I biologifaget arbejder vi med at opbygge biologisk viden om genetik, økologi, evolution og fysiologi (herunder kroppens muskler, organer og funktion). Da biologi også er et eksperimentelt fag, vil en del af læringen foregå på baggrund af forsøg i laboratoriet eller på feltarbejde i naturen. Vi arbejder hen imod at få eleverne til at kunne drage sammenhænge og se forskelligheder på tværs af de biologiske discipliner der er nævnt ovenfor.

Faget kemi giver kendskab til naturvidenskabelig tankegang, stoffers opbygning og omdannelse og kan samarbejde med biologi på mange planer.Ikemi arbejdes der med både stoffers opbygning, deres reaktion med hinanden og forskellige former for beregning. Det gælder både for grundstofferne og for forbindelser af grundstoffer. På B-niveauet arbejdes blandt andet med den store stofgruppe der består af alkoholer (ethanol hører til her). Man lærer både at analysere et stof og at fremstille det, fx et simpelt lægemiddel.

Desuden indgår det obligatoriske matematik på B niveau naturligt i tværfaglige forløb og projekter med de øvrige fag. Matematik har også sin egen identitet karakteriseret ved abstraktion, matematisk logisk sprogbrug og ræsonnementer. Der fokuseres på rent matematiske færdigheder og deres anvendelser til at beskrive virkeligheden gennem opstilling, behandling og vurdering af matematiske modeller. IT-værktøjer anvendes i flere sammenhænge.

Tværfaglighed og fordybelse

I en del af undervisningen spiller studieretningsfagene og fællesfagene sammen og supplerer hinanden, derved kan emner belyses fra mange sider og af mange fag. Som eksempler på mulige emner i denne studieretning kan nævnes:

Arvelighed af egenskaber

Vi ser på arvelighed af egenskaber og inddrager sandsynlighedsregning til at få et indblik i arvegangen af bestemte egenskaber eller sygdomme. Videre får vi viden om genteknologi og diskuterer etiske spørgsmål på dette felt.

Epidemimodeller og immunbiologi

Emner som mikrobiologi og immunsystemet leder os hen til studier af matematiske modeller for udbredelsen af smitte ved en epidemi.

Biologi og kemi er de naturvidenskabelige fag der er knyttet til denne studieretning. Læs mere om fagene under menuen UNDERVISNING