Vejlederne

Helle Solborg Rønsov
Helle Solborg Rønsov (HR)
gymnasievejleder
Fag: ty + id + ps

STX: 1e, 1j, 2f, 3a, 3c, 3e

Helles skema

Hanne Strunge Nielsen
Hanne Strunge Nielsen (HS)
Gymnasievejleder
Fag: bi

STX: 1d, 1f, 2a, 2d, 3d

Hannes skema

Rasmus Andreas Heiberg
Rasmus Andreas Heiberg (RA)
gymnasievejleder
Fag: da + hi

STX: 1b, 1c, 2j, 3b, 3f, 3j

Rasmus' skema

Christina Teller
Christina Teller (CT)
Pædagogisk leder
Fag: id + bi

Team-Danmark-koordinator / Personaleforhold / Naturvidenskabeligt grundforløb / Forældremøde

TD: 1v, 1x, 2v, 2x, 2y, 3v, 3x, 4v, 4x

Christinas skema

Kristoffer Steen Nielsen
Kristoffer Steen Nielsen (KN)
Pæd. koordinator
Fag: ng + id

TD-vejledning / HF / SSO

TD: 1q, 1u, 2q, 2u, 3q, 3u, 4u

Kristoffers skema

Marie-Louise Madeleine Klindt
Marie-Louise Madeleine Klindt (MM)
gymnasievejleder
Fag: fr + bk

STX: 1a, 1k, 2b, 2c, 2e,

Marie-Louises skema

Anne Rikke Schnack
Anne Rikke Schnack (AS)
læsevejl. gym. vejl.
Fag: ty + ol

STX: Barselsorlov

Anne Rikkes skema