TD-vejlederne

Christina Teller
Christina Teller (CT)
Pædagogisk leder
Fag: id + bi

Team-Danmark-koordinator / Personaleforhold / Naturvidenskabeligt grundforløb / Forældremøde

TD: 1v, 1x, 2v, 2x, 2y, 3v, 3x, 4v, 4x

Christinas skema

Kristoffer Steen Nielsen
Kristoffer Steen Nielsen (KN)
Pæd. koordinator
Fag: ng + id

TD-vejledning / HF / SSO

TD: 1q, 1u, 2q, 2u, 3q, 3u, 4u

Kristoffers skema