Ledelse

Marianne Munch Svendsen
Marianne Munch Svendsen (MS)
Rektor
Fag: ng + hi + id

Personaleforhold / Efteruddannelse / Undervisningsministeriet / Bestyrelsen / Byggesager / Team Danmark / Fællesudvalg / Samarbejdsudvalg/ Forældrekontakt / Optagelsesprøver / Parathedsvurdering / Elevoptag / Eksterne parter/ Løn og ansættelse

Steen Pedersen
Steen Pedersen (SP)
Vicerektor
Fag: ma + fy

Personaleforhold / Løn og ansættelse / Kontorleder/eksamen-mundtlig / eksamensklager / Samarbejdsudvalg / Optagelsesprøver/ Parathedsvurderinger / Timefagfordeling / Skemalægning / Længevarende skemaændringer

 

Suzanne Dohm Pedersen
Suzanne Dohm Pedersen (SD)
Pædagogisk leder
Fag: ma + da +dl/itk

Personaleforhold / Skemaændringer-morgen / Vikarpåsætning / Eksamen- skriftlig / Skriftlighedskoordination / Informationsmateriale / Hjemmeside / Samarbejdsudvalg / Forældrekonsultation / Orienteringsaften / Translokation / Lektiecafe 

Tom Søgaard-Jensen
Tom Søgaard-Jensen (TS)
Pædagogisk leder
Fag: hi + sp

Personaleforhold / Skemaændringer-morgen / Eksamen- mundtlig / Sygeeksamen-mundtlig / Ekskursioner / Almen Studieforberedelse / Almen Sprogforståelse / Elevrådsopfølgning / Pædagogisk udvikling / Pædagogisk udvalg / Internationalisering /UV-evaluering / ETU (ElevTrivselsUndersøgelse)/SRP

Frederik Peter Ullerup Michelsen
Frederik Peter Ullerup Michelsen (FM)
Pæd. leder
Fag: ol + id

Skemaændringer-morgen / Vikarpåsætning / Terminsprøver / Morgensamling og andre fælles skoleaktiviteter / Elevråds-opfølgning / Hjemmeside / Pædagogisk it-udvikling / Projekt frivillig / Innovation/

TD: TD/4, TD/5, TD/6, 2v, 3v, 4v

Birgit Bamberg Rosenkjær
Birgit Bamberg Rosenkjær (BB)
Pæd. koordinator
Fag: ty + hi

Fravær-elever / Kontakt - klasseledere / Folkeskolebesøg / Studievalg Kbh / Kontakt - gennemførelsesvejlederne / Talentudvikling / Introforløb - elever / Netwerk / Udd. uden grænser

Kristoffer Steen Nielsen
Kristoffer Steen Nielsen (KN)
Pæd. koordinator
Fag: ng + id

TD-vejledning / HF / SSO

TD: 1q, st/9, 1u, 2q, 2u, 3q, 3u, 4u

Kristoffers skema

Hanne Funch Linnet Bro-Jørgensen
Hanne Funch Linnet Bro-Jørgensen
Regnskabschef
Fag:

Budget/Regnskab