Generelt om studievejledningen

Hver klasse har tilknyttet en Team Danmark-koordinator som samtidig fungerer som studievejleder. Studievejlederens opgave er dels sammen med klassens lærere at sikre, at gymnasieforløbet bliver så udbytterigt for dig som muligt - fagligt, socialt og personligt - dels at hjælpe dig med at blive afklaret omkring de valg, der skal træffes undervejs. Studievejledningen består af fælles og personlig vejledning. I den fælles vejledning gives der indføring i studieteknik, eksamensadfærd, SSO/SRP, valgfagssystemet, SU-reglerne, studie- og erhvervsvalg, adgangskrav til de videregående uddannelser m.m. Yderligere kan studievejlederen tilkaldes af klassen, hvis der er problemer.

Studievejlederne samarbejder med Studievalg København om en række arrangementer. Disse arrangementer kan ses på www.studievalgonline.dk Den personlige vejledning består af introduktionssamtaler med hver enkelt elev i starten af 1.g/1hf og fremtidssamtaler med de elever der ønsker det i slutningen af 3.HF/4.g. Derudover kan du altid komme til studievejlederen i kontortiden for at drøfte forhold af økonomisk, social, uddannelsesmæssig eller mere personlig art - eventuelt sammen med dine forældre. Klassens lærere eller skolens rektor kan bede studievejlederen om at kontakte – og søge at hjælpe - elever, som på den ene eller anden måde ser ud til at være kommet ud i problemer. Yderligere visiterer studievejlederne til kursus i eksamensteknik, og til psykolog og læsevejleder. Fravær pga. besøg hos studievejlederen godskrives.

Skolebesøg

Studievejlederne tager sig også af at arrangere besøg af elever fra folkeskolens afgangsklasser. Desuden modtager og behandler studievejlederne henvendelser fra elever/forældre i folkeskolernes afgangsklasser om uddannelsesmæssige spørgsmål.