STX og TD-Studieretninger

Udbudte STX-studieretninger 2020-2021. 

Udbuddet for 2020-2021 forventes klar ca. 18.11.19 og derefter fører klik på det farvede felt til en beskrivelse af studieretningen

Nedenstående udbud er i overensstemmelse med de regler som er vedtaget i gymnasieloven som trådte i kraft 1. januar 2017. 

 

STX Kunstnerisk

Musik A

Engelsk A

 

STX Kunstnerisk

Musik A

Matematik A

 

STX Naturvidenskabelig

Biologi A

Kemi B

Idræt B

STX Naturvidenskabelig

Matematik A

Biotek A

Fysik B

STX Naturvidenskabelig

Matematik A

Fysik B

Kemi B

STX Naturvidenskabelig

Matematik A

Geovidenskab A

Kemi B

STX Samfundsvidenskabelig

Samfundsfag A

Matematik A

 

STX Samfundsvidenskabelig

Samfundsfag A

Engelsk A

 

STX Sproglig

Engelsk  A

Spansk beg.  A

Latin C

STX Sproglig

Engelsk A

Tysk forts. A

Samf B

STX Sproglig

Engelsk A

Fransk forts. A

Samf B

TD studieretninger

UdbudteTeam Danmark-studieretninger 2020-2021.

Nedenstående udbud er i overensstemmelse med de  regler som gælder pr. 1.1 2017 for gymnasiet (STX).

Klik på en studieretning og en nærmere beskrivelse vises

Foruden disse studieretninger tilbyder Falkonergården HF i et 3-årigt forløb for TD-elever

TD Naturvidenskabelig

Biologi A

Kemi B

Idræt B

TD Naturvidenskabelig

Matematik A

Fysik B

Kemi B

TD Samfundvidenskabelig

Samfundsfag A

Engelsk A