Information om Corona-smitte og Falkonergården

21.05: Glædelig Kr. Himmelfart: 1. og 2.g, 3g TD, 1. og 2. HF må nu komme tilbage til fysisk undervisning

Kort før midnat onsdag d. 20.05 kom en politisk aftale i hus om at resten af vores elever nu godt må komme tilbage tidligst fra d. 27. maj. Det er dejligt.  Men hvordan og hvornår det rent praktisk kan lade sig gøre, vil der komme nærmere besked om i begyndelsen af næste uge.

Det ligger dog fast at der vil være tale om en ret begrænset genåbning, vi skal jo fortsat følge sundhedsmyndighedernes anvisninger, og lige nu er der både skriftlig eksamen og afgangseleverne er i en del lokaler allerede.

Fortsat ingen afklaring om afslutning for afgangsklasser:

Der er desværre endnu ingen afklaring om hvad vi må i forhold til afslutningen for afgangsklasserne, ministeriet har skrevet i den forløbne uge at der "snart" vil komme en udmelding....vi har holdt møde med elevrådsrepræsentanter i begyndelsen af ugen, hvor forskellige ønsker og modeller blev drøftet, men alt afhænger af hvad de sundhedsfaglige retningslinjer vil kræve

 

16.05 Information til censorer

I den kommende perioden frem til sommerferien får vi besøg af censorer til mundtlige eksamener. Vi har forberedt os på den situation på følgende måde:

Eksamen foregår i store lokaler og med 2 meters afstand mellem elev, censor og eksaminator.  Der vil være håndsprit i lokalet, og eleven opfordres til at spritte hænder af efter at være trådt ind i lokalet. Der gives naturligvis ikke hånd.

Eksaminator og censor sørger selv for udluftning i lokalet, specielt at der luftes ud i spisepausen. Rengøringen eller vagter tørrer kontaktpunkter af i spisepausen.

Frokosten vil være portionsanrettet, og til kaffen vil småkager eller chokolade være i portionspakker.

Efter sundhedsstyrelsens retningslinjer behøves ingen værnemidler, men det er naturligvis tilladt for censor at medbringe til eget brug.

velkommen som censor på Falkonergården!

 

 

14.05 Orientering om tilbagebetaling af beløb for aflyst studietur:

Vi har endnu ikke hørt fra Rejsegarantifonden med hensyn til hel eller delvis refusion af betalte studierejser.
Torsdag den 14.05. har vi modtaget besked fra en af vores rejsearrangører som oplyser, at Erhvervsministeriet den
12. maj har fremsat nye retningslinjer for blandt andet tilbagebetaling.
Rejsebranchen afventer derfor fortsat noget konkret fra regeringen og Rejsegarantifonden i forhold til refundering af pakkerejser. De understreger dog i den forbindelse, at vilkårene for vores refundering ikke er ændrede og at skolen fortsat er berettiget til refusion.
Indtil vi hører nærmere fra vores rejsearrangører kan vi desværre ikke komme videre med sagen.

30.4: Hvordan forholder man sig til Coronasmitte?

Nu hvor der er kommet flere elever på Falko, dukker også spørgsmål op til hvordan man skal forholde sig som elev, hvis man har været sammen med (f. eks. i sommerhus med) nogen der nu har symptomer på COVID19 eller man er testet positiv selv, men er uden symptomer. Vi har sendt instruks ud til elever og lærere om hvordan man skal handle, og opfordrer til at man både i skolen og derhjemme tager vores retningslinjer, der  bygger på sundhedsstyrelsens anbefalinger meget alvorligt. Kun på den måde kan vi beskytte hinanden mod at blive syge i den sidste vigtige tid op mod eksamen.

Er man i tvivl om hvad man skal gøre i en konkret situation, kan man kontakte kontoret, ligesom de ansvarsbevidste elever omtalt ovenfor har gjort.

Instruksen til eleverne kan man læse her

Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar kan man læse her

 

23.4: Flere klasser på Falko

Sundhedsmyndighederne har opdateret vejledningen til skolerne, så det er tilladt, at elever skifter lokaler når særlige grunde taler for det. En særlig grund er f. eks. at man skal møde på valgfagshold på tværs af klasserne, eller at undervisning i et eksperimentelt fag kræver det.

Det er fortsat forbundet med ekstra rengøring, hvis et lokale skal bruges af flere hold efter hinanden, derfor vil vi fastholde de zoner vi inddelte i sidste uge. Man må altså ikke gå frit rundt på skolen, man skal benytte den adgangsvej der er anvist til zonene og man må kun bruge det anviste udeområde.

Vi har fundet plads til nogel nye zoner, dem bruger vi  fra og med mandag, dvs. vi kan have 2 klasser ( i enkelte tilfælde 3) klasser mere hver dag. Her skal man så også være særlig opmærksom på adgangsveje og udeområder.

Kort over de ekstra zoner her

 

17. april: undervisningszoner på Falko

Undervisninglokaler er gjort klar, håndsprit er tilgængelig i rigelige mængder, rengøringspersonalet gør ekstra rent, der er sat vejledninger og skilte op ved adgangsveje og undervisningslokaler - og lærerne forbereder sig på at nogle af vores afgangsklasser kan møde trygt på mandag,  og de andre de følgende dage på skift.

Det bliver undervisning på endnu en ny måde med 2 meter mellem alle elever og også læreren på den afstand.

Vi har sendt instruks ud til lærerne og har holdt virtuelt spisefrikvartersmøde i dag med spørgetid, og der er sendt instruks ud til eleverne.

De 4 undervisningszoner har fået hver sin farve på vedlagte kort, og skal man som elev møde på skolen, må det KUN ske jvf. vedlagte plan for adgangsveje, ligesom hele skoledagen holdes inden for zonen.

Se kortet her

 

16: april: Undervisning af afgangsklasse påFalko fra og med uge 17

 

Som det nok er bekendt, er gymnasierne med i første runde af genåbningen af Danmark. På falko valgte vi at vente til mandag i uge 17 for at vi kunne få alt på plads, så der er trygge rammer og klare retningslinjer, når lærere og elever igen kommer på skolen.

Vi har kun 4 lokaler der er store nok til at rumme hele klasser: festsalen, Multihallen og de to Gymastiksale. Defor har vi valgt kun at have 4 klasser på Falko ad gangen, også for at sikre seperate adgangsveje, adgange til toiletter osv.

Den øvrige undervisning fortsætter virtuelt, sådan som elever og lærere nu har gjort det i 4 uger.

Der kommer klare instrukser direkte ud til eleverne i morgen, fredag

 

14: april:  Eksamen TD

Nu er der kommet afklaring på hvordan 4.g TD skal til eksamen: De skal op i to skriftlige fag...hvis der er udtrukket mere end to skriftlige fag, er det de to fag, der er placeret tidligst i den oprindelige prøveplan, man skal op i. Hvilke det konkret er, får man først at vide, når prøveplanen offentliggøres  d. 11 maj.

Desuden skal alle i 4.g op i AT, hvor den mundtlige prøve kommer til at ligge sidst i eksamenperioden, dvs. når alle andre karakterer er givet. 

HF(3q): De der har Matematik B skal til skriftlig eksamen i det.

Alle i 3 q skal op i to mundtlige prøver, de offentliggøres  d. 11. maj.

Desuden afholdes den interne (det er den tværfaglige) prøve i KS.

For de fag der ikke er eksamen i, afholdes en evalueringssamtale og der gives en årskarakter som tæller som eksamenskarakter i faget.

 

8.april:  Eksamen

 

Eksamen for afgangselever:

d. 7. april kom en politisk aftale i hus om eksamen ved ungdomsuddannelserne.  For HF gælder, at der bliver skriftlig eksamen i dansk og engelsk, og derudover to mundtlige eksamener. Se aftalen her

For STX gælder, at 3.gerne skal op i skriftlig dansk og et studieretningsfag på A-niveau, mundtligt skal de op til SRP-eksamen.

For vores TD-elever har vi endnu ingen retningslinjer fået, vi kontakter ministeriet om dette (gælder både HF og STX) og skriver selvfølgelig ud, så snart vi ved noget.

Man må dog forvente, at der kommer til at gælde noget lignende, altså både skriftlig og mundtlig eksamen, men ikke i fuldt omfang.

For fag der ikke udtrækkes til eksamen, vil årskaraktererne overføres som eksamenskarakter.

Eksamen fortsætterelever

Der bliver ingen eksamener for elever, der fortsætter på Falko næste år, her vil årskaraktererne også blive overført som eksamenskarakter.

Årskaraktererne skal gives senere end under normale omstændigheder, præcis hvornår ved vi endnu ikke.

I den politiske aftale indgår det, at undervisningen forlænges ud i den sædvanlige eksamensperiode, hvordan det kommer til at foregå, vil vi skrive ud om senere, når vi har forløbet med eksamener mv. på plads. Men der ligger skema til og med uge 21, som vi forventer gennemføres som planlagt.

 

7. april:  Virtuel undervisning for alle klasser på Falko i uge 16

d. 6.4 kl 20 holdt Statsministeren pressemøde og talte bl.a. om undervisningen på ungdomsuddannelserne. Foreløbigt liggger ikke meget fast, men alt tyder på at den virtuelle undervisning fortsætter til d. 10. maj for ikke-afgangsklasser.

For afgangsklasserne: 3. - og 4.g og 3. HF tyder alt på ,at undervisningen kan startes langsomt op på skolen fra og med d. 15. april- men hvor mange klasser ad gangen, hvor mange moduler osv. er der ingen retningslinjer for endnu. Falkonergårdens ledelse har dog besluttet i dagd. 7.4, at alnundervisningen også bliver virtuel for disse klasser i uge 16 dvs. d. 14.4-18.4. 

Vedr. eksamen ligger det heller ikke fast hvor mange eksamener vi kan afholde og under hvilke omstændigheder; Undervisningsministeren forhandler med partierne om dette nu og har lovet en udmelding "før påske".

Ledelsen på Falkonergården holder møde i dag og drøfter situationen - vi vil selvfølgelig skrive nærmere ud, så snart vi ved mere...men må afvente både pariternes forhandlingsresultater og sundhedsmyndighedernes retningslinjer, før vi kan melde den praktiske tilrettelægelse ud

 

26. marts: CORONA: PSYKOLOG-HOTLINE FOR UNGE

Skolen er blevet bedt om at bringe dette videre,det gør vi gerne:


I Børn, Unge & Sorg har vi etableret en hotline bemandet af psykologer. Hotlinen er åben hver dag kl. 9-16.

Hotlinen er for unge og forældre, der får brug for psykologisk støtte, råd og vejledning på grund af svære tanker og følelser igangsat af corona.

Hotlinen er for alle unge og deres forældre - men er særlig relevant for sårbare unge og deres familier. Fx unge, der i forvejen er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende. Eller unge, som faktisk oplever at have coronasmitte inde på livet i familien. Hotlinen er også relevant for unge, der fx er meget ængstelige eller lider af angst.

HOTLINE: 6916 1667

læs flere eksempler på noget som man kan konsultere hotlinen med her

 

25. marts: Studierejser

Idet vi henviser til tidligere information om annullation af studierejser, dels sendt via Lectio til samtlige klasser som skulle have været på studietur i uge 13, dels på skolens hjemmeside under Covid-19, så kan vi oplyse, at vi fortsat afventer endelig besked fra rejsebureauerne om erstatning af de betalte rejser.
Hvis hver enkelt elev søger erstatning for sin rejse via sit private forsikringsselskab, vil det sætte en proces i gang, som vil være meget svær at håndtere. Vi har haft kontakt til et forsikringsselskab, som oplyser, at forsikringsselskaberne først vil gå ind i den enkelte sag, når spørgsmålet om refundering mellem skolen og rejseselskab/Rejsegarantifonden er færdigbehandlet. De private forsikringer vil, så vidt vi er blevet orienteret, se på eventuelle restbetalinger ved manglende erstatning mellem skolen og rejseselskab/Rejsegarantifonden.
Vi har også haft kontakt til det rejsebureau, som skolen benytter mest, og de har lovet at vende tilbage til os, så snart de har nye oplysninger i sagerne om tilbagebetaling af de aflyste studierejser.
Vi vil holde jer løbende underrettet, når vi modtager nye oplysninger.

Vi beder om forståelse for den noget vanskelige situation vi i øjeblikket befinder os i.

23. marts:

Som det er meddelt af statsminister Mette Frederiksen ved pressemøde kl. 15 i dag, så er elever på ungdomsuddannelserne  - og altså også eleverne på Falkonergården - fortsat sendt hjem til og med d. 13. April dvs. til og med påskeferien.

I skal ikke være i tvivl om at vi savner eleverne her hos os, men gør hvad vi kan for at få undervisningen til at fungere så godt som det er muligt under de givne omstændigheder. Vi er også klar over at det ikke er lige let for alle at håndtere den digitale skole, vi drøfter løbende hvordan vi kan gøre det mere tåleligt, samtidig med at vi lever op til vores  forpligtelser.

I dag har vi således genåbnet vores lektiecafe virtuelt, der vil være bemanding som  normalt, og det fremgår af skemaet.

 

 

16. marts: Undgå at vores elever samles mere end få ad gangen 

Kære alle forældre

Jeg har sendt nedenstående besked rundt til alle vores elever. Jeg håber, I vil hjælpe med at få jeres unge mennesker til at forstå hensigten med nedlukning og karantænen, således at vi forhåbentlig snart kan komme tilbage til normale tilstande.

Med venlig hilsen
Marianne Munch Svendsen
rektor

Kære Falko-elever

Jeg hører rygter om, at nogle af jer har set nedlukningen som en mulighed for et par afslappende uger og derfor har organiseret hyggeligt samvær/fester m.m.

Set fra jeres perspektiv kan det måske også forekomme mindre væsentligt, da I ikke umiddelbart er i risikogruppen for at dø af Corona-virus. Men i det store perspektiv, så har statsministeren iværksat dette initiativ med lukning af alle skoler, som et forsøg på at mindske spredningen af Corona-virus, så sundhedssystemet ikke bliver overbelastet, akkurat som det også handler om at ældre og svækkede ikke bliver smittet.

Jeg tør end ikke gætte på, hvad de samfundsøkonomiske udgifter ender at løbe op i med denne beslutning, men jo længere tid, det er nødvendigt med karantæne/nedlukning, jo dyrere bliver det for alle. 
Jeg vil derfor appellere til at I forstår alvoren i, at I er sendt hjem for ikke at være samlet i større grupper. Hvis det var ligegyldigt at mange var sammen, så kunne vi ligeså godt have jer tilbage i skole i klasselokalerne.
Ingen siger, at I skal sidde alene på jeres værelser – det er fint at være sammen i små grupper, hvor der er god afstand imellem jer. Men at afholde fester og planlægge større arrangementer sammen strider mod al sund fornuft. 

Jeg håber derfor, at I vil agere som fornuftige og ansvarlige gymnasieelever, der også tager jeres del af ansvaret på jer, således at vi alle snarest muligt kan komme tilbage til en normal hverdag.

Kærligste hilsner
Marianne

I skrivende stund d. 15. marts er der ikke konstateret tilfælde af Corona-virus blandt hverken ansatte eller studerende på Falkonergårdens Gymnasium og HF. Vi ved dog at flere har været frivilligt i karantæne, mens familiemedlemmer eller andre tæt på er blevet udredt.

14. marts: Studierejser

I går aftes ændrede Udenrigsministeriet rejsevejledningerne så hele verden nu er orange, alle ikke-nødvendige rejser ud af landet skal man lade være med. Dermed er alle studierejser  i uge 13 inclusive skiekskursionen aflyst.

Vibeke på kontoret har al kontakt vedrørende mellemværende med evt. rejsebureauer og arbejder lige nu for de bedst mulige løsninger. Klasserne vil få direkte besked i Lectio, hvis eleverne selv skal gøre noget.

Rejsevejledningen gælder p.t. kun til og med uge 15, så vi afventer en evt. afgørelse om ekskursioner og studierejser i uge 16 og 17. Der vil komme besked både direkte til eleverne i Lectio og her på siden, når vi ved mere.

14. marts: Undervisning

Som det er bekendt fra medierne og som eleverne blev orienteret om torsdag via Lectio, er skolen lukket 14 dage frem dvs. uge 13 med.

Det betyder IKKE at eleverne har fri: Undervisningen vil i videst mulige omfang blive gennemført virtuelt, lærerne var samlet torsdag og er i fuld gang med at genplanlægge modulernes indhold.

Eleverne er instrueret i at de skal sidde klar i Lectio ved hvert moduls begyndelse og følge de instrukser lærerne lægger ud om modulets indhold. Det vil også fremgå hvordan eleverne har vist deres aktive deltagelse, og lærerne fører som hovedregel fravær i både begyndelse og slutning af modulet. Også skriftlige opgaver skal afleveres som planlagt. Enkelte moduler må aflyses ( f. eks. praktisk idræt i et vist omfang).

SRP-eleverne har fået forlænget afleveringsfristen til fredag d. 20.marts kl. 14, og lærerne afholder deres vejledning i uige 12 virtuelt efter planen i Lectio.

UPDATE ONSDAG D. 11/3

 

Kære alle sammen

Som I nok har hørt sendes elever på ungdomsuddannelserne hjem fra på fredag. I skal blive hjemme i morgen torsdag også. Lærerne mødes torsdag og går i gang med at planlægge undervisning der kan ske virtuelt.

I skal holde jer orienteret i Lectio – og I skal regne med at jeres normale skema fra fredag i et vist omgang gennemføres som virtuel undervisning. I skal derfor være tilgængelige på normale undervisningstidspunkter.

Specielt for SRP og SSO opgaverne vil der komme en revideret plan

Aflysning af studieture

På baggrund af statsministerens pressemøde den 10.03., er det - som udgangspunkt - besluttet at aflyse alle vores studieture i uge 13. Såfremt Udenrigsministeriet i den kommende uge melder ud, at det er problemfrit at rejse, hvor elever og lærere ikke risikerer at strande i udlandet eller komme i karantæne, vil beslutningen blive taget op til fornyet overvejelse.

Den studietur vi har til Athen i uge 16 er der endnu ikke truffet beslutning om. Vi afventer at se tingenes udvikling og træffer en beslutning om denne i uge 14.

En aflysning kan muligvis indebære tab af rejsens pris for de enkelte elever. Det vil være de enkelte elever, der skal tjekke vilkårene for dette med deres forsikringsselskaber.

Vi går i gang med at undersøge, om det er muligt at flytte rejserne til efteråret, men dette vil ikke kunne afklares lige med det samme og de berørte rejseklasser vil få mere information om det i løbet af den kommende måned.


Venlig hilsen 
Marianne Munch Svendsen, Rektor

Nyt fra Styrelsen for Patientssikkerhed d. 9.marts: 


Hvis der er nogen af jer, som har været tilstede på Søpavillionen i det nævnte tidsrum - torsdag den 5/3 mellem klokken 23 og 02, så skal I forlade skolen og blive hjemme 14 dage efter besøget.

I skal sende en mail til skolens officielle mail om, at I er i karantæne - skriv til falko@remove-this.falko.dk


Dette stod på deres hjemmeside:


En person, der er smittet med COVID-19, har søndag orienteret Styrelsen for Patientsikkerhed om at have været til stede på Søpavillonen torsdag 5. marts 2020 mellem kl. 23 og 02 (natten til fredag). Den smittede er i isolation. Kendte tætte kontakter til den smittede er allerede blevet kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed og sat i frivillig hjemmekarantæne.

Har man været til stede på Søpavillonen i det pågældende tidsrum, bør man blive hjemme i 14 dage efter besøget – også selvom man på nuværende tidspunkt ikke har symptomer.

Hvis du har været til stede på Søpavillonen torsdag aften og har feber, hoste eller åndenød, skal du ringe til egen læge eller vagtlægen og oplyse, at du har været på Søpavillonen i samme tidsrum som en person smittet med coronavirus (COVID-19).

Man skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre m.v., da der her er personer, som vil være særligt udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19.

 

Steen Pedersen
Vicerektor
Falkonergården Gymnasium og HF
sp@falko.dk 
38 77 08 00 / 21 60 74 94