Information om Corona-smitte og Falkonergården


26. marts: CORONA: PSYKOLOG-HOTLINE FOR UNGE

Skolen er blevet bedt om at bringe dette videre,det gør vi gerne:


I Børn, Unge & Sorg har vi etableret en hotline bemandet af psykologer. Hotlinen er åben hver dag kl. 9-16.

Hotlinen er for unge og forældre, der får brug for psykologisk støtte, råd og vejledning på grund af svære tanker og følelser igangsat af corona.

Hotlinen er for alle unge og deres forældre - men er særlig relevant for sårbare unge og deres familier. Fx unge, der i forvejen er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende. Eller unge, som faktisk oplever at have coronasmitte inde på livet i familien. Hotlinen er også relevant for unge, der fx er meget ængstelige eller lider af angst.

HOTLINE: 6916 1667

læs flere eksempler på noget som man kan konsultere hotlinen med her

 

25. marts: Studierejser

Idet vi henviser til tidligere information om annullation af studierejser, dels sendt via Lectio til samtlige klasser som skulle have været på studietur i uge 13, dels på skolens hjemmeside under Covid-19, så kan vi oplyse, at vi fortsat afventer endelig besked fra rejsebureauerne om erstatning af de betalte rejser.
Hvis hver enkelt elev søger erstatning for sin rejse via sit private forsikringsselskab, vil det sætte en proces i gang, som vil være meget svær at håndtere. Vi har haft kontakt til et forsikringsselskab, som oplyser, at forsikringsselskaberne først vil gå ind i den enkelte sag, når spørgsmålet om refundering mellem skolen og rejseselskab/Rejsegarantifonden er færdigbehandlet. De private forsikringer vil, så vidt vi er blevet orienteret, se på eventuelle restbetalinger ved manglende erstatning mellem skolen og rejseselskab/Rejsegarantifonden.
Vi har også haft kontakt til det rejsebureau, som skolen benytter mest, og de har lovet at vende tilbage til os, så snart de har nye oplysninger i sagerne om tilbagebetaling af de aflyste studierejser.
Vi vil holde jer løbende underrettet, når vi modtager nye oplysninger.

Vi beder om forståelse for den noget vanskelige situation vi i øjeblikket befinder os i.

23. marts:

Som det er meddelt af statsminister Mette Frederiksen ved pressemøde kl. 15 i dag, så er elever på ungdomsuddannelserne  - og altså også eleverne på Falkonergården - fortsat sendt hjem til og med d. 13. April dvs. til og med påskeferien.

I skal ikke være i tvivl om at vi savner eleverne her hos os, men gør hvad vi kan for at få undervisningen til at fungere så godt som det er muligt under de givne omstændigheder. Vi er også klar over at det ikke er lige let for alle at håndtere den digitale skole, vi drøfter løbende hvordan vi kan gøre det mere tåleligt, samtidig med at vi lever op til vores  forpligtelser.

I dag har vi således genåbnet vores lektiecafe virtuelt, der vil være bemanding som  normalt, og det fremgår af skemaet.

 

 

16. marts: Undgå at vores elever samles mere end få ad gangen 

Kære alle forældre

Jeg har sendt nedenstående besked rundt til alle vores elever. Jeg håber, I vil hjælpe med at få jeres unge mennesker til at forstå hensigten med nedlukning og karantænen, således at vi forhåbentlig snart kan komme tilbage til normale tilstande.

Med venlig hilsen
Marianne Munch Svendsen
rektor

Kære Falko-elever

Jeg hører rygter om, at nogle af jer har set nedlukningen som en mulighed for et par afslappende uger og derfor har organiseret hyggeligt samvær/fester m.m.

Set fra jeres perspektiv kan det måske også forekomme mindre væsentligt, da I ikke umiddelbart er i risikogruppen for at dø af Corona-virus. Men i det store perspektiv, så har statsministeren iværksat dette initiativ med lukning af alle skoler, som et forsøg på at mindske spredningen af Corona-virus, så sundhedssystemet ikke bliver overbelastet, akkurat som det også handler om at ældre og svækkede ikke bliver smittet.

Jeg tør end ikke gætte på, hvad de samfundsøkonomiske udgifter ender at løbe op i med denne beslutning, men jo længere tid, det er nødvendigt med karantæne/nedlukning, jo dyrere bliver det for alle. 
Jeg vil derfor appellere til at I forstår alvoren i, at I er sendt hjem for ikke at være samlet i større grupper. Hvis det var ligegyldigt at mange var sammen, så kunne vi ligeså godt have jer tilbage i skole i klasselokalerne.
Ingen siger, at I skal sidde alene på jeres værelser – det er fint at være sammen i små grupper, hvor der er god afstand imellem jer. Men at afholde fester og planlægge større arrangementer sammen strider mod al sund fornuft. 

Jeg håber derfor, at I vil agere som fornuftige og ansvarlige gymnasieelever, der også tager jeres del af ansvaret på jer, således at vi alle snarest muligt kan komme tilbage til en normal hverdag.

Kærligste hilsner
Marianne

I skrivende stund d. 15. marts er der ikke konstateret tilfælde af Corona-virus blandt hverken ansatte eller studerende på Falkonergårdens Gymnasium og HF. Vi ved dog at flere har været frivilligt i karantæne, mens familiemedlemmer eller andre tæt på er blevet udredt.

14. marts: Studierejser

I går aftes ændrede Udenrigsministeriet rejsevejledningerne så hele verden nu er orange, alle ikke-nødvendige rejser ud af landet skal man lade være med. Dermed er alle studierejser  i uge 13 inclusive skiekskursionen aflyst.

Vibeke på kontoret har al kontakt vedrørende mellemværende med evt. rejsebureauer og arbejder lige nu for de bedst mulige løsninger. Klasserne vil få direkte besked i Lectio, hvis eleverne selv skal gøre noget.

Rejsevejledningen gælder p.t. kun til og med uge 15, så vi afventer en evt. afgørelse om ekskursioner og studierejser i uge 16 og 17. Der vil komme besked både direkte til eleverne i Lectio og her på siden, når vi ved mere.

14. marts: Undervisning

Som det er bekendt fra medierne og som eleverne blev orienteret om torsdag via Lectio, er skolen lukket 14 dage frem dvs. uge 13 med.

Det betyder IKKE at eleverne har fri: Undervisningen vil i videst mulige omfang blive gennemført virtuelt, lærerne var samlet torsdag og er i fuld gang med at genplanlægge modulernes indhold.

Eleverne er instrueret i at de skal sidde klar i Lectio ved hvert moduls begyndelse og følge de instrukser lærerne lægger ud om modulets indhold. Det vil også fremgå hvordan eleverne har vist deres aktive deltagelse, og lærerne fører som hovedregel fravær i både begyndelse og slutning af modulet. Også skriftlige opgaver skal afleveres som planlagt. Enkelte moduler må aflyses ( f. eks. praktisk idræt i et vist omfang).

SRP-eleverne har fået forlænget afleveringsfristen til fredag d. 20.marts kl. 14, og lærerne afholder deres vejledning i uige 12 virtuelt efter planen i Lectio.

UPDATE ONSDAG D. 11/3

 

Kære alle sammen

Som I nok har hørt sendes elever på ungdomsuddannelserne hjem fra på fredag. I skal blive hjemme i morgen torsdag også. Lærerne mødes torsdag og går i gang med at planlægge undervisning der kan ske virtuelt.

I skal holde jer orienteret i Lectio – og I skal regne med at jeres normale skema fra fredag i et vist omgang gennemføres som virtuel undervisning. I skal derfor være tilgængelige på normale undervisningstidspunkter.

Specielt for SRP og SSO opgaverne vil der komme en revideret plan

Aflysning af studieture

På baggrund af statsministerens pressemøde den 10.03., er det - som udgangspunkt - besluttet at aflyse alle vores studieture i uge 13. Såfremt Udenrigsministeriet i den kommende uge melder ud, at det er problemfrit at rejse, hvor elever og lærere ikke risikerer at strande i udlandet eller komme i karantæne, vil beslutningen blive taget op til fornyet overvejelse.

Den studietur vi har til Athen i uge 16 er der endnu ikke truffet beslutning om. Vi afventer at se tingenes udvikling og træffer en beslutning om denne i uge 14.

En aflysning kan muligvis indebære tab af rejsens pris for de enkelte elever. Det vil være de enkelte elever, der skal tjekke vilkårene for dette med deres forsikringsselskaber.

Vi går i gang med at undersøge, om det er muligt at flytte rejserne til efteråret, men dette vil ikke kunne afklares lige med det samme og de berørte rejseklasser vil få mere information om det i løbet af den kommende måned.


Venlig hilsen 
Marianne Munch Svendsen, Rektor

Nyt fra Styrelsen for Patientssikkerhed d. 9.marts: 


Hvis der er nogen af jer, som har været tilstede på Søpavillionen i det nævnte tidsrum - torsdag den 5/3 mellem klokken 23 og 02, så skal I forlade skolen og blive hjemme 14 dage efter besøget.

I skal sende en mail til skolens officielle mail om, at I er i karantæne - skriv til falko@remove-this.falko.dk


Dette stod på deres hjemmeside:


En person, der er smittet med COVID-19, har søndag orienteret Styrelsen for Patientsikkerhed om at have været til stede på Søpavillonen torsdag 5. marts 2020 mellem kl. 23 og 02 (natten til fredag). Den smittede er i isolation. Kendte tætte kontakter til den smittede er allerede blevet kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed og sat i frivillig hjemmekarantæne.

Har man været til stede på Søpavillonen i det pågældende tidsrum, bør man blive hjemme i 14 dage efter besøget – også selvom man på nuværende tidspunkt ikke har symptomer.

Hvis du har været til stede på Søpavillonen torsdag aften og har feber, hoste eller åndenød, skal du ringe til egen læge eller vagtlægen og oplyse, at du har været på Søpavillonen i samme tidsrum som en person smittet med coronavirus (COVID-19).

Man skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre m.v., da der her er personer, som vil være særligt udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19.

 

Steen Pedersen
Vicerektor
Falkonergården Gymnasium og HF
sp@falko.dk 
38 77 08 00 / 21 60 74 94