Overgang til uddannelse

 

27 md efter fuldført gymnasial uddannelse

 

Bemærk: Da Falkonergården har ca. 40% af sine elever som eliteidrætsudøvere som for en dels vedkommende først starter uddannelse efter endt idrætskarriere, kan gennemsnitlig overgang til uddannelse ikke sammenlignes direkte med tal for andre skoler eller landsgennemsnittet. Databanken giver ikke mulighed for at skelne mellem elever på normalt og forlænget forløb

Klik her på tal fra uddannelsesstatistik for STX og HF på  Falkonergården 2013-2020

 

De nyeste tal her:

STX Falkonergården
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Afbrudt eller aldrig i gang 48,4% 39,1% 38,5% 37,5% 30,9% 29,3% 32,8% 35,1%
Erhvervsudd., hovedforløb - - - - - - - -
Erhvervsakademiuddannelser (EA) 2,8% 1,5% 3,2% 3,6% 6,4% 5,1% 6,6% 6,7%
Professionsbachelorer 6,7% 9,2% 7,9% 14,5% 13,8% 17,2% 19,9% 15,3%
Alkademisk Bachelor 38,9% 46,2% 47,1% 41,8% 46,3% 45,4% 37,6% 36,6%

 

 

Tal for HF? i skrivende stund er det uklart om ovenstående tal kun gælder stx eller stx og hf samlet

 

 tal for HF gælder således kun til og med afgangsår 2017

 

Uddrag af de nyeste tal:

 HF Falkonergården
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Oplyst Ukendt 76% 67% 48% 51% 46% 37% 42% 51%
Erhvervsudd. hovedforløb - - - - 11% - 7% -
Erhvervsakademiudd. (EA) - - - - 13% 13% - -
Professionsbachelorer 26% 26% - 26% 15% 21% 29% 22%
Akademisk bachelor 12% 12% 21% 12% - 23% 16% 14%