Kriterier for fordeling

Kriterierne for fordeling af elever på gymnasier er fastlagt i optagelsebekendtgørelsen.

De administreres for bl.a. Falkonergården af fordelingsudvalget for Storkøbenhavn Vest. I øvrigt henvises til hjemmesiden for Region Hovedstaden.