Forældremøde i september

Eleverne kommer i løbet af de 3 første måneder til at stifte bekendtskab med flere forskellige studieretningsfag, så de bliver mere afklarede i forhold til deres valg af studieretning i uge 40. Tirsdag d. 11. september holdes der forældremøde for alle forældre og elever i 1.g og 1.hf. Her vil vi orientere om bl.a. det kommende valg af studieretning, og der bliver lejlighed til at stille spørgsmål.

Se desuden fanen 'Orientering om endelig studieretning' på denne side.