Ledelse

Steen Pedersen
Steen Pedersen (SP)
konstitueret rektor
Fag: ma + fy

Personaleforhold / Efteruddannelse / Undervisningsministeriet / Bestyrelsen / Byggesager / Team Danmark / Fællesudvalg / Forældrekontakt / Optagelsesprøver / Parathedsvurdering / Elevoptag / Eksterne parter/ Løn og ansættelse / Kontorleder/eksamen-mundtlig / eksamensklager / Samarbejdsudvalg / Optagelsesprøver/ Timefagfordeling / Skemalægning / Længevarende skemaændringer

 

Suzanne Dohm Pedersen
Suzanne Dohm Pedersen (SD)
Pædagogisk leder
Fag: ma + da +dl/itk

Personaleforhold / Skemaændringer-morgen / Vikarpåsætning / Eksamen- skriftlig / Skriftlighedskoordination / Informationsmateriale / Hjemmeside / Samarbejdsudvalg / Forældrekonsultation / Orienteringsaften / Translokation / Lektiecafe 

Christina Teller
Christina Teller (CT)
Pædagogisk leder
Fag: id + bi

Team-Danmark-koordinator / Personaleforhold / Naturvidenskabeligt grundforløb / Forældremøde

TD: st/8, st/10, 1v, 1x, 2v, 2x, 3v, 3x, 3y, 4v, 4x

Christinas skema

Tom Søgaard-Jensen
Tom Søgaard-Jensen (TS)
Pædagogisk leder
Fag: hi + sp

Personaleforhold / Skemaændringer-morgen / Eksamen- mundtlig / Sygeeksamen-mundtlig / Ekskursioner / Almen Studieforberedelse / Almen Sprogforståelse / Elevrådsopfølgning / Pædagogisk udvikling / Pædagogisk udvalg / Internationalisering /UV-evaluering / ETU (ElevTrivselsUndersøgelse)/SRP

Frederik Peter Ullerup Michelsen
Frederik Peter Ullerup Michelsen (FM)
Pæd. leder
Fag: ol + id

Skemaændringer-morgen / Vikarpåsætning / Terminsprøver / Morgensamling og andre fælles skoleaktiviteter / Elevråds-opfølgning / Hjemmeside / Pædagogisk it-udvikling / Projekt frivillig / Innovation

Birgit Bamberg Rosenkjær
Birgit Bamberg Rosenkjær (BB)
Pæd. koordinator
Fag: ty + hi

Fravær-elever / Kontakt - klasseledere / Folkeskolebesøg / Studievalg Kbh / Kontakt - gennemførelsesvejlederne / Talentudvikling / Introforløb - elever / Netwerk / Udd. uden grænser

Hanne Funch Linnet Bro-Jørgensen
Hanne Funch Linnet Bro-Jørgensen
Regnskabschef
Fag:

Budget/Regnskab