evaluering

Løbende evaluering af alle aspekter af skolens liv er højt prioriteret på Falkonergården, da det er forudsætningen for enhver udvikling og forbedring. Skolen har en overordnet evalueringsstrategi, som omfatter:

  • Evaluering af undervisningen 
  • Evaluering af eleverne 
  • Evaluering af særlige områder

Evaluering af både den daglige undervisning og projekter i forbindelse med undervisningen foregår løbende i dialog mellem elever og lærere. En gang årligt skal alle elever på alle hold evaluere undervisningen og arbejdet i undervisningen elektronisk. Denne evaluering giver både elever, lærere og ledelse sikkerhed for, at undervisningen er optimal.

I efteråret i ulige år deltager alle skolens elever i en omfattende elevtrivselsundersøgelse (ETU), der undersøger elevernes tilfredshed med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, udbyttet af undervisningen, forholdet til lærere og andre elever, etc. Resultatet danner grundlag for diskussioner i Elevrådet, Pædagogisk Råd og ledelsen om mulige forbedringer og ændringer. Resultatet af undersøgelserne i perioden 2010 - 2013 kan ses under menupunktet ”Om skolen -> Generelle oplysninger”.

I november og marts og maj får eleverne i gymnasiet standpunktskarakterer. I forbindelse med karaktergivning er der en samtale mellem eleven og læreren, hvor elevens karakter og standpunkt drøftes.

Skolen indbyder forældre og elever til en samtale med faglærerne i november.

I HF afholder lærerne i november og marts en evalueringssamtale med eleverne. Læreren giver en karakter, som ikke er en officiel standpunktskarakter, men karakteren indgår i den samlede indsats mellem eleven og skolen.

Særlige områder som f.eks. almen studieforberedelse og studieretningsprojektet i gymnasiet og tværfaglige faggrupper i HF evalueres løbende og justeres på baggrund af evalueringerne.