evaluering

Løbende evaluering af alle aspekter af skolens liv er højt prioriteret på Falkonergården, da det er forudsætningen for enhver udvikling og forbedring. Skolen har en overordnet evalueringsstrategi, som omfatter:

  • Evaluering af undervisningen 
  • Evaluering af eleverne 
  • Evaluering af særlige områder

Evaluering af både den daglige undervisning og projekter i forbindelse med undervisningen foregår løbende i dialog mellem elever og lærere. En gang årligt skal alle elever på alle hold evaluere undervisningen og arbejdet i undervisningen elektronisk. Denne evaluering giver både elever, lærere og ledelse sikkerhed for, at undervisningen er optimal.

I efteråret i ulige år deltager alle skolens elever i en omfattende elevtrivselsundersøgelse (ETU), der undersøger elevernes tilfredshed med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, udbyttet af undervisningen, forholdet til lærere og andre elever, etc. Resultatet danner grundlag for diskussioner i Elevrådet, Pædagogisk Råd og ledelsen om mulige forbedringer og ændringer. Resultatet af undersøgelserne i perioden 2010 - 2018 og den seneste fra efteråret 2021 kan ses under menupunktet ”Om skolen -> Generelle oplysninger”.

I november og februar og maj får eleverne i gymnasiet standpunktskarakterer, MED MINDRE et hold er omfattet af karakterfrihed om efteråret. I skoleåret 22/23 gælder det de fleste 1.g og 2.g-hold, der således først får karakter i februar. I forbindelse med karaktergivning er der en samtale mellem eleven og læreren, hvor elevens karakter og standpunkt drøftes.

1. og 2. årgangs elever og deres forældre indbydes til en samtale med faglærerne i slutningen af februar.

I HF afholder lærerne i november og marts en evalueringssamtale med eleverne. Læreren giver en karakter, som ikke er en officiel standpunktskarakter, men karakteren indgår i den samlede indsats mellem eleven og skolen.

Særlige områder som f.eks. almen studieforberedelse og studieretningsprojektet i gymnasiet og tværfaglige faggrupper i HF evalueres løbende og justeres på baggrund af evalueringerne.