Elevdag

Der skal være plads til alle på Falko! - og derfor havde skolens Rummelighedsudvalg tirsdag d. 24. januar  arrangeret en fælles dag for hele skolen med fokus på netop dette.

Først var der fælles oplæg ved Mikkel Rask og Rummelighedsgruppen - og bagefter blev alle skolens elever blandet på kryds og tværs for at lære hinanden bedre at kende...