Gymnasiet og HF

Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus udbyder både stx- og hf-forløb. HF udbydes kun som et særligt tre-årigt forløb for elever med sportslig godkendelse fra Team Danmark. Hvis du har interesse i at vide mere om lige netop os, kan du komme på en besøgsdag, ligesom du er velkommen til skolens orienteringsaften.

Mere information

På de sider du ser i menupunktet "OPTAGELSE" ovenfor, finder du de generelle regler for optagelse til gymnasiet henholdsvis HF. Her står der også mere om orienteringsaftenen og besøgsdage.

I menupunktet ”STUDIERETNINGER” kan du se, hvilke studieretninger vi har udbudt i 2022-2023 og læse mere om dem. 

På mange andre sider her på falko.dk kan du danne dig indtryk af skolelivet lige netop hos os; se f.eks. under nyheder på vores forside, menuen ”Elev” og punkterne ”Hverdagen på Falkonergården” og ”Aktiviteter”.