STX og TD-Studieretninger

Udbudte STX-studieretninger 2020-2021. 

De farvede felter med studieretningerne nedenfor er links der fører til en beskrivelse af studieretningen

Beskrivelser af studieretninger der udbydes i 21-22 forventes her på siden fra medio november 2020

STX Kunstnerisk

Musik A

Engelsk A

 

STX Kunstnerisk

Musik A

Matematik A

 

STX Naturvidenskabelig

Biologi A

Kemi B

Idræt B

STX Naturvidenskabelig

Matematik A

Biotek A

Fysik B

STX Naturvidenskabelig

Matematik A

Fysik B

Kemi B

STX Naturvidenskabelig

Matematik A

Geovidenskab A

Kemi B

STX Samfundsvidenskabelig

Samfundsfag A

Matematik A

 

STX Samfundsvidenskabelig

Samfundsfag A

Engelsk A

 

STX Sproglig

Engelsk  A

Spansk beg.  A

Latin C

STX Sproglig

Engelsk A

Tysk forts. A

Samf B

STX Sproglig

Engelsk A

Fransk forts. A

Samf B

TD studieretninger

UdbudteTeam Danmark-studieretninger 2020-2021.

De farvede felter herunder med studieretningsfagene er links, der fører til en nærmere beskrivelse.

Foruden disse studieretninger tilbyder Falkonergården HF i et 3-årigt forløb for TD-elever

Udbuddet for 21-22 forventes her på siden medio november 2020

TD Naturvidenskabelig

Biologi A

Kemi B

Idræt B

TD Naturvidenskabelig

Matematik A

Fysik B

Kemi B

TD Samfundvidenskabelig

Samfundsfag A

Engelsk A