Ledelse

Marianne Munch Svendsen
Marianne Munch Svendsen (MS)
Rektor
Fag: ng + hi + id

Personaleforhold / Efteruddannelse / Undervisningsministeriet / Bestyrelsen / Byggesager / Team Danmark / Fællesudvalg / Samarbejdsudvalg/ Forældrekontakt / Optagelsesprøver / Parathedsvurdering / Elevoptag / Eksterne parter/ Løn og ansættelse

Steen Pedersen
Steen Pedersen (SP)
Vicerektor
Fag: ma + fy

Personaleforhold / Løn og ansættelse / Kontorleder/eksamen-mundtlig / eksamensklager / Samarbejdsudvalg / Optagelsesprøver/ Parathedsvurderinger / Timefagfordeling / Skemalægning / Længevarende skemaændringer

 

Suzanne Dohm Pedersen
Suzanne Dohm Pedersen (SD)
Udddannelsesleder
Fag: ma + da +dl/itk

Personaleforhold / Eksamen- skriftlig / Skriftlighedskoordination / Informationsmateriale / Hjemmeside / GDPR / Samarbejdsudvalg / Arbejdsmiljø / Kontakt - læsevejledere / Forældrekonsultation / Orienteringsaften / Translokation / Lektiecafe

Tom Søgaard-Jensen
Tom Søgaard-Jensen (TS)
Uddannelsesleder
Fag: hi + sp

Personaleforhold / Eksamen - mundtlig / Sygeeksamen-mundtlig / Ekskursioner / Almen Sprogforståelse / Elevrådsopfølgning / Pædagogisk udvikling / Pædagogisk udvalg / Internationalisering / UV-evaluering / ETU (ElevTrivselsUndersøgelse)/SRP / Frivillighed

Birgit Bamberg Rosenkjær
Birgit Bamberg Rosenkjær (BB)
Uddannelsesleder
Fag: ty + hi

Personaleforhold / Fravær-elever / Kontakt - klasseledere / Folkeskolebesøg / Studievalg Kbh / Kontakt - gennemførelsesvejlederne / Talentudvikling / Introforløb - elever / Netwerk / Udd. uden grænser

Kristoffer Steen Nielsen
Kristoffer Steen Nielsen (KN)
Uddannelseleder
Fag: ng + id

Personaleforhold / Team Danmark-koordination / TD-vejledning / HF / SSO

TD 3, 1q, 2u, 2q, 3u, 3q, 4u

Kristoffers skema (kræver Lectio login)

Anne Haase
Regnskabschef
Fag:

Budget/Regnskab