TD-studieretninger udbudt i skoleåret 2019-2020

Hvis du er STX-elev (ikke Team Danmark), skal du i stedet se på de 3-årige studieretninger

HF studieretning, 3-årig

På Falkonergården udbydes HF i en særlig 3-årig tilrettelæggelse og kun for Team Danmark-elever. I HF er der er en lang række obligatoriske fag, herunder de særlige fagsamarbejder KS: Kulturfag med historie, religion og samfundsfag og NF: Naturfagligt samarbejde med biologi, geografi og kemi.

HF udbydes med valgfag i fagpakker, på Falkonergården udbyder vi to fagpakker:

1. Idræt B og Psykologi C

2. Matematik B og Erhvervsøkonomi C

Ved ansøgningen skal man angive valg af praktisk/musisk fag: billedkunst, musik ELLER idræt

Hvis man overhovedet overvejer fagpakken med idræt B og Psykologi C, SKAL man vælge idræt  i stedet for et musisk fag.

Derudover får man undervejs i uddannelsen mulighed for at vælge et enkelt frit valgfag.

Se, hvilke uddannelser en HF-eksamen i udgangspunktet giver adgang til på uddannelsesguidens adgangskort.  (dvs. før fagpakkevalg)

 

I alt moduler pr.  14 dage *232222
Modultal pr. 14 dage * 1. HF2. HF3. HF
Obligatoriske fag   
Dansk A460
Engelsk B45 
KS 39
Matematik C50 
Praktisk/musisk  C **) 3 
NF9  
Projekt/Praktik111
SSO  1
Pulje111
Fagpakkefag B ***)  5
Fagpakkefag C ***) 3 
Valgfag   
Valgfag B  5

 * Et modul er 90 min     **  Praktisk/musisk fag er billedkunst, musik ELLER idræt

 

Naturvidenskabelig studieretning Biologi A - Kemi B - Idræt B

Denne studieretning kan kun vælges af Team Danmark-elever.  Den fokuserer på kroppens fysiologi og på menneskers brug og udnyttelse af naturen, på præstationer og begrænsninger i forskellige idrætsgrene, samt på arbejdet med matematiske løsningsmodeller. Læs mere om studieretningens indhold.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger Spansk A som sprog kan du ikke vælge andre A-fag, herunder Matematik A.

 

 

TD - BI/Ke/Id
Naturvidenskabelig studieretning 4-årigt Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage2527272625
 
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbS. retn. 1. g2. g3. g4.g
Obligatoriske fag     
Dansk A22333
Engelsk B2333 
Historie A  333
Matematik B3334 
Samfundsfag C33   
Idræt B  344
Fysik C  3  
Kunstnerisk fag C **33   
Nat. Grundforløb (nv)6    
Oldtidskundskab C    3
Religion C    3
2. Fremmedsprog B 54  
Almen Sprogforst.(ap)6    
Biologi A 4334
Kemi B 423 
Valgfag     
 Valgfag B til A fag    5
Valgfag   3 

* Et modul er 90 min.       ** det kunstneriske fag er enten billedkunst, dramatik, mediefag eller musik.

 

Naturvidenskabelig studieretning Matematik A - Fysik B - Kemi B

Søg denne studieretning hvis du er Team Danmarkelev og optaget af verden fra de mindste byggesten til de største i universet og vil vide noget om, hvordan denne viden vristes fra naturen. Samarbejdet mellem fysik, kemi og matematik giver mange valgmuligheder efter gymnasiet. Læs meget mere om studieretningens indhold.  

Er du naturvidenskabelig, er denne studieretning helt sikkert noget for dig! Der bliver "leget" med naturvidenskaben på kryds og tværs af fagene, og derfor vil du helt sikkert føle dig i dit es.

Claudia 2x 

 

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

 

TD - MA/Fy/Ke
Naturvidenskabelig studieretning 4-årigt Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage2527252724
Moduler pr. 14 dage *GrundforløbS.retn. 1. g2. g3. g4.g
Obligatoriske fag
Dansk A22333
Engelsk B2333
Historie A333
Matematik A33345
Samfundsfag C33
Idræt C222
Fysik B423
Kunstnerisk fag C **33
Nat. Grundforløb (nv)6
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. Fremmedsprog B54
Almen Sprogforståelse (ap)6
Biologi C3
Naturvidenskab C ***)
Kemi B423
Valgfag
valgfag B til A5
Valgfag3

* Et modul er 90 min       ** det kunstneriske fag er enten billedkunst, dramatik, mediefag eller musik.

***) Hvis eleverne IKKE vælger Kemi A eller Fysik A som valgfag, SKAL de vælge enten naturgeografi C eller informatik C som valgfag ...derudover skal et andet fag opgraderes til A-niveau for at opfylde kravet om 4 A-fag.

Samfundsvidenskabelig studieretning Engelsk A - Samfundsfag A

Studieretningen kan vælges af Team Danmark-elever og er humanistisk-samfundsvidenskabeligt orienteret. Den er for dig, der vil forstå mennesket i samfundet/forskellige kulturer og som er interesseret i det moderne liv, politik, kommunikation og menneskelige relationer. Læs meget mere om studieretningens indhold.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

 

 

BEMÆRK: Da læreplanerne endnu ikke er færdige fra ministeriet, kan vi ikke skrive præcist om retningen fremover, men den forventes at ligne vores tidligere studieretning med Samf B meget. Matematik B indgår dog nu som obligatorisk fag i denne studieretning.

Timefordelingen nedenfor er under revision...

TD - EN/SA
Samfundsvidenskabelig studieretning  4-årigt Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage2527242626
Moduler pr. 14 dage *Grundforløbs.retn.  1. g2. g3. g4.g
Obligatoriske fag
Dansk A22333
Engelsk A23335
Historie A333
Matematik B3334
Samfundsfag A33334
Idræt C222
Fysik C4
Kunstnerisk fag C **33
Nat. Grundforløb (nv)6
Oldtidskundskab C3
Religion C3
2. Fremmedsprog 54
Almen Sprogforståelse (ap)6
Biologi C 4
Naturgeografi C3
Valgfag
Naturvidenskab Valgfag5
Valgfag3
Valgfag3

* Et modul er 90 min.                  ** Det kunstneriske fag er enten billedkunst, drama, mediefag eller musik