Om det almene gymnasium

Det almene gymnasium er en studieforberedende uddannelse, som giver dig et bredt og solidt fundament for at læse videre på en kort, en mellemlang eller en videregående uddannelse, uanset om du interesserer dig for naturvidenskab, samfundsvidenskab eller sprogligt/kunstneriske fag.

Gymnasiet består af et grundforløb på 3 måneder frem til første uge af november efterfulgt af et  studieretningsforløb. Valg af studieretning finder først sted i den anden uge af oktober. Både i grundforløbet og på studieretningen har man en række obligatoriske fag.

En studieretning består af 2-3 fag, som man vælger ud fra sine interesser. Skolen udbyder et antal studieretninger. Når du søger optagelse, kan du se udbuddet af studieretninger, men ikke angive hvilken du ønsker. Efter grundforløbet  sættes klasserne sådan sammen, at alle har samme studieretningsfag, da man skal kunne arbejde på tværs af alle klassens fag.

Udover de obligatoriske fag og studieretningsfagene vil der blive mulighed for at vælge et antal frie valgfag. På de frie valgfag vil holdene blive sat sammen på tværs af klasserne. I din gymnasietid vil du møde mange forskellige arbejdsformer som emnearbejde, forelæsninger, tværfaglige projektarbejder mm.

I gymnasiet arbejder man med fag på forskellige niveauer, A, B og C. A er det højeste niveau. En studentereksamen skal bestå af mindst 4 fag på A-niveau og desuden svare til mindst et bestemt timetal, som fremgår af  bekendtgørelsen. Nogle niveauer er udfyldt af de obligatoriske fag. Andre udfyldes af studieretningsfag.

Du kan læse mere om dine valgmuligheder under de enkelte studieretninger.