morgensamling

Med jævne mellemrum indkaldes der til morgensamling i salen i frikvarteret mellem 1. og 2. modul.

Ved morgensamlingen gives der forskellige praktiske meddelelser. Desuden har skolens elever her mulighed for at optræde for eksempel med musik, orientering fra skolens forskellige udvalg, konkurrencer og optræden fra fx musical eller dramaholdene.