TD-studieretninger oprettet i skoleåret 2017-2018

Hvis du er STX-elev (ikke Team Danmark), skal du i stedet se på de 3-årige studieretninger

HF studieretning, 3-årig

På Falkonergården udbydes HF i en særlig 3-årig tilrettelæggelse og kun for Team Danmark-elever. I HF er der er en lang række obligatoriske fag, herunder de særlige fagsamarbejder KS: Kulturfag med historie, religion og samfundsfag og NF: Naturfagligt samarbejde med biologi, geografi og kemi.

HF udbydes med valgfag i fagpakker, på Falkonergården udbyder vi to fagpakker:

1. Idræt B og Psykologi C

2. Matematik B og Erhvervsøkonomi C

Ved ansøgningen skal man angive valg af praktisk/musisk fag: billedkunst, musik ELLER idræt

Hvis man overhovedet overvejer fagpakken med idræt B og Psykologi C, SKAL man vælge idræt  i stedet for et musisk fag.

Derudover får man undervejs i uddannelsen mulighed for at vælge et enkelt frit valgfag.

Se, hvilke uddannelser en HF-eksamen i udgangspunktet giver adgang til på uddannelsesguidens adgangskort.  (dvs. før fagpakkevalg)

 

I alt moduler pr.  14 dage *222322
Modultal pr. 14 dage * 1. HF2. HF3. HF
Obligatoriske fag
Dansk A550
Engelsk B54
KS39
Matematik C23
Praktisk/musisk  C **)3
NF9
Projekt/Praktik111
SSO1
Pulje111
Fagpakkefag B ***)5
Fagpakkefag C ***)3
Valgfag
Valgfag B 5

 * Et modul er 90 min     **  Praktisk/musisk fag er billedkunst, musik ELLER idræt

 

Naturvidenskabelig studieretning Biologi A - Kemi B

Denne studieretning kan kun vælges af Team Danmark-elever.  Den fokuserer på kroppens fysiologi og på menneskers brug og udnyttelse af naturen, samt på arbejdet med matematiske løsningsmodeller. Læs mere om studieretningens indhold.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Vær opmærksom på, at hvis man vælger Spansk A som sprog kan man ikke vælge andre A-fag, herunder Matematik A

 

 

TD - BI/Ke
Naturvidenskabelig studieretning 4-årigt Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage2527252427
 
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbS. retn. 1. g2. g3. g4.g
Obligatoriske fag     
Dansk A22333
Engelsk B2333 
Historie A  333
Matematik B3334 
Samfundsfag C33   
Idræt C  222
Fysik C  3  
Kunstnerisk fag C **33   
Nat. Grundforløb (nv)6    
Oldtidskundskab C    3
Religion C    3
2. Fremmedsprog B 54  
Almen Sprogforst.(ap)6    
Biologi A 4235
Kemi B 423 
Valgfag     
 Valgfag B til A fag    5
Valgfag   33

* Et modul er 90 min.       ** det kunstneriske fag er enten billedkunst, dramatik, mediefag eller musik.

 

Naturvidenskabelig studieretning Matematik A - Fysik B - Kemi B

Søg denne studieretning hvis du er Team Danmarkelev og optaget af verden fra de mindste byggesten til de største i universet og vil vide noget om, hvordan denne viden vristes fra naturen. Samarbejdet mellem fysik, kemi og matematik giver mange valgmuligheder efter gymnasiet. Læs meget mere om studieretningens indhold.  

Er du naturvidenskabelig, er denne studieretning helt sikkert noget for dig! Der bliver "leget" med naturvidenskaben på kryds og tværs af fagene, og derfor vil du helt sikkert føle dig i dit es.

Claudia 2x 

 

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

 

TD - MA/Fy/Ke
Naturvidenskabelig studieretning 4-årigt Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage2527252627
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbS.retn. 1. g2. g3. g4.g
Obligatoriske fag     
Dansk A22333
Engelsk B2333 
Historie A  333
Matematik A33345
Samfundsfag C33   
Idræt C  222
Fysik B 335 
Kunstnerisk fag C **33   
Nat. Grundforløb (nv)6    
Oldtidskundskab C    3
Religion C    3
2. Fremmedsprog B 54  
Almen Sprogforståelse (ap)6    
Biologi C  3  
Naturvidenskab C ***)     
Kemi B 423 
Valgfag     
valgfag B til A    5
Valgfag   33

* Et modul er 90 min       ** det kunstneriske fag er enten billedkunst, dramatik, mediefag eller musik.

***) Hvis eleverne IKKE vælger Kemi A eller Fysik A som valgfag, SKAL de vælge enten naturgeografi C eller informatik C som valgfag ...derudover skal et andet fag opgraderes til A-niveau for at opfylde kravet om 4 A-fag.

Samfundsvidenskabelig studieretning Engelsk A - Samfundsfag A

Studieretningen kan vælges af Team Danmark-elever og er humanistisk-samfundsvidenskabeligt orienteret. Den er for dig, der vil forstå mennesket i samfundet/forskellige kulturer og som er interesseret i det moderne liv, politik, kommunikation og menneskelige relationer. Læs meget mere om studieretningens indhold.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

 

 

BEMÆRK: Da læreplanerne endnu ikke er færdige fra ministeriet, kan vi ikke skrive præcist om retningen fremover, men den forventes at ligne vores tidligere studieretning med Samf B meget. Matematik B indgår dog nu som obligatorisk fag i denne studieretning.

Timefordelingen nedenfor er under revision...

TD - EN/SA
Samfundsvidenskabelig studieretning  4-årigt Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage2527242626
Moduler pr. 14 dage *Grundforløbs.retn.  1. g2. g3. g4.g
Obligatoriske fag
Dansk A22333
Engelsk A23335
Historie A333
Matematik B3334
Samfundsfag A33334
Idræt C222
Fysik C4
Kunstnerisk fag C **33
Nat. Grundforløb (nv)6
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. Fremmedsprog 54
Almen Sprogforståelse (ap)6
Biologi C 4
Naturgeografi C3
Valgfag
Naturvidenskab Valgfag5
Valgfag3
Valgfag3

* Et modul er 90 min.                  ** Det kunstneriske fag er enten billedkunst, drama, mediefag eller musik

Sproglig studieretning Engelsk A - Spansk A - Tysk fortsætter B

Denne studieretning kan vælges af Team Danmark-elever.

Denne studieretning har fokus på:

  • grænser og kulturmøder
  • globalisering
  • identitet og nationalitet

Studieretningen henvender sig til dig, hvis du:

  • interesserer dig for sprog og kommunikation, kultur og samfund
  • ønsker et stærkt klassefællesskab, hvor man lægger en fælles arbejdsindsats for sammen at kunne bruge de lærte sprogkundskaber på en længere rejse (til fjernere himmelstrøg end der ellers er økonomi til…)
  • ønsker en sproglig udvikling, der gør dig i stand til at indgå i kulturelt såvel som sprogligt udfordrende kulturmøder.
  • ønsker at orientere dig og engagere dig i en verden præget af globalisering og hurtige forandringer. 

 Læs meget mere om studieretningens indhold.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Med denne "supersproglige" studieretning behøver man ikke tage Matematik B og heller ikke et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

timefordelingen nedenfor er under revision...

STX - EN/SP/Ty B
Sproglig studieretning
I alt moduler pr. 14 dage2726282524
Moduler pr. 14 dageGrundforløbS. retn.  1. g2. g3. g4. g
Obligatoriske fag
Dansk22333
Engelsk A22335
Historie3333
Matematik C36
Samfundsfag C33

Kunstnerisk fag C **)
33
Natur. vid grund (nv)6
Almen Sprogforståelse6
Religion C3
Oldtidskundskab C3
Spansk A545
Tysk Fortsætter B44
Idræt C22222
Fysik C3
Naturvidenskab C4
Naturvidenskab C/Latin C3
Valgfag
Valgfag5
Valgfag5
Valgfag3

 *) et modul er 90 minutter **) De kunstneriske fag er billedkunst, drama, mediefag eller musik