referat af elevrådsmøde d. 1. oktober 2015

Præsentation og nyt om næstformandsposten

 1. Asger Bartels er trådt af som næstformand. Skal finde en ny - er blevet informeret over lectio besked på forhånd, så mulige kandidater kunne forberede sig på en valgtale til dagens elevrådsmøde. Næstformandsposten kan kun udfyldes af enten en 1.- eller 2.g'er, eller en 3.g TD elev, da formandsposten skal videreføres til den "næste generation", når Jacob Chua Ziska går af. Valget bliver holdt til sidst i mødet.
 2. Hyttetur Hytteturen vil blive holdt en fredag eftermiddag til lørdag formiddag - Kan ændres hvis elevrådet synes. Med håndsoprækning var der flertal til deltagelse af hyttetur - vil bruge Facebook gruppen til at lave et spørgeskema for 2 (muligvis 3, hvis datoerne ikke kan fungere) punkter: 1. Deltagelse til hyttetur og 2. Dato til hytteturen(20-21 november er udgangspunkt), og 3. Hvis det ikke kan blive afholdt en fredag til lørdag, om det så skal afholdes en lørdag til søndag.
 3. OD Tak for opbakningen! Alle klasser har tilmeldt sig, undtaget et par stykker. 4. november sker det, og spørgsmål kan stilles til selve OD udvalget, som kan kontaktes over lectio. Spørgsmål: Behøver man at arbejde på selve OD dagen? Svar: Hvis man har meldt sig til OD, så har man den 4. november fri til at arbejde. Men hvis der ikke er mulighed for at arbejde den dag, så kan man arbejde hvilken som helst anden dag, bare det er uden for skoletiden. Men pengene for OD dagen skal afleveres torsdag den 5. november uanset arbejdsdagen.
 4. Facebook gruppen Positivt respons til gruppen. Ikke alle er medlem - skal komme og give Facebook navn til Jacob efter mødet, så han kan få alle med i gruppen. Vil bruge Facebook gruppen til at stille spørgsmål til elevrådet, f.eks.: Specifikke punkter elevrådet vil have med til næste møde. Dato for hyttetur. Spørgeskemaer osv.
 5. DGS Jacob er blevet kontaktet af DGS som er interesseret i at holde et foredrag på Falko. Grundet tidligere oplevelser og andre meninger, har elevrådet valgt at takke nej tak til indblandelse af DGS.
 6. Eventuelt (Alt skrevet med kursiv er emner)
 • Mikrobølgeovn! For og imod: Kunne være godt at have mulighed for at opvarme mad på skolen. Men grundet oplevelser med hvor beskidt og rodet kantinen er efter en enkelt frokost, selv uden en mikrobølgeovn, kan man konkludere at en mikrobølgeovn ikke ville gavne, med hensyn til at den helt sikkert ikke vil blive vedligeholdt eller rengjort til ordentlige standarder. Desuden ville det være besværligt at have mikrobølgeovne nok til at tilfredsstille 1000 elevers behov for varm frokost.
 • Sekretærerne! Problem: De er der aldrig når man har brug for dem! Når elever har tid til at ses med dem, som typisk er i frokostpausen, så har de jo frokost. I den lille pause har de for travlt, med alle de elever der ved at de ikke er der til frokost. Hvad kan man gøre?
 • Fravær! Problem: Man kommer lige akkurat for sent til navneopråb, men alligevel får man 50% fravær. Det er ikke fair, når man har brugt hele sin morgen på at gøre klar og skynde sig i skole, men grundet uanede forsinkelse på vejen, bliver man straffet også selvom man gør sit bedste for at nå det til tiden. Velkendt problem igennem årene her på Falko - Tager det videre til FU.
 • PIGETOILETTERNE! Problem: De er virkelig klamme. Der mangler lys på flere af toiletterne. Der mangler lås på dørene på toiletterne ved kantinen. Der er ikke åbnet ud til skolegården. Toiletlås ved glasburet er ikke optimal. Der mangler ofte sæbe. Sæbe dispenser fungerer ikke optimalt. Der mangler bare i det hele taget rengøring. Der mangler knager.
 • Drengetoilet: Pisoaret går i gang hele tiden, også selvom man bare gerne vil vaske hænder - Er det ikke spild af vand?
 • Vandposter! Problem: Der er ikke nok vandposter, der er en på øverste etage, første etage og en lidt defekt én ved kantinen - det er ikke nok! Løsning: Kan man ikke få de vandposter med blå vanddunke foroven, så behøver man ikke at installere alle mulige rør.
 • Rygning! Problem: Må man eller må man ikke ryge til festerne? Koordinering af moduler! Problem: Elever skal tage hen til FRB. HF. i første modul, derefter hen til Falko i andet modul, og så tilbage til FRB. HF. i tredje. Det burde kunne gøres lettere for alle.
 • Bedre radiatorer! Problem: Det er alt for koldt at holde vinduerne åbne hvis der er for varmt. Men radiatorerne er alt for varme hvis man lukker vinduerne.
 • E-bøger! Hvad er muligheden for at vi kan få e-bøger? PU har været inde over det før.
 • Valg af næstformand Tre kandidater fra ikke afgangsklasser. De har hver deres valgtale og de får alle tre en stor applaus. Den vindende kandidat er Sarah Sofie Selvik fra 1.D Den nye næstformand for elevrådet er hermed Sarah Sofie Selvik

Referat af elevrådsdag d. 7. september 2015

Elevrådsmøde 7. september 2015

Referat Diskussion i grupper:

 • Hvordan kan vi gøre undervisningen bedre?
 • Hvordan skal vi sørge for at der er mangfoldighed på Falko?
 • Hvordan gør man det attraktivt at deltage i fællesarrangementer?
 • Evt?

Opsamles til næste elevrådsmøde

Operation Dagsværk:

 • 4. November skal skolen arbejde for unge i Somaliland
 • Snak i klasserne om nogle er interesserede i at være med i OD-udvalget (kontakt Klara 3f eller Julie 2f)

Fravær

 • Misforståelser omkring hvornår man får en fraværsadvarsel, der er ingen specifik grænse. Det er mønsteret, der kigges på.
 • Kun skolerelaterede aktiviteter godskrives, men der ses stadig anderledes på fravær, hvis man skriver, hvad årsagen har været.
 • Der kan gå op til 14 dage før fraværet godskrives.
 • Læreren skal rette fravær op afleveringer.

ETU – elevtrivselsundersøgelse 2015

Trivslen på Falko undersøges og sammenlignes med resten af landets gymnasier

 • Undersøgelsen kan sige noget om hvor det skal prioriteres at lave ændringer for at øge elevernes trivsel
 • Valgfrie moduler: Fysisk miljø er vigtigt, da skolen skal vide hvad eleverne synes om det Fremtidsplaner er vigtigt, da man kan fokusere undervisningen hen imod det eleverne vil efter gymnasiet Erhvervs/fritidsarbejde er mindre vigtigt, skolen kan ikke gøre meget ved hvad eleverne laver i deres fritid
 • Eleverne skal være bedre til at svare på undervisningsevalueringer

Valg til FU og PU

PU: Amalie 3j og Christian 3a

FU: Lau 1x og Mads 3f

Referat af møde d. 7. maj 2015

Dagsorden

 • Rullende universitet:

Besvar spørgeskema Godt indtryk af universitetslivet, samt niveau Ærgerligt at det kun var naturvidenskabeligt

 • Evaluering af Unicef Bazardag på Falko:

Fungerede godt, nogenlunde engagement, måske ikke så udbredt, skulle være flere mennesker Hyggelig dag, lidt for lidt mennesker Mangel på engagement fra TD-elever, ikke give TD vigtige boder Oprydning gik godt, det syntes caféudvalget ikke. Det skal fortsættes, da det er en tradition på Falko Ikke lige så god indtjening som forrige år

 • Musik i kantinen:

Opfordres til at spille musik, men kun i de store pauser

 • Eventuelt:

Tak for et godt år Farvel til afsluttende klasser

 

 

Referat af møde d. 4. september 2014

Referat af møde d. 4/9 2014

Punkter:

 • Byggeriget Byggeriget er stadig færdigt til tiden – sig det til klasserne. I Januar kan det hele bruges, og alt er ude.
 • Musical Sig til klasserne at der kommer en musical i år, og hvis der er folk der brænder for at deltage så kontakt en lærer og hør hvordan man får mulighed for det.
 • Ny hjemmeside Til september er den nye hjemmeside færdig, så det bliver mere spændende at komme ind på, den kommer til at indeholde forbindelser til facebook, musical, elevråd, ny elev og meget mere.
 • Elevrådshyttetur En weekend hvor skolen lejer en hytte (myretuen) for alle elevrådsrepræsentanter. Der er obligatoriske krav, man skal lave noget elevrådsrelevant. Elevrådet er sammen for at hygge sig og skabe fællesskab på tværs af klasser og linjer. Det koster 150 pr mand for mad og alkohol. Datoen er d. 14/11
 • FU Repræsentanter: Tilde 1V og Phillip 3C
 • Hueudvalg 3G/4G Hueudvalget finde gode huer til sommer. Til afgangsklasserne: hueudvalget vælger to tilbud, hvorefter deres firma kommer ned i salen og præsenterer deres huer, og derefter går klasserne sammen og snakker om hvem de bedst synes om, derefter bliver der stemt om hvilket firma der vælges.
 • Hvis der er noget man vil ud med, hvis man ikke er til møderne eller andet, kan man gå til Frederik og Tom – eller Kirsten.
 • Sig til klasser at de skal være bedre til at rydde op og gøre rent efter sig selv i kantinen og andre steder – der kan blive indført straf.
 • Forbered jer på at der kommer elevrådsformand og næstformand valg til vinter.
 • Forslag fra 1.g’erne:

- Steder at sidde udenfor: det er svært at få det op, på grund af byggeri, men der bliver arbejdet på at få flere stole og borde i kantinen.

- Vandmaskiner på gangene: mulighed for indførelse af dunke på gangene, og ikke på toiletter hvor man kan låse sig selv inde, men i stedet modeller som i udlandet – der undersøges hvad det koster, og om det er værd at investere i.

- Ødelagte borde: ved lejlighed spørg om borde kan repareres – især hvis borde går fra hinanden. - Priser i kantinen: der er kontrakt på, så det er ikke muligt at sætte priser ned. Folk køber det alligevel, og hun er ligeglad – hun har heller ikke plads til maden. Kantinen kan ikke udvides, da den bærende væg ved siden af ikke kan tages ned.

- Sæben lugter: det er en ulækker sæbe, den skummer ikke og for det meste er der heller ikke noget sæbe, det skal der styr på.

- Bedre skylle-mekanisme på toiletterne.

- Længere introdage: spørgsmålet lyder om der kan være et længere introforløb, da introturens dag består af meget transporttid osv. Forslaget er om det er muligt at tage telte eller andet med, og eventuelt tage af sted sammen med en anden klasse. For: at man kan kordinere det med at man får en dag alene med klasse, og en dag med en anden klasse, et system så klasserne kan overlappe hinanden – drager hen til mere samarbejde og fællesskab mellem TD-klasser og normale STX klasser. Imod: at man ikke bliver bragt sammen som enlig klasse, men et bånd mellem den anden klasse også – både negativt og positiv. Muligvis ikke behov for samarbejdet, da der også kommer kontakt mellem klasserne igennem fagene og fester. -

- Tasker med til festen: Problemet er at man ikke må tage den med ind til festen. Festudvalget bestemmer at sikkerhed kommer i første række, derfor ændres der ikke noget i den sag. Sig til klasserne at der indføres drugwipes for at se om man er på et eller andet, hvis man er for væk til festerne. – hvis man vil noget med festudvalget, så meld sig ind i festudvalget.

- NYKA: forslaget lyder og man kan ”fucke” den nye kantine lige så meget op den anden kantine, så folk har lyst til at tage ind i den nye kantine i stedet for at hænge ud på gange og i forhallen og derfor gøre den mere attraktiv. Mod: at det allerede er hektisk i den gamle kantine, og derfor er der mere roligt i den nye. Undervisningsmæssigt kan det også ødelægge noget.

Forslag: kunst på vægge, lade være med at putte højtalere derned, så det er et mere roligt sted at være - flere borde og stole.

- Pauser: kvarter mellem 1 og 2 modul og mellem 3 og 4 modul. Flertal

- Musik til fester: Fra festudvalget: sidste fest var en nødløsning, derfor var musikken andeledes, men ikke desto mindre skal musikken ændres. Musikken i kantinen er bedre til at danse og synge med til, hvorimod i salen er det mere techno og house. Forslaget om at musikken skal ændres, blev nedstemt.

- Introværter: information til putte-café: der er dørvagter i år, og lige pt. må der ikke medbringes alkohol. Der kan godt købes alkohol. Ingen druklege. Rundvisninger var ikke tilfredsstillende, ej heller information omkring lectio. Eventuelt: - Mere udluftning – blæsere – til festerne. - Vi snakker om på FU om et lille hold 1.g’er der snakker om at ændre introforløbet. - Der ligger 6 fester i år, da idrætsfesten og gallafesten også er med.

- Flere forlængerledninger og stikdåser.

- Toiletpapir på toiletterne og blæserne skal virke bedre (dyson).

- Kaffemaskiner.

Andet: Forbered jer på at der kommer elevrådsformand og næstformand valg til vinter. - Man må ikke gå ud og ind igen til festerne pga. naboerne. - Til 1g’ere tag hjem eller et andet sted efter festen, ikke bliv i området!

Næste møde: lige efter efterårsferien, punkter vil inkludere bazar og OD.

Referat af møde d. 30. oktober 2014

Elevrådsmøde d. 30/10

-FU-punkter -

TV uden foran samf1

De fleste er for, da det ville være dejligt at få smækket nogle nyheder i hovedet, uden at skulle læse noget sindssygt tungt i fx. reson avis. - man kan se om det virker først, ved at vise noget i forhallen. Væsentligt at det skal være uden lyd. Stort flertal for at der skal være en samfundsfagslounge. -

Klager over rygning:

Der svines meget, derfor skal eleverne finde et andet sted at ryge, uden at det generer nogen. Husk at sig til klasserne, at der dog skal vises hensyn og eleverne skal huske at rydde op efter sig. Spørgsmålet lyder, hvor eleverne skal få lov til at ryge henne. Der er forslag om man kunne sætte noget op henne ved stadion, hvor der kan være halvtag, askebægre og evt. en ordning hvor der bliver ryddet op, ligesom i kantinen.

- Drug rebels

I festudvalget er der købt drugwipes, så folk til fester - der virker lige lovligt væk - kan blive trukket til side af vagterne, så de kan testes. Hvis der testes positivt bliver den pågældende taget til skadestuen for at få lavet en klinisk test.

- Regler om PC og mobil i undervisningen

I FU kom vi frem til, at den enkelte lærer skal bestemme forholdsreglerne omkring dette i deres undervisningen. Skal det skrives officielt ned i regelsættet? Nogle mener at det skal være op til den enkelte elev om de vil deltage i undervisningen, mens andre gerne vil have at budskabet skal blive spredt yderligere, så lærerne også er klar over at de har denne “magt” om at forbyde mobiler. Der bliver også snakket om en “IT-fri” uge, for at huske på hvad det egentlig er man savner ved IT og måske at ændre sine vaner omkring sociale medier i undervisninger. Der er mange meninger både for og imod

- Rengøring i kantinen

Er det blevet renere i kantinen? Der er stadigt klamt, og eleverne skal altså huske at rydde op efter sig. FU vil muligvis gerne starte en slags “skræmmekampagne”

- Røddingedøgnet

Et arrangement for politisk engagerede unge, hvor man kan diskutere med mange andre elever, samt var der også politikere der kom og snakkede.

-Dagsorden:

1. Fælles foto til hjemmesiden

Blev taget

2. Punkter fra sidste møde: OD og bazar

Falko skal lave et marked og samle penge ind til en velgørenhed. Hver klasse har en bod (som kan være hvad som helst), og den klasse, der får tjent flest penge for en præmie. Der handler også om at falko som en skole, skal være sammen om noget - ligesom idrætsdag - der er salg af mad, der er musik og familie og venner kan komme om aftenen. Det er både velgørenhed, men også at handle om klassens kreativitet og skolens sammenhold. Flertallet er for bazar. Bazarudvalget:

3. Referat fra sidste Fællesudvalg (August/Miranda) Kommende valg til formand og næstformand (August/Miranda)

Skriv til August lige efter næste elevsrådmøde (eller til mødet) hvis I gerne vil stille op til valget. Spørg også gerne August og Miranda, hvis der skulle være nogle spørgsmål eller tvivl omkring dette. Man må ikke være afgangselev.

4. Hvordan kan FM/TS bedst støtte elevrådsarbejdet? (FM/TS)

Referater fra elevrådsmøder kan læses på hjemmesiden og derudover også se dagsordenen. Eleverne gik sammen i små klynger og snakkede om deres idéer omkring hvad man kan lave i elevrådet og andet.

5. Elevrådsweekenden d. 14(eller 15)/11 (August/Miranda)

1 dag pga. budget og andet. Det koster nogle penge at komme med (højst sandsynligt 150 kr) til mad, og man står selv for transporten derop. Vi tager derop tidligt om morgenen. Der vil være teambuilding og meget andet. August skriver nærmere.

6. Skoleblad på hjemmesiden? (Amalie Levinsen og Emil fra 2j)

Istedet vil de gerne indføre en radio, og der skal skabes en kultur på falko - samt vil der være underholdning og andet. De tænker at det skal køre live, og det skal komme om aftenen. Skolebladet vil derfor bliver droppet. Sig til klasserne at der kommer en skoleradio, og eleverne kan derfor skrive til Amalie og Emil fra 2j.

7. CO om bygninger Kirsten har været hernede!

Byggeriet er ved at være færdigt. Håndværkerne vil være “førstegangsfærdigt” i juleferien, og derefter kan man godt være i selve hallen. Dog bliver den først indviet i januar. Den gamle elevrådsformand kommer og siger nogle ord også.Derudover snakkede Kirsten også om at flytte busstoppestedet, for at undgå flere ulykker. Dette punkt skal nogle fra elevrådet snakke med frederiksbergs formand. Sig til klasserne at de skal parkere deres cykler på bagsiden af skolen.

8. evt

- Renovering af biologi og kemi-lokaler,udstyr og andet kommer først til at ske om 2 år. - isolering af skole, det vil medbringe så mange fordele som at skolen ville blive mere grøn. - DGS, den næste formand der bliver valgt, kan selv bestemme om vedkommende vil involvere falko mere i DGS. Emil 2j kan tage fat i dette.

Referat af møde d. 27. januar 2015

Valg til elevrådsformand og – næstformand:

1. Kandidatpar: Jacob 2D og Asger 2E

Antal stemmer: 15

2. Kandidatpar: Amalie 2J og Emil 2J

Antal stemmer: 10

Valg af en 1.g’er til FU:

1. Kandidat: Peter 1X

Antal stemmer: 12

2. Kandidat: Sebastian 1J

Antal stemmer:13

 

Evt.:

TD--‐eleverne vil gerne have lov til at spise i timerne. Især i deres første og sidste moduler og efter morgentræning tirsdag og torsdag.

Grund – de kan ikke koncentrere sig med lavt blodsukker, men mangler forståelse fra lærerne.

Kommentarer:

‐Hvad med skrald? Andre klasser møder ofte skrald efter TD--‐klaserne har været i et lokale.

-Få lærerne til at forstå, hvor nødvendigt, det er.

-Kun TD--‐elever? Andre elever kan også blive sultne i timerne… --‐Det vil blive taget videre.

Smøgdåse er dårligt placeret. Måske skal den tættere på. Flere kasser?

Kommentarer:

-Der er møde med kommunen snart, hvor det vil blive taget op.

DGS--‐konference – Hvad skete der:

-Det var fint nok.

-De blev budt velkommen, og derefter blev de sendt ud i grupper (lidt ligesom da DGS var på besøg hos os.)

-Gymnasiet tænkt forfra – foredrag af Anne Fritzer.

-Mangel: DGS er ikke særlig handlingsorienteret. Der var ingen, der kunne føre det ud i livet, til at lytte – derfor blev det kun gymnasieelever, der snakkede om, hvad der kunne være fedt. --‐Det de kunne bruge til noget: Foredraget – arbejde på kryds og tværs af studieretninger, samarbejde med Louisiana og besøg på plejehjem. Altså anderledes læringsformer.

-Skal vi have Anne Fritzer ud på skolen? Der blev stemt: Ja.

-Skal vi tage til DGS igen? Ved mindre nogle har lyst, kommer det nok ikke til at ske.

Flere siddepladser i gården, nu hvor grønnegården er væk.

-Det kan ikke lade sig gøre, før rektorboligen er færdig, men der er kommet flere bænke.

Referat af møde d. 16.marts 2015

Referat

 • Bazar dag - byt clipsen

Hvad er status? -mange er ikke gået i gang endnu  kom i gang! En mulighed er at dele sig op i grupper, hvor man skiftes mellem grupperne til at have klipsen.

 • Idrætsfesten den 8. Maj

Det går ud på: -Man skal have et tema – mad, dekoration, udklædning, event  der bliver kåret en vinder -Man har ikke timer i skolen til at planlægge det længere, så man må bruge sin fritid til at gøre det fedt.

 • Det Rullende Universitet

Nogle fra århus uni – en masse lærere der informerer om universiteter Onsdag den 29. April – en dag som ”uni-elev” Kun 2.g’ere (kun STX), 3.g’ere og 4.g’ere Elevrådet er værter for lærerne Der kommer mere info

 • Nyt fra FU

-Mad de første 15 min i TD-klasser

-Man må egentlig ikke sidde på taget, så lad være med at tage stole ud på taget, men der kommer flere siddepladser nede i gården.

August – Mødet med kommunen Det gik godt:

1) Mulighed for at skære af ovre ved hjørnet af Frederiksberg-banen, der kommer bænke  ”rygeplads”

2) Fare mellem biler og cyklister, men det bliver ikke et fartdæmpet område, men der kommer nok ikke til at være parkeringspladser til biler lige foran skolen, for at undgå uheld

3) busstoppestedet vil blive flyttet tættere på skolen

4) Klager over parkering på Peter Graus Vej ulovligt, da det er en brandvej  lad være med det

 • Eventuelt

Samfundsfags-tv’et – hvordan fungerer det?

-Vi har ikke tænkt over, at det er der -Det hænger for højt… -Man kan ikke koncentrere sig på gangene og i klasserne (generelt dårlig respons) -Godt, at det er tændt i pauserne, men et problem i timerne -Skal lærerne måske stå for, at det bliver slukket inden timen? -Det bliver taget op

Skriftlige advarsler

-der skal meget lidt til før man får en får en advarsel - uretfærdigt -Man bliver tvunget til at skrive under på noget man ikke kan stå indenfor. -Idé – mere kommunikation inden papiret -Det er subjektivt pr. person – tag en snak med Birgit, hvis man er uenig eller har en kommentar -Lærerne krydser ikke af, når man har lavet sine afleveringer – det er ikke okay, at man får et papir, hvor der står forkerte tal -Vi vil gerne have flere samtaler -Kom til timerne!

Pigetoilettet nede i salen  brættet er gået af… der er ulækkert  har været sådan længe

Bazarboder og plakat bliver anmeldt i morgen 

Bazar d. 24. april Studietur rykkes til et år tidligere, så man kan ”bonde” tidligere -spørg i klasserne

Referat af møde d. 20. april 2015

Elevrådsmøde 20/04-2015

 • FU-medlem: Vores tidligere FU-medlem Sebastian fra 1j har valgt at skifte skole, så Peter fra 1x har fået pladsen, da han kom på andenpladsen til valget.
 • Orientering om BZR-dag. Fredag d. 24. April: Alle elever skal betale 20 kr. til BZR-dag og elevrådsrepræsentanterne har fået kuverter til indsamling af pengene. Kuverterne indeholder infobreve og klasselister. Kuverterne skal afleveres til LP foran læreværelset d. 22/04 i fælles timen kl. 11.30- 12.30.
 • Orientering om det rullende universitet: Næste onsdag d.29/4 får vi besøg af det rullende universitet. Elevrådsrepræsentanterne skal være værter for foredragsholderne og hente dem på læreværelset i starten af timen. Man kan orientere sig i skemaet.
 • Oprydning i den nye idrætshal: Det er fedt, at den nye hal bliver brugt, men det er ulækkert med efterladte madrester.
 • Hvad gør vi? - Husk: at opfordre klasserne til at rydde op efter sig selv - I værste tilfælde bliver hallen lukket i pauserne, hvis det ikke bliver bedre. - Mulig løsning: Kantineoprydningsholdet skal måske også rydde op i hallen? Det tages op i FU. - Klasserne skal gøres opmærksomme på: Man må ikke spise i hallen og man må kun have indendørssko på i hallen.
 • Undersøgelse af rygning på skolen: CBS laver en undersøgelse om rygning og elevrådsrepræsentanterne har fået papirer med ud til klasserne for at finde mulige deltagere (5-6 gymnasieelever). Fraværet bliver godskrevet. Det er først til mølle om pladserne.
 • Husk idrætsfesten!!!! Idrætsfesten er d. 8. maj  gør det fedt!!
 • Eventuelt:

Ønske om fjernelse af gebyret på festbilletter på nettet - ikke muligt

Lang ventetid i bogkælder - mulig løsning: arbejde til elever som ”bogkælderassistenter”? -

Cigaretskodsopsamling? - nej tak til miljøskraldespande. Elevrådsrepræsentanterne opfordrer igen i klasserne til oprydning

Feedback på samfundsfags - TV’et det fungerer bedre, men det er stadigvæk begrænset, hvor mange der kigger på det. - TD vil gerne have et Eurosport-TV

Ønske om hyggelig morgenhilsen på skærmen ved indgangen

Kortere pause mellem 1. og 2. modul og længere pause mellem 3. og 4. modul? Der blev stemt om idéen, men der var ikke stemning for det, så det bliver ikke taget til FU.