Prøverne i Almen Sprogforståelse (AP)

Nedenstående er sendt ud til eleverne flere gange via besked i Lectio i ugerne op til prøve:

Du skal op til to prøver i AP: den skriftlige i latindelen på fredag d. 27/10 og den mundtlige i almendelen i uge 44. Herunder kan du læse om de to prøver, og det er vigtigt, at du læser det hele grundigt igennem. Tidspunktet for de to prøver fremgår af dit skema.

Den skriftlige prøve ligger i et modul, og I har almindelig undervisning i de andre moduler. Den mundtlige prøve ligger i skemaet, og der foregår ikke andre prøver eller anden undervisning samme dag.

Den skriftlige prøve i latindelen
BEMÆRK for det første, at prøven starter præcis kl. 8.10, 10.05, 12.15 eller 14.05! Dvs. du skal være klar og på plads 5 minutter FØR, så du kan få en instruktion! Hvis du kommer for sent, skal du muligvis forbi kontoret, før du får lov til at komme i gang med prøven.

Du har 70 minutter til prøven. Hvis du har forlænget tid, har du 85 minutter.

Du skal slukke din mobil og lægge den helt væk, før prøven begynder. Der vil være mobilhoteller bagerst i lokalet.

Hvilke hjælpemidler må jeg bruge?
Denne prøve er uden hjælpemidler, dvs du må hverken medbringe bogen eller egne noter. Du får dog udleveret en kopi af bøjningsoversigten fra Sprogenes Verden side 171 - uden kolonnen med symboler for sætningsled. Prøven laves på din egen computer, men du må kun være på prøvesiden, ingen andre sider og altså heller ikke egne noter. Hvis du ikke har adgang til en computer, skal du skrive til mig her i tråden i god tid i forvejen.

Du får adgang til prøven via et link på modulet i Lectio, og når prøven er i gang, må du være på denne side og INGEN ANDRE! Heller ikke efter, at du har afleveret. Hvis vagterne opdager, at du besøger andre sider, bliver du bortvist fra prøven og skal til samtale med rektor.

Når du er færdig med alle delprøverne, skal du blive siddende STILLE på din plads, til vagterne har sikret sig, at alle prøver er afsluttet. Først når de siger til, må du rejse dig.

Hvis du skal på toilettet, skal du række hånden op, så følger en vagt dig derhen. Du må ikke forlade prøven før tid.

Den mundtlige prøve i almendelen
Den mundtlige prøve i almendelen varer 20 minutter inklusiv votering. Du trækker to tekster. Den ene skal du lave en sproglig/stilistisk analyse af efter anvisningerne. Den anden skal du finde sproglige fejl i, forklare hvad fejlen består i og forklare, hvad der burde stå. Du har lidt under 20 minutters forberedelse til begge dele samlet.

Du får ikke en særskilt karakter for almendelen, men én samlet karakter for almendelen og latinprøven, som du får at vide efter den mundtlige prøve i almendelen. Husk at karakteren er medtællende med vægten 0,25.


Hvis du bliver syg på dagen, skal du inden kl. 8.10 give kontoret besked (38770800). Sygdom skal efterfølgende dokumenteres skriftligt af en læge.

Mvh Tom