Ekstraundervisning

Fravær og ekstraundervisning

Som eliteatlet vil du opleve at have en del rejseaktivitet i løbet af skoleåret i forbindelse med fx træningslejre og stævner. Dette fravær får du godskrevet. Hvis din aktivitet skyldes en aktivitet dit forbund har indkaldt dig til (fx landsholdssamling, EM, NM, VM eller lign.), kan du søge om ekstraundervisning, så du kan indhente det forsømte i skolen.

Strækker dit fravær sig over længere tid, eller har du meget fravær på et år, skal du i samarbejde med din TD­vejleder planlægge ekstraundervisning. Start med at tage kontakt til din egne lærere, og snak med dem om, hvad du skal/kan lave mens du er væk. Hvis I sammen vurderer at der er behov for ekstraundervisning, kan dette lægges før eller efter du kommer hjem.

Sådan søger du

Som TD­-elev på Falkonergården forventer vi af dig, at du selv tager ansvar for planlægningen og  koordineringen af din rejseaktivitet i forhold til skolen. Så snart du får kendskab til kommende  rejseaktiviteter udfylder du oplysningerne i linket på forsiden af lectio.

Derudover skal  du sende en mail eller lectiobesked til Johanne Lund  (jo@remove-this.falko.dk) eller Kristoffer Nielsen (kn@remove-this.falko.dk), hvor du vedhæfter DOKUMENTATION for dit fravær (indkaldelse eller lign.). Anfør kort  med egne ord HVAD du skal til, HVOR du skal hen og HVILKE dage dit fravær strækker sig over. Anfør  ligeledes hvilke fag og lærer du ønsker ekstraundervisning med, og kom gerne med ønsker omkring  hvornår du ønsker undervisningen lagt (hvilke uger, hvilke ugedage og lign.). 

Team Danmark­ ekstra  undervisningen ligger oftest på skolen i tidsrummet mellem 8.10-15.35, men der er mange muligheder,for at få individuelle aftaler med dine lærere. Du kan få undervisning over nettet mens du er væk, eller  om aftenen når du sidder hjemme osv. Kontakt din TD­vejleder for at få individuelle aftaler.  

Der er desuden tilbud om virtuel lektiecafe i matematik. Kontakt

HUSK ­ jo bedre du planlægger din hverdag og kommende aktiviteter, jo mere kan vi gøre for dig!