Introdage

Alle de nye Falkonister blev i år modtaget på Falkonergården på en helt ny måde. På grund af den nye gymnasiereform, var eleverne ikke inddelt i klasser, men i grupper af 10. Først til november skal de nemlig vælge, hvilke studieretningsklasse de gerne vil gå i. For introværterne og introlærerne har de første tre dage derfor handlet om at præsentere Falkos værdier og mindset, snarere end fagene.

Torsdag var der værdidag - hvor ungdomsforsker Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier holdt et meget rammende og sjovt oplæg om de unges vaner og tanker. "Gymnasietiden handler om at synge med på de sange I ikke kender endnu! Gymnasietiden skal handle om HVORFOR man gør noget og ikke så meget HVAD man gør. I skal være nysgerrige og både have fokus på at FORSTÅ og BESTÅ" - sagde Søren blandt andet. Bagefter gik eleverne ud og diskuterede hvilke værdier der er vigtige i gymnasietiden... 

Fredag var der kreadag for de nye elever på Falkonergården