Studieretningsprojektet (SRP)

Frem mod studieretningsprojektet trænes eleverne i tværfagligt samarbejde gennem en række tværfaglige forløb, kaldet TF-forløb. Klassens lærere lægger en plan for alle 3 eller 4 år, så alle fag kommer i spil og man sikrer, at de fag der typisk vælges i en given studieretning, deltager i tilstrækkeligt omfang. Forløbets indhold, fokus og efterevaluering deles med elever og kommende TF-lærere via studieplanen (link herunder).

Link til alle klassers TF-studieplaner

Beskrivelsen af de enkelte forløb, videnskabsteorilærerordningen, klasselederens rolle, etc kan findes i den såkaldte Håndbog for tværfaglighed

Link til læreplanen for SRP (2017)

Link til videnskabsteorilærernes præsentationer ( kan kun ses, hvis du er logget på Googel drev med din falgoo-konto)

 

Spørgsmål angående det tværfaglige arbejde på Falkonergården kan rettes til:

Uddannelsesleder Tom Søgaard-Jensen, ts@remove-this.falko.dk