Ledelse

Marianne Munch Svendsen
Marianne Munch Svendsen (MS)
Rektor
Fag: ng + hi + id

Personaleforhold / Efteruddannelse / Undervisningsministeriet / Bestyrelsen / Byggesager / Team Danmark / Fællesudvalg / Samarbejdsudvalg/ Forældrekontakt / Optagelsesprøver / Parathedsvurdering / Elevoptag / Eksterne parter/ Løn og ansættelse

Steen Pedersen
Steen Pedersen (SP)
Vicerektor
Fag: ma + fy

Personaleforhold / Løn og ansættelse / Kontorleder/eksamen-mundtlig / eksamensklager / Samarbejdsudvalg / Optagelsesprøver/ Parathedsvurderinger / Timefagfordeling / Skemalægning / Længevarende skemaændringer

 

Suzanne Dohm Pedersen
Suzanne Dohm Pedersen (SD)
Udddannelsesleder
Fag: ma + da +dl/itk

Personaleforhold / Vikarpåsætning / Eksamen- skriftlig / Skriftlighedskoordination / Informationsmateriale / Hjemmeside / Samarbejdsudvalg / Arbejdsmiljø / Forældrekonsultation / Orienteringsaften / Translokation / Lektiecafe

Tom Søgaard-Jensen
Tom Søgaard-Jensen (TS)
Uddannelsesleder
Fag: hi + sp

Personaleforhold / Eksamen - mundtlig / Sygeeksamen-mundtlig / Ekskursioner / Almen Sprogforståelse / Elevrådsopfølgning / Pædagogisk udvikling / Pædagogisk udvalg / Internationalisering / UV-evaluering / ETU (ElevTrivselsUndersøgelse)/SRP / Frivillighed

Frederik Peter Ullerup Michelsen
Frederik Peter Ullerup Michelsen (FM)
Uddannelsesleder
Fag: ol + id

Team Danmark-koordination/ Grundforløb / Frivillighed / Fælles skoleaktiviteter/ Pædagogisk it-udvikling og digital dannelse / GDPR / Hjemmeside og sociale medier/

 

Birgit Bamberg Rosenkjær
Birgit Bamberg Rosenkjær (BB)
Pæd. koordinator
Fag: ty + hi

Fravær-elever / Kontakt - klasseledere / Folkeskolebesøg / Studievalg Kbh / Kontakt - gennemførelsesvejlederne / Talentudvikling / Introforløb - elever / Netwerk / Udd. uden grænser

Kristoffer Steen Nielsen
Kristoffer Steen Nielsen (KN)
Pæd. koordinator
Fag: ng + id

TD-vejledning / HF / SSO

TD1 , TD4, 1u, 1q, 2u, 2q, 3u, 3q, 4u

Kristoffers skema

Hanne Funch Linnet
Hanne Funch Linnet
Regnskabschef
Fag:

Budget/Regnskab