Optagelsesprøve HF

Bemærk: Vi udbyder kun HF som et tre-årigt forløb for elever med sportslig godkendelse fra Team Danmark.Læs mere her.

Parathedsvurdering

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der vurderer elevens uddannelsesparathed. – dvs. skønner, at eleven har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre gymnasiet. Hvis en elev ikke skønnes uddannelsesparat har eleven og dennes forældre mulighed for at anmode UU om at komme til en uddannelsesparathedsvurdering på det gymnasium, som eleven søger på sin 1. prioritet.

Obligatorisk optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder optagelseskravene bliver du indkaldt til en obligatorisk optagelsesprøve. 

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Datoer for optagelsesprøver i 2024 :

d. 14. juni

 d. 1. juli

 d. 6. august

 

Se her ministeriets side om optagelsesprøven, herunder et eksempel på opgaver