræt C2222
Fysik C3
Kunstnerisk fag C **33
Nat. Grundforløb (nv)6
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. Fremmedsprog B54
Almen Sprogforståelse (ap)6
Biologi A455
Kemi B45
Valgfag
Valgfag B til A 5
Valgfag
3
Valgfag3

* Et modul er 90 min       ** det kunstneriske fag er enten billedkunst, dramatik, mediefag eller musik.

 

 

 

Naturvidenskabelig studieretning Matematik A - Biotek A - Fysik B

Studieretningen har bioteknologi i fokus, så synes du det er spændende hvordan man med viden om biologi og kemi kan optimere øl produktionen, fremstille medicin, gensplejse får og producere bioethanol af affald, er denne studieretning måske noget for dig. Læs meget mere om studeretningens indhold.

Udover teori og forsøg, deltager vi også i konkurrencer såsom Science Cup, hvor der konkurreres med unge fra hele Danmark! Her gælder det om at være kreativ og videnskabelig hvilket gør, at vi hele tiden arbejder tværfagligt og nytænkende.

 

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Bemærk: Ovenstående beskrivelse dækker studieretningens hidtidige indhold, men ventes at kunne videreføres med den kommende ordning.

STX - MA/BTK/Fy
Naturvidenskabelig studieretning
I alt moduler pr. 14 dage30343531
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbStudieretn. 1. g2. g3. g
Obligatoriske fag
Dansk A2334
Engelsk B335
Historie A233
Matematik A5555
Samfundsfag C33
Idræt C2222
Fysik B45
Kunstnerisk fag C  **33
Nat. Grundforløb (nv)6
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. Fremmedsprog B54
Almen Sprogforståelse (ap)6
Bioteknologi A448
Valgfag
Valgfag3
Valgfag3

* Et modul er 90 min.      ** det kunstneriske fag er enten billedkunst, dramatik, mediefag eller musik.

Naturvidenskabelig studieretning Matematik A - Fysik B - Kemi B

Hvis du er optaget af verden fra de mindste byggesten til de største i universet og vil vide noget om, hvordan denne viden vristes fra naturen, er denne studieretning din. Samarbejdet mellem fysik, kemi og matematik giver mange valgmuligheder efter gymnasiet. Læs meget mere om studieretningens indhold.

Vi laver altid en masse spændende forsøg, og udfordres til at tage forsøgene op på et vildere niveau! Vi har lavet alt fra vores eget krudt, egne raketter og sat ild til diverse ting undervejs…

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Denne beskrivelse dækker studieretningens hidtidige indhold, men ventes at kunne videreføres med den kommende ordning.

STX - MA/Fy/Ke
Naturvidenskabelig studieretning
I alt moduler pr. 14 dage30343531
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbStudieretn. 1. g2. g3. g
Obligatoriske fag
Dansk A2334
Engelsk B335
Historie A233
Matematik A5555
Samfundsfag C33
Idræt C2222
Fysik B45
Kunstnerisk fag C **33
Nat. Grundforløb (nv)6
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. Fremmedsprog B54
Almen Sprogforståelse (ap)6
Biologi C3
Naturvidenskab C ***)3
Kemi B45
Valgfag
B til A fag5
Valgfag3

* Et modul er 90 min       ** det kunstneriske fag er enten billedkunst, dramatik, mediefag eller musik.

*** det naturvidenskabelige fag C afgøres inden studieretningsvalget

Naturvidenskabelig studieretning Matematik A - Geovidenskab A - Kemi B

Geovidenskab er sjovt! - Også i virkeligheden!                   

Geovidenskab er for dig, der ønsker en solid, naturvidenskabelig uddannelse med et klart anvendelsesorienteret perspektiv. Geovidenskab er for dig, som har en særlig interesse for naturressourcer, klima, energi og bæredygtighed. Geovidenskab er for dig, hvis du ønsker at gøre Danmark førende inden for teknologisk innovation, forskning og udvikling. Geovidenskab er for dig, der ønsker et globalt perspektiv, også på lokale problemer.  Kombinationen af geovidenskab (naturgeografi og fysik) med matematik og kemi giver både bred og indgående viden inden for naturvidenskabelige fag. Læs meget mere om studieretningens indhold.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Denne  studieretning udbyder vi som noget nyt på Falkonergården.

STX - MA/GV/Ke
Naturvidenskabelig studieretning
I alt moduler pr. 14 dage30343531
Moduler pr. 14 dage *Grundforløbstudieretn. 1. g2. g3. g
Obligatoriske fag
Dansk A2334
Engelsk B335
Historie A233
Matematik A5555
Samfundsfag C33
Idræt C2222
Kemi B45
Kunstnerisk fag C  **33
Nat. Grundforløb (nv)6
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. Fremmedsprog B54
Almen Sprogforståelse (ap)6
Geovidenskab A448
Valgfag
Valgfag3
Valgfag3

* Et modul er 90 min.      ** det kunstneriske fag er enten billedkunst, dramatik, mediefag eller musik.

Samfundsvidenskabelig studieretning Samfundsfag A - Matematik A

Studieretningen her for dig, der er interesseret i at studere samfundets udvikling og i at videreudvikle dine solide matematiske færdigheder. Der vil være gode muligheder for, at de involverede fag kan arbejde sammen i forskellige temaer. Læs meget mere om studieretningens indhold.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

 

 

Bemærk: Beskrivelsen ovenfor svarer til den hidtidige beskrivelse og forventes at blive ændret hvad angår indhold i matematik og samspil mellem fagene, når ministeriet udsender de endelige læreplaner for fagene.

.

STX - SA/MA
Samfundsvidenskabelig studieretning
I alt moduler pr. 14 dage30343630
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbStudieretn. 1. g2. g3. g
Obligatoriske fag
Dansk A2334
Engelsk B335
Historie A233
Matematik A5555
Samfundsfag A3355
Idræt C2222
Fysik C4
Kunstnerisk fag C **33
Nat. Grundforløb (nv)6
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. Fremmedsprog B54
Almen Sprogforståelse (ap)6
Naturvidenskab  C ***)4
Naturvidenskab C ***)3
Valgfag
Naturvidenskab  B 5
Valgfag3
Valgfag3

* Et modul er 90 min.                  ** Det kunstneriske fag er enten  billedkunst, drama, mediefag eller musik

 ***) De to naturvidenskabelige c-niveaufag fastlægges endeligt for studieretningen i god tid inden studieretningsvalget

 

 

 

 

 

Samfundsvidenskabelig studieretning Samfundsfag A - Engelsk A

Denne studieretning henvender sig til dig, der først og fremmest har en bred politisk, kulturel og engelsksproglig interesse og også besidder en matematisk nysgerrighed.

Jeg synes, at det er en god studieretning. Fagene på den internationale linje er gode og der er et samspil mellem dem. Studieturene giver et godt sammenhold og gør studieretningen endnu bedre. Efter at have gået i halvandet år på Falkos internationale linje ville jeg ikke skifte studieretning, da jeg mener at det er den bedste linje.

Simone 2c

Læs meget mere om studieretningens indhold.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Bemærk: Ovenstående beskrivelse af indhold dækker den hidtidige studieretning, men ventes at kunne videreføres stort set uændret i 2017

STX - SA/EN
Samfundsvidenskabelig studieretning
I alt moduler pr. 14 dage30343630
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbStudieretn. 1. g2. g3. g
Obligatoriske fag
Dansk A2334
Engelsk A3355
Historie A233
Matematik B555
Samfundsfag A3355
Idræt C2222
Fysik C4
Kunstnerisk fag C **33
Nat. Grundforløb (nv)6
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. Fremmedsprog B54
Almen Sprogforståelse (ap)6
Naturvidenskab C ***)4
Naturvidenskab C ***)3
Valgfag
Naturvidenskab  B 5
Valgfag3
Valgfag3

* Et modul er 90 min.                  ** Det kunstneriske fag er enten  billedkunst, drama, mediefag eller musik

  ***) De to naturvidenskabelige c-niveaufag fastlægges endeligt for studieretningen i god tid inden studieretningsvalget

 

 

Sproglig studieretning Spansk A - Engelsk A - Latin C

Denne studieretning har fokus på:

 • grænser og kulturmøder
 • globalisering
 • identitet og nationalitet

Studieretningen henvender sig til dig, hvis du:

 • interesserer dig for sprog og kommunikation, kultur og samfund
 • ønsker et stærkt klassefællesskab, hvor man lægger en fælles arbejdsindsats for sammen at kunne bruge de lærte sprogkundskaber på en længere rejse (til fjernere himmelstrøg end der ellers er økonomi til…)
 • ønsker en sproglig udvikling, der gør dig i stand til at indgå i kulturelt såvel som sprogligt udfordrende kulturmøder.
 • ønsker at orientere dig og engagere dig i en verden præget af globalisering og hurtige forandringer. 

Læs meget mere om studieretningens indhold.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Bemærk: Ovenstående dækker den supersproglige studieretning under hidtidige bekendtgørelse, men forventer at dække indholdet fra og med 2017 ret godt.

STX - EN/SP/la
Sproglig studieretning
I alt moduler pr. 14 dage30343432
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbStudieretn. 1. g2. g3. g
Obligatoriske fag
Dansk A2334
Engelsk A3355
Historie A233
Matematik B555
Samfundsfag C33
Idræt C2222
Fysik C4
Kunstnerisk fag **33
Nat. Grundforløb (nv)6
Oldtidskundskab C3
Religion C3
Spansk A545
Almen Sprogkundskab (ap)6
Biologi C4
Naturgeografi C3
Latin C3
Valgfag
Valgfag5
Valgfag3
Valgfag5

 *) Et modul er 90 min.    **) det kunstneriske fag er enten billedkunst, drama, mediefag eller musik

Sproglig studieretning Spansk A - Engelsk A - Tysk fortsætter B

Denne studieretning har fokus på:

 • grænser og kulturmøder
 • globalisering
 • identitet og nationalitet

Studieretningen henvender sig til dig, hvis du:

 • interesserer dig for sprog og kommunikation, kultur og samfund
 • ønsker et stærkt klassefællesskab, hvor man lægger en fælles arbejdsindsats for sammen at kunne bruge de lærte sprogkundskaber på en længere rejse (til fjernere himmelstrøg end der ellers er økonomi til…)
 • ønsker en sproglig udvikling, der gør dig i stand til at indgå i kulturelt såvel som sprogligt udfordrende kulturmøder.
 • ønsker at orientere dig og engagere dig i en verden præget af globalisering og hurtige forandringer. 

Læs meget mere om studieretningens indhold.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Bemærk: Ovenstående dækker den supersproglige studieretning under hidtidige bekendtgørelse, men forventer at dække indholdet fra og med 2017 ret godt.

STX - SP/EN/Ty B
Sproglig studieretning
I alt moduler pr. 14 dage30343036
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbStudieretn. 1. g2. g3. g
Obligatoriske fag
Dansk A2334
Engelsk A3355
Historie A233
Matematik C55
Samfundsfag C33
Idræt C2222
Fysik C4
Kunstnerisk fag **33
Nat. Grundforløb (nv)6
Oldtidskundskab C3
Religion C3
Spansk A545
Almen Sprogkundskab (ap)6
Biologi C4
Naturgeografi C3
Tysk forts. B44
Valgfag
Valgfag5
Valgfag3
Valgfag5

 *) Et modul er 90 min.    **) det kunstneriske fag er enten billedkunst, drama, mediefag eller musik

 

 

Sproglig studieretning Engelsk A - Tysk Fortsætter A - samfundsfag B

Denne studieretning har fokus på:

 • grænser og kulturmøder
 • globalisering
 • identitet og nationalitet

Studieretningen henvender sig til dig, hvis du:

 • interesserer dig for sprog og kommunikation, kultur og samfund
 • ønsker et stærkt klassefællesskab, hvor man lægger en fælles arbejdsindsats for sammen at kunne bruge de lærte sprogkundskaber på en længere rejse (til fjernere himmelstrøg end der ellers er økonomi til…)
 • ønsker en sproglig udvikling, der gør dig i stand til at indgå i kulturelt såvel som sprogligt udfordrende kulturmøder.
 • ønsker at orientere dig og engagere dig i en verden præget af globalisering og hurtige forandringer. 

Læs meget mere om studieretningens indhold.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Bemærk: Ovenstående dækker den supersproglige studieretning under hidtidige bekendtgørelse, men forventer at dække indholdet fra og med 2017 ret godt.

STX - EN/TY/Sa
Sproglig studieretning
I alt moduler pr. 14 dage30343630
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbForår 1. g2. g3. g
Obligatoriske fag
Dansk A2334
Engelsk A3355
Historie A233
Matematik B555
Samfundsfag B335
Idræt C2222
Fysik C33
Kunstnerisk fag **33
Nat. Grundforløb (nv)6
Oldtidskundskab C3
Religion C3
Tysk A545
Almen Sprogkundskab (ap)6
Biologi C4
Naturgeografi C3
Valgfag
Naturvidenskab B5
Valgfag3
Valgfag3

 *) Et modul er 90 min.    **) det kunstneriske fag er enten billedkunst, drama, mediefag eller musik

 

 

Sproglig studieretning Engelsk A - Fransk fortsætter A - Samfundsfag B

Denne studieretning har fokus på:

 • grænser og kulturmøder
 • globalisering
 • identitet og nationalitet

Studieretningen henvender sig til dig, hvis du:

 • interesserer dig for sprog og kommunikation, kultur og samfund
 • ønsker et stærkt klassefællesskab, hvor man lægger en fælles arbejdsindsats for sammen at kunne bruge de lærte sprogkundskaber på en længere rejse (til fjernere himmelstrøg end der ellers er økonomi til…)
 • ønsker en sproglig udvikling, der gør dig i stand til at indgå i kulturelt såvel som sprogligt udfordrende kulturmøder.
 • ønsker at orientere dig og engagere dig i en verden præget af globalisering og hurtige forandringer. 

Læs meget mere om studieretningens indhold.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Bemærk: Ovenstående dækker den supersproglige studieretning under hidtidige bekendtgørelse, men forventer at dække indholdet fra og med 2017 ret godt.

STX - EN/FR/Sa
Sproglig studieretning
I alt moduler pr. 14 dage30343630
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbForår 1. g2. g3. g
Obligatoriske fag
Dansk A2334
Engelsk A3355
Historie A233
Matematik B555
Samfundsfag B335
Idræt C2222
Fysik C33
Kunstnerisk fag **33
Nat. Grundforløb (nv)6
Oldtidskundskab C3
Religion C3
Fransk  A545
Almen Sprogkundskab (ap)6
Biologi C4
Naturgeografi C3
Valgfag
Naturvidenskab B5
Valgfag3
Valgfag3

 *) Et modul er 90 min.    **) det kunstneriske fag er enten billedkunst, drama, mediefag eller musik