Fravær pga af sportslig aktivitet

Når en elev har godkendt sportsligt fravær i forbindelse med sin idræt (kampe, turneringer, træningslejre), vil dette fravær godskrives. Det er elevens ansvar at holde sig orienteret omkring skolemæssige ting i perioden, samt at informere skolen omkring fraværet i god tid.

Der skal indtastes oplysninger omkring fraværet i online skema, og når det er relevant, skal lærere også informeres. Eleven kan lave aftaler med lærere omkring opgaver der skal afleveres i fraværsperioden. Har man meget sportsligt fravær, er det vigtigt at man løbende har planlægning- og vejledningssamtaler med enten Johanne Lund, Maria Jønsson eller Kristoffer Steen Nielsen.

Ved forbundsrelateret fravær, tilbydes der Team Danmark-ekstraundervisning. Eleverne melder selv ansøgning om sportsligt fravær ind via forsiden på lectio.