Fællestimer

Nogle gange i løbet af skoleåret afholdes der fællestimer, dvs. foredrag, paneldiskussioner eller kunstneriske indslag for hele skolen eller en bestemt gruppe, f.eks. en årgang eller et fag. Det er skolens fællesudvalg der står for fællestimerne.

Formålet med fællestimerne er at give elever og lærere adgang til kunstneriske oplevelser, indblik i særlige emner og i aktuelle problemer, samt orientering om nye tendenser inden for kunst, videnskab og polit