td-studieretninger udbudt i skoleåret 2012-2013

Hvis du er STX-elev (ikke Team Danmark), skal du i stedet se på de 3-årige studieretninger

HF studieretning, 3-årig

På Falkonergården udbydes HF i en særlig 3-årig tilrettelæggelse og kun for Team Danmark-elever. Her er en lang række obligatoriske fag, herunder de særlige fagsamarbejder KS: Kulturfag med historie, religion og samfundsfag og NF: Naturfagligt samarbejde med biologi, geografi og kemi.

I vores forløb indgår desuden Psykologi C.
Herudover vælges to fag eller fagopgraderinger fra rækken af valgfag.
 

3-årigt HF - kun for TD-elever

I alt moduler pr.  14 dage *20202220
Modultal pr. 14 dage *Efterår 1. HFForår 1. HF2. HF3. HF
Obligatoriske fag
Dansk A4433
Engelsk B554
KS39
Matematik C55
Idræt C33
NF9
Kunstnerisk fag  C**33
Psykologi C3
Valgfag
Valgfag B/C (5 ved B)3
Valgfag C/B (3 ved C)5

 * Et modul er 90 min

 

Naturvidenskabelig studieretning Biologi A - Matematik B - Idræt B

Denne studieretning kan kun vælges af Team Danmark-elever.  Den fokuserer på kroppens fysiologi og på menneskers brug og udnyttelse af naturen, på præstationer og begrænsninger i forskellige idrætsgrene, samt på arbejdet med matematiske løsningsmodeller. Læs mere om studieretningens indhold.

Sammensæt din studieretning med fagvælgeren. Der får du en oversigt over hvilke fag du afslutter - og - deres niveau - på denne studieretning.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

 

TD - BI/Ma/Id
Naturvidenskabelig studieretning 4-årigt Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage2726242323

Moduler pr. 14 dage *GrundforløbForår 1. g2. g3. g4.g
Obligatoriske fag
Dansk A2434
Engelsk B2233
Historie A3222
Matematik B5433
Samfundsfag C33
Idræt B245
Fysik C33
Kunstnerisk fag C **33
Nat. Grundforløb (nv)4
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. Fremmedsprog B344
Almen Sprogforst.(ap)2
Biologi A445
Kemi C3
Valgfag
B til A fag ***5
C fag (minimum)3

* Et modul er 90 min.       ** det kunstneriske fag er enten billedkunst, dramatik eller musik.

*** Tysk/Fransk-fortsætter eller Spansk Begynder. Vælges Spansk, bortfalder B til A fag!

Naturvidenskabelig studieretning Matematik A - Fysik B - Kemi B

Søg denne studieretning hvis du er Team Danmarkelev og optaget af verden fra de mindste byggesten til de største i universet og vil vide noget om, hvordan denne viden vristes fra naturen. Samarbejdet mellem fysik, kemi og matematik giver mange valgmuligheder efter gymnasiet. Læs meget mere om studieretningens indhold.

Sammensæt din studieretning med fagvælgeren. Der får du en oversigt over hvilke fag du afslutter - og - deres niveau - på denne studieretning.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

 

TD - MA/Fy/Ke
Naturvidenskabelig studieretning 4-årigt Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage2727252519
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbForår 1. g2. g3. g4.g
Obligatoriske fag
Dansk A2434
Engelsk B2233
Historie A3222
Matematik A55334
Samfundsfag C33
Idræt C222
Fysik B3323
Kunstnerisk fag C **33
Nat. Grundforløb (nv)4
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. FremmedsprogB344
Almen Sprogforståelse (ap)2
Biologi C3
Kemi B35
Valgfag
B til A fag5
C fag (minimum)3

* Et modul er 90 min       ** det kunstneriske fag er enten billedkunst, dramatik eller musik.

Naturvidenskabelig studieretning Matematik A - Idræt B - Kemi B

Denne studieretning kan kun vælges af Team Danmark-elever. Den er overvejende naturvidenskabelig og fokuserer blandt meget andet på menneskekroppens funktioner.Læs meget mere om studieretningens indhold

Sammensæt din studieretning med fagvælgeren. Der får du en oversigt over hvilke fag du afslutter - og - deres niveau - på denne studieretning.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

 

TD - MA/Id/Ke
Naturvidenskabelig studieretning 4-årigt Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage2727242423
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbForår 1. g2. g3. g4.g
Obligatoriske fag
Dansk A2434
Engelsk B2233
Historie A3222
Matematik A55334
Samfundsfag C33
Idræt B344
Fysik C33
Kunstnerisk fag C **33
Nat. Grundforløb (nv)4
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. FremmedsprogB344
Almen Sprogforståelse (ap)2
Biologi C3
Kemi B35
Valgfag
B til A fag5
C fag (minimum)3

* Et modul er 90 min       ** det kunstneriske fag er enten billedkunst, dramatik eller musik.

Naturvidenskabelig studieretning Matematik A - Idræt B - Fysik B

Denne studieretning kan kun vælges af Team Danmark-elever. Den er overvejende naturvidenskabelig og fokuserer blandt meget andet på menneskekroppens funktioner.Læs meget mere om studieretningens indhold

Sammensæt din studieretning med fagvælgeren. Der får du en oversigt over hvilke fag du afslutter - og - deres niveau - på denne studieretning.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

 

TD - MA/Id/Fy
Naturvidenskabelig studieretning 4-årig Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage2727252222

Moduler pr. 14 dage *GrundforløbForår 1. g2. g3. g4.g
Obligatoriske fag
Dansk A2434
Engelsk B2233
Historie A3222
Matematik A55334
Samfundsfag C33
Idræt B245
Fysik B3323
Kunstnerisk fag C **33
Nat. Grundforløb (nv)4
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. FremmedsprogB344
Almen Sprogforståelse (ap)2
Biologi C3
Kemi C3
Valgfag
B til A fag5
C fag (minimum)3

* Et modul er 90 min       ** det kunstneriske fag er enten billedkunst, dramatik eller musik.

Samfundsvidenskabelig studieretning Engelsk A - Samfundsfag B - Psykologi C

Studieretningen kan kun vælges af Team Danmark-elever og er humanistisk-samfundsvidenskabeligt orienteret. Den er for dig, der vil forstå mennesket i samfundet/forskellige kulturer og som er interesseret i det moderne liv, politik, kommunikation og menneskelige relationer. Læs meget mere om studieretningens indhold.

Sammensæt din studieretning med fagvælgeren. Der får du en oversigt over hvilke fag du afslutter - og - deres niveau - på denne studieretning.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

 

TD - EN/Ps/Sa
Samfundsvidenskabelig studieretning  4-årigt Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage2727252123

Moduler pr. 14 dage *GrundforløbForår 1. g2. g3. g4.g
Obligatoriske fag
Dansk A2434
Engelsk A22363
Historie A3222
Matematik C55
Samfundsfag B335
Idræt C222
Fysik C33
Kunstnerisk fag C **33
Nat. Grundforløb (nv)4
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. Fremmedsprog ***344
Almen Sprogforståelse (ap)2
Biologi C3
Naturgeografi C3
Psykologi C3
Valgfag
B til A fag ***5
C til B fag (naturvidenskab)5
B fag (C hvis B i studieretningen)5

* Et modul er 90 min.                  ** Det kunstneriske fag er enten billedkunst, drama eller musik

*** Tysk-/Fransk-fortsætter eller Spansk begynder. Vælges Spansk, bortfalder valgfag B til A