Elevrådsmøde d. 1/10 i 3.modul i biblioteket

Dagsorden

 1. Velkommen!
 2. Præsentation og nyt om næstformandsposten
 3. Hyttetur
 4. OD
 5. Facebook Gruppen
 6. DGS
 7. Eventuelt

Elevrådsdag d. 7/9 - 2015

Dagsorden står som følger:

8.10: 1.g møder ind Velkomst

8.20 Team building

9.00 Diskussion i grupper

9.35 Opsamling på diskussionerne

9.45 Pause

10.05: 2.g, 3.g og 4.g møder ind Frederik kommer på besøg

10.20 Diskussion i grupper

11.00 Kort om OD

11.10 BB fortæller om fravær

11.40 Frokost - Skolen sponsorere med en sandwich og sodavand

12.15 Etu mm.

13.15 Valg til FU og PU Evt. kort info om elevråds tur

13.25 Opsamling på diskussion fra 2.modul

13.50 Fri.

Elevårdsmøde d. 20/4 i 2.modul i biblioteket

Dagsorden

 1. Orientering om BZR-dag. Fredag den 24. april
 2. Orientering om det rullende universitet
 3. Oprydning i den nye idrætshal
 4. FU-medlem
 5. Undersøgelse af rygning på skolen
 6. Eventuelt

Elevrådsmøde d. 16/3 i NYKA

Dagsorden

1. Bazar dag - byt clipsen

2. Idrætsfesten den 8. maj

3. Det Rullende Universitet

4. Filip med eventuelt

5. Nyt fra FU

6. August – Mødet med kommunen

7. Eventuelt fra August 8. Eventuelt

Elevrådsmøde d. 15/1 i 2.modul i NYKA

Dagsorden

1. DGS kommer på besøg, så vi snakker med deres to repræsentanter om hvordan vi kan forbedre undervisningen

2. Kandidaterne til formandsposten stiller op, de første taler bliver holdt og det er til dette møde, hvor det er sidste gang der er mulighed for at stille op til formandsposten.

3. Evt.

Elevrådsmøde d. 30/10 i 2.modul i NYKA

Dagsorden:

 1. Fælles foto til hjemmesiden
 2. Punkter fra sidste møde: OD og bazar
 3. Referat fra sidste Fællesudvalg (August/Miranda) Kommende valg til formand og næstformand (August/Miranda)
 4. Hvordan kan FM/TS bedst støtte elevrådsarbejdet? (FM/TS)
 5. Elevrådsweekenden d. 14/11 (August/Miranda)
 6. Traditionsudvalget
 7. Skoleblad på hjemmesiden? (Amalie & Emil fra 2J)  
 8. CO om bygninger
 9. evt