Studieplaner

For hver klasse findes en samlet studieplan, afspejlet i studieplanen i Lectio, som er skolens daglige administrationssystem. Her findes planen for hvert fag som klassen - eller blot nogle elever fra klassen - har.

En klasses  lærere planlægger fremadrettet for et semester ad gangen og lægger skriftlige opgaver og forløb (i overskrifter, ikke i detaljer) for efteråret senest d. 1.9, for foråret senest d. 1.2.

Som følge af reglerne om persondata har Lectio lukket for anonym adgang til skemaerne og dermed studieplanen.

Men er man logget på som elev, kan man til enhver tid se fagenes planlagte forløb og opgaver ved at gå til studieplanen via et link over klassens skema.

For hold der afslutter sommeren 2023, vil undervisningsbeskrivelser for disse hold kunne ses fra og med 1.5.2023 uden at have login.