Kriterier for fordeling

OBS. Den nye regering har  i december 2022 besluttet at ændre reglerne for fordeling til gymnasierne, så forældreindkomst ikke bliver en parameter det kommende år. Vi afventer udmelding fra Børne og Undervisnimngsministeriet om de regler der kommer til at gælde. 

Her er hvad ministeriet har sendt ud d. 4.1.2023 og som stadigvæk gælder for optaget til 2024/25:

 

Kriterierne for fordeling af elever på gymnasier er fastlagt i optagelsebekendtgørelsen. Kapitel 4  er dog ophævet jvf . tillæg til bekendtgørelsen med virkning fra 28.12.21. Skolerne må altså ikke længere oprette ventelister.

Hvis din 1. prioritet skole har fået flere ansøgere, end der er plads til  gælder:

Ansøgere fordeles efter transporttid i minutter:

 • Korteste transporttid
 • Ansøgere, der bor tættest på, får reserveret foreløbig plads. Øvrige ansøgere omfordeles centralt.
 • Ansøgere fordeles i prioriteret rækkefølge. Først får 1. prioritetsansøgere plads, dernæst 2. prioriteter osv.
 • En ansøgers transporttid er ansøgerens estimerede rejsetid ved rejse i Danmark mellem ansøgerens folkeregisteradresse og institutionens adresse

Ved opgørelsen benyttes den af nedenstående transportformer, der giver den korteste transporttid i hele minutter: 1) Offentlig transport. 2) Cykel (ikke elcykel). 

Styrelsen for IT og Læring opgør ansøgerens transporttid på en af Børne- og Undervisningsministeriet årligt fastsat dato i marts ved hjælp af en digital transporttidsberegner. Transporttiden beregnes på baggrund af rejseplansdata, som indhentes på en af Børne- og Undervisningsministeriet årligt fastsat dato efter, at Optagelse.dk åbner for ansøgninger med henblik på optagelse i ansøgningsåret. Den præcise dato for indhentning af rejseplansdata offentliggøres på Børne[1]og Undervisningsministeriets hjemmeside. Den digitale transporttidsberegner drives af Styrelsen for It og Læring. 

Ved opgørelse af transporttid lægges ansøgerens folkeregisteradresse til grund. Til brug for opgørelse af transporttid indhentes folkeregisteradressen fra det centrale personregister efter ansøgningsfristens udløb som led i fordelingsprocessen. Den præcise periode for indhentning af adresseoplysninger offentliggøres på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Ved opgørelse af transporttid i øvrigt lægges folkeregisteradressen på behandlingstidspunktet til grund.

Der kan gives forrang til:

 • Eliteidrætselever
 • Team Danmark eller kommunale eliteidrætsordninger

Du skal sende dokumentation for begrundelse for forrang sammen med din ansøgning.

Da det kun transporttid, der er et kriterie, tages der ikke hensyn til andre forhold som f. eks.

 • Hvilken folkeskole, du har gået på.
 • Dine karakterer
 • Hvor dine venner skal gå
 • At du er blevet mobbet
 • Om du har søskende på skolen

3 gode råd, når du søger stx eller hf:

 • Chancen for at få din 1. prioritet er ofte størst, hvis du søger dit nærmeste gymnasium.
 • Brug så mange prioriteter som muligt - lad være med kun at søge de gymnasier, som får rigtig mange ansøgere.
 • Og søg kun de uddannelser, du gerne vil ind på. Sørg for, at din bopælsadresse står korrekt på din ansøgning.

En yderligere uddybning kommer til at være her på  Fordelingsudvalgets hjemmeside. Husk at se på reglerne for 2024.