td-studieretninger udbudt i skoleåret 2011-2012

Hvis du er STX-elev (ikke Team Danmark), skal du i stedet se på de 3-årige studieretninger

Naturvidenskabelig studieretning Matematik A - Fysik B - Kemi B

Søg denne studieretning hvis du er Team Danmarkelev og optaget af verden fra de mindste byggesten til de største i universet og vil vide noget om, hvordan denne viden vristes fra naturen. Samarbejdet mellem fysik, kemi og matematik giver mange valgmuligheder efter gymnasiet. Læs meget mere om studieretningens indhold.

Sammensæt din studieretning med fagvælgeren. Der får du en oversigt over hvilke fag du afslutter - og - deres niveau - på denne studieretning.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

 

TD - MA/Fy/Ke
Naturvidenskabelig studieretning 4-årigt Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage2727252519
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbForår 1. g2. g3. g4.g
Obligatoriske fag
Dansk A2434
Engelsk B2233
Historie A3222
Matematik A55334
Samfundsfag C33
Idræt C222
Fysik B3323
Kunstnerisk fag C **33
Nat. Grundforløb (nv)4
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. FremmedsprogB344
Almen Sprogforståelse (ap)2
Biologi C3
Kemi B35
Valgfag
B til A fag5
C fag (minimum)3

* Et modul er 90 min       ** det kunstneriske fag er enten billedkunst, dramatik eller musik.

Naturvidenskabelig studieretning Matematik A - Idræt B - Biologi B

Denne studieretning kan kun vælges af Team Danmark-elever. Den er overvejende naturvidenskabelig og fokuserer blandt meget andet på menneskekroppens funktioner.Læs meget mere om studieretningens indhold

Sammensæt din studieretning med fagvælgeren. Der får du en oversigt over hvilke fag du afslutter - og - deres niveau - på denne studieretning.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

 EJ KORREKT - kemi bare ændret til bio... 

TD - MA/Id/Bi
Naturvidenskabelig studieretning 4-årigt Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage2727252519
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbForår 1. g2. g3. g4.g
Obligatoriske fag
Dansk A2434
Engelsk B2233
Historie A3222
Matematik A55334
Samfundsfag C33
Idræt B245
Fysik C33
Kunstnerisk fag C **33
Nat. Grundforløb (nv)4
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. FremmedsprogB344
Almen Sprogforståelse (ap)2
Biologi C3
Kemi B35
Valgfag
B til A fag5
C fag (minimum)3

* Et modul er 90 min       ** det kunstneriske fag er enten billedkunst, dramatik eller musik.

Samfundsvidenskabelig studieretning Engelsk A - Samfundsfag B - Psykologi C

Studieretningen kan kun vælges af Team Danmark-elever og er humanistisk-samfundsvidenskabeligt orienteret. Den er for dig, der vil forstå mennesket i samfundet/forskellige kulturer og som er interesseret i det moderne liv, politik, kommunikation og menneskelige relationer. Læs meget mere om studieretningens indhold.

Sammensæt din studieretning med fagvælgeren. Der får du en oversigt over hvilke fag du afslutter - og - deres niveau - på denne studieretning.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

 

TD - EN/Ps/Sa
Samfundsvidenskabelig studieretning  4-årigt Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage2727252123

Moduler pr. 14 dage *GrundforløbForår 1. g2. g3. g4.g
Obligatoriske fag
Dansk A2434
Engelsk A22363
Historie A3222
Matematik C55
Samfundsfag B335
Idræt C222
Fysik C33
Kunstnerisk fag C **33
Nat. Grundforløb (nv)4
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. Fremmedsprog ***344
Almen Sprogforståelse (ap)2
Biologi C3
Naturgeografi C3
Psykologi C3
Valgfag
B til A fag ***5
C til B fag (naturvidenskab)5
B fag (C hvis B i studieretningen)5

* Et modul er 90 min.                  ** Det kunstneriske fag er enten billedkunst, drama eller musik

*** Tysk-/Fransk-fortsætter eller Spansk begynder. Vælges Spansk, bortfalder valgfag B til A