Vejlederne

Helle Solborg Rønsov
Helle Solborg Rønsov (HR)
Gymnasievejleder
Fag: ty + id + ps

STX 3, 2a, 2k, 3j  

Helles skema (kræver Lectio login)

Hanne Strunge Nielsen
Hanne Strunge Nielsen (HS)
Gymnasievejleder
Fag: bi

STX 4, STX 8, 2d, 2f, 3a

Hannes skema (kræver Lectio login)

Rasmus Andreas Heiberg
Rasmus Andreas Heiberg (RA)
Gymnasievejleder
Fag: da + hi

STX 2, 2b, 2e, 3c, 3d

Rasmus' skema (kræver Lectio login)

Marie-Louise Madeleine Klindt
Marie-Louise Madeleine Klindt (MM)
Gymnasievejleder
Fag: fr + bk + de

STX 1, STX 5, 2c, 3e, 3k,  

Marie-Louises skema (kræver Lectio login)

Anne Rikke Schnack
Anne Rikke Schnack (AS)
Læsevejleder Gymnasievejleder
Fag: ty + ol

STX 6, STX 7, 2j, 3b, 3f

Anne Rikkes skema

(kræver Lectio login)

Kristoffer Steen Nielsen
Kristoffer Steen Nielsen (KN)
Uddannelseleder
Fag: ng + id

Personaleforhold / Team Danmark-koordination / TD-vejledning / HF / SSO

TD 3, 1q, 2u, 2q, 3u, 3q, 4u

Kristoffers skema (kræver Lectio login)

Johanne Lund
Johanne Lund (JO)
TD-vejleder
Fag: id + ps

TD-vejledning: TD2, 2x, 3x, 4x

Maria Juhl Jønsson
Maria Juhl Jønsson (JJ)
Fag: id + bi

TD-vejledning: TD 1, 2v, 3v, 4v