Eksamenshjælp

I 1g/1HF vil du modtage undervisning i eksamensteknik.

I perioden op til eksamen tilbyder vi derudover eksamenstræning. Dette tilbud er hovedsageligt tiltænkt studerende, der har problemer med nervøsitet i forbindelse med mundtlig eksamen. Kontakt din studievejleder, hvis du ønsker at deltage.