Elevrådet på Falko

Elevrådet bygger på elevdemokrati. Derfor er hver klasse repræsenteret med 2 elever til hvert møde. På møderne stemmes der for eksempel om hvordan kantinen skal indrettes og møbleres fake rolex for sale, om vi skal demonstrere sammen med andre gymnasieelever og om vi fortsat vil støtte Operations Dagsværk. Derfor er elevrådet et vigtigt element i det at gå i gymnasiet. Skolen er medlem af DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning).

Under elevrådet er der en lang række udvalg, hvori eleverne kan have indflydelse på skolnes liv og hverdag.

Læs mere i denne oversigt over udvalg 2022-23

I skoleåret 2022-23 er forpersonerne Iben Munch og Rasmus  Houmas Snejbjerg.