PC ved skriftlige eksaminer

Brug af computer er generelt tilladt, men der kan være enkelte fag, hvor der er begrænsninger, fx  i matematik og spansk og fransk, hvor der ikke må bruges computer i ’prøven uden hjælpemidler’. Der kan i nogle fag være begrænsninger i tilladte programmer også. Spørg din faglærer, hvis du er i tvivl.

Læremidler på nettet er kun tilladte, hvis de står på en positivliste fra læreren som skolen også har fået, og som læreren har givet jer forud for eksamen. De tilsvarende læremidler SKAL samtidig fremgå af undervisningsbeskrivelsen.

Ved prøver med adgang til digitale læremidler, fx Gyldendals røde ordbøger, må man kun logge på det særlige eksamensnetværk. Du skal selv sørge for at du kender dit login til det sædvanlige trådløse net på skolen…det er det, der skal bruges. Skriv det evt. ned på din pc i et dokument og slet det igen efter eksamen.

Udskrivning

I alle eksamenslokaler vil der være begrænset adgang til at printe sin besvarelse, hvis man vil læse korrektur på den måde. Man skal være forberedt på ventetid og skrive ud i god tid inden prøven slutter, man skal aflevere til tiden, uanset der kan være kø til print.

Ved de fleste eksamener og årsprøver 2021 får man IKKE selve opgaven på papir (man får det kun matematik, og 1. delprøve i spansk og fransk. Vil man være sikker på at kunne skrive opgaven ud, skal man selv medbringe en printer, som tidligere nævnt vil der kun være begrænset adgang til print fra skolens printere og tid der går inden man kan printe giver ikke længere prøvetid.

Specielt på Falkonergården

 

  1. Man kan komme med sin pc (og evt. printer) og der vil så være gjort klar med strøm til alle. I bliver placeret holdvis, dvs. der laves ikke særlige pladser til elever der ikke bruger pc. Hvis dette er et problem skal man kontakte læsevejleder Anne Rikke Schack med henblik på en dispensationsansøgning.
  2. Skolen har enkelte pc’ere  – som kan lånes . Tekstbehandlingsprogrammet er her Word. Man kan kun låne efter en skriftlig begrundet ansøgning, hvoraf det klart skal fremgå, hvorfor man ikke selv kan medbringe en pc. Ansøgning senest d. 11 januar vedrørende terminsprøven og  3. maj vedrørende eksamen. Ansøgningen sendes via mail til rolf@falko.dk.
  3. En gennemgående erfaring med anvendelse af it ved eksamen er, at mange elever har en optimistisk opfattelse af, hvor gode de er til at håndtere tekstbehandlingsprogrammet eller computeren til at lave en pdf med osv. Af samme grund er det vigtigt at du er vant til at bruge den computer du tager med til eksamen.
  4. Du skal være forberedt på at fortsætte eksamen med papir og blyant ved strømafbrydelse eller andre lignende uforudsete hændelser. Du SKAL medbringe en - og gerne 2 - USB-nøgler til sikkerhedskopiering og eventuel udskrivning. Sørg for at gemme din besvarelse med jævne mellemrum, så du også har din opgave, hvis computeren bryder helt ned.
  5. Du har selv ansvaret for at tage sikkerhedskopier af teksterne, og opgavebesvarelserne skal ved prøve-tidens udløb være afleveret elektronisk i Netprøver (eksamener) eller via forsiden af Lectio (terminsprøver og årsprøver) - og det er DIT ansvar. Hvis du er blevet nødt til at skrive i hånden, scanner kontoret opgaven ind og du afleverer elektronisk ved en vagt-pc.

Der er altså kun 2 muligheder:

  • Man medbringer selv pc. Dette kræver, at man kan gemme i pdf-format på en medbragt USB nøgle. En vejledning til installation af et program til dannelse af PDF-filer ligger der link til på  Lectio -forsiden...det skal være gjort INDEN prøvedagen. Gå evt. op på it-kontoret i god tid inden få hjælp.
  • Man skriver i hånden.

Ved brug af pc må du først pakke sammen, når eksamenstiden officielt udløber. Man må selvfølgelig ikke begynde at pakke pc’en ned, hvis man afleverer før tid. Du kan ikke påregne nogen hjælp til opstillingen, og det er dit eget ansvar, at alt fungerer.

Du kan ikke regne med nogen form for it-support under prøven, og du må være indstillet på, at der kan være printer- og tastaturstøj i prøvelokalet.