Information om Corona-smitte og Falkonergården

 

 

8.12.22 Der er ikke længere krav om isolation efter positiv test -  hvis man føler sig rask

Sundhedsstyrelsen har ændret sine retningslinjer for tilfælde af smitte med Corona så det er helt sidestillet med al anden sygdom. Det betyder at:

Du skal blive hjemme, hvis du føler dig syg - uanset hvilken sygdom det kunne tænkes at være.

Der er IKKE længere karantænekrav i forbindelse med en positiv test, du må altså komme i skole/på arbejde igen, når du føler dig rask og evt. kun har lette symptomer som lidt løbenæse, kriller i halsen og enkelte løsrevne host.

Du anbefales kun test, hvis du har betydelige symptomer og er bekymret for om det kunne kræve hurtig behandling

Anbefalinger om test  (opdateret 8. december 2022)

12.9.22 Forårets retningslinjer for test og isolation gælder fortsat

Se ovenfor. Falkonergården beder alle om at følge retningslinjerne og  kan afvise at modtage en elev, der er testet positiv for eller har symptomer på Covid-19.

11.2.22 Selvtest sidste gang d. 21. februar

Fredag eftermiddag er der sendt pressemeddelelse ud fra undervisningministeriet om at der ikke længere tilbydes selvtest rutinemæssigt 2 gange om ugen fra d. 21.februar.

Skolen KAN tilbyde selvtest ved særlige omstændigheder f. eks ved smitte i en klasse.

Da alle andre Coronarelaterede tiltag ophører, vil coronarelateret fravær efter d. 25.2 (deltagelse på Meet) heller ikke længere blive godskrevet, og det er ikke muligt at deltage i undeervisningen via Meet..

Vi håber det er sidste nyhedsindlæg om Corona fra os og ser frem til et normalt skoleforår.

 

1.2.22 Restriktioner ophævet også på Falkonergården

Fra og med i dag kræves der ikke Coronapas på ungdomsuddannelserne, og der kræves heller ikke mundbínd.

Vi tillader fortsat elever og ansatte at bære mundbind/visir hvis de ønsker det.

24.1.22 Ændrede regler for isolation

I dag d. 24 j anuar er der aftalt ændrede retningslinjer for isolation: Fra dd. skal Covid-19-smittede kun isoleres i 4 d'øgn fra den positive test er taget hvis der ingen symptomer har været. Hvis man HAR haft betydelige symptomer, så er man isoleret til man er symptomfri eller har meget lette symptomer som kriller i halsen og lidt løbenæse, dog ikke under 4 dage fra testtidspunktet. 

Testtidspunktet er tidspunktet for den første positive test er taget, hvad enten det er en officiel kviktest eller en pcr-test. Er man podet en mandag kl 14.25, regner man med at der er gået 4 døgn torsdag kl 14.

Fokus skal fremover holdes på de første dage op til man får symptomer, hvor man angiveligt smitter mest, derfor skal man absolut blive hjemme og lade sig teste, hvis man mærker symptomer, og man opfordres fortsat kraftigt til at screeningsteste med kviktest/selvtest to gange om ugen.

For nære kontakter, der nu hedder hustandskontakter, gælder at man IKKE skal isoleres overhovedet, med mindre man mærker symptomer, men man skal pcr-testes 3 døgn efter den smittedes testtidspunkt.

Coronapasset opdateres først i løbet af denne uge. til de nye regler..men skolen følger reglerne for isolation hvilket betyder at en elev kan vise en positiv pcrtest der er mere end 4 døgn gammel, i stedet.

19.1.22 Mulighed for screeningstest som selvtest på skolen

Fra slutningen af denne uge...eller nok nærmere begyndelsen af den kommende uge, da vi endnu ikke d.d . har modtaget besked om levering, vil skolen kunne tilbyde elever og ansatte selvtest på skolen.

Selvtest står på linje med hjemmetes, det kan altså ikke erstatte test til brug for Coronapasset.

Skolen skal ikke indhente samtykke til selvtest for elever over 15, men forældrene skal informeres. Det er sket med udsendelse af brev med e-post i går d. 18.1. :

Brev om selvtest på Falkonergården

Eleven vil også blive orienteret via Lectio når vi har sikkerhed for datoen vi kan sætte selvtest i gang.

17.1.22 Krav om Coronapas og krav om mundbind forlænget til d. 31.1- Tjek Coronapasset!

I lighed med andre steder i samfundet, hvor der er krav om mundbind og Coronapas, er kravene forlænget foreløbig frem til d. 31.1.

Samtidig er gyldigheden af Coronapsseen ændret, så 2. stik for elever over 18 kun gælder i 5 mdr (mod før et år) og en positiv pcrtest fører til Coronapas efter 11 dage (mod før 14 dage. Gyldighed i passet ved immunitet efter sygdom med Covid-19 gælder nu også kun i 5 mdr. mod før et år.

For elever der er 15-17 år vil Coronapasset fortsat gælde, hvis de er vaccineret med 2. stik, fordi de endnu ikke er inviteret til 3. stik.

Er ens Coronapas udløbet, er det elevens eget ansvar at sørge for at blive testet på offentlige kvikteststeder (eller med pcr) så passet løbende er gyldigt. En negativ kviktest gælder i 48 timer, en pcrtest i 72 timer. En hjemmetest regisreres IKKE og kan altså ikke bruges i Coronapasset.

 

2.1.2022 Kraftig opfordring til screeningstest: Mød nytestede op d. 4.1

Så kom vi ind i det 3. kalenderår med Coronasmitte i Danmark, lad os håbe det bliver det sidste!

Elever og ansatte på Falkonergården er kraftigt opfordret af sundhedsmyndighederne  til at lade sig teste to gange ugentligt med en screeningstest dvs. med hjemmetest/selvtest/kviktest. Dette gælder ALLE, altså også vaccinerede. Undtaget for opfordringen er kun de der har haft Covid-19 inden  for de sidste 12 uger.

Her i skoleårets begyndelse vil det kunne ske med selvindkøbte hjemmetest eller ved at man bruger det offentlige testsystem,  men fra midten af måneden vil skolen kunne udlevere selvtestkits. Hvordan det mere præcist kommer til at foregå, vil vi skrive mere om, efter vi har besluttet proceduren.

Selvtest/hjemmetest kommer vil ikke blive registrede hos os eller sundhedsmyndighederne og kan altså heller ikke bruges som dokumentation i Coronapasset, der vil man fortsat være nødt til at gå til offentlige teststeder.

 

21.12.21 Ny vejledning i forhold til nære kontakter - og skoleåbning d. 4. januar med restriktioner

I disse dage undervises der virtuelt, besluttet før smittetallene blev astronomiske, og den beslutning har både elever og ansatte udtrykt tilfredshed med, selvom den virutelle undervisning ikke byder på genkendelsens glæde hos nogen. Sundhedsstyrelsens vejledning til nære kontakter er ændret, "anden kontakt" er afskaffet og et nyt begreb "øvrig kontakt" indført som dækker både de tidligere "anden kontakt" OG de tidligere nære kontakter som ikke er i husstand med en smittet eller på anden måde lever tæt på (kærester).

Klassekammerater...også de der har siddet tæt på eller man har krammet...er nu "øvrig kontakt". Se mere i elevvejledningen med link ovenfor.

Kravet om Coronapas gælder fortsat efter jul. Yderligere restriktioner er besluttet på gymnasieområdet i forhold til genåbning d. 4. januar og foreløbig gældende til og med d. 16. januar: Alle skal bære mundbind eller visir på Falkonergården - undtaget kun inde i klasselokalet i en undervisningssituation - altså også mundbind på, hvis man laver gruppearbejde ude på gangen.

Undervisningen skal så vidt muligt foregå i faste grupper - her stamklasser. Det vurderes, at vi opfylder kravet ved at man sidder KLASSEVIS på valghold med afstand til de andre elever.

Der vil blive informeret, inden vi åbner igen efter nytår...der kan nå at komme yderligere restriktioner end de nævnte.

Alle ønskes en så normal juleferie som muligt, vi trænger til en pause sammen med vores kære.

 

16.12.21 Falkonergården er fortsat åben med fysisk undervisning. Status

Vi har de seneste dage fået nogle bekymree henvendelser fra forældre og også nogle elever udtrykker bekymnign og utryghed ved at komme i skole. Vi kan sagtens sætte os ind den bekymring, men lige nu er meldingen at der er kontrol med smittetilfældene hos os. Vi har løbende kontakt med Styrelsen for patientsikkerhed og retter os fuldstændigt efter deres vejledning.

En lille statusrapport her pr. d. 16.12 kl 9:30:

Vi har pt. kendskab til smittede i 13 ud af vores 38 klasser- der er altså 25 klasser uden smitte vi kender til.

Af de 13 klasser er der ikke over 3 smittede i 10 af klasserne..og færre end 3 i de fleste.

De sidste 3 klasser er der 5-11 smittede i, langt de fleste elever fra de klasser er i forvejen hjemme,  en del af dem med symptomer og de venter på svar fra opfølgende pcr-test. De elever der møder op, er altså ikke nære kontakter eller de har fået negative pcr-testsvar, så de handler helt efter reglerne og udgør ikke nogen smittefare, må man tro på, når retningslinjerne er som de er.

Derfor vurderer  Styrelsen for Patiensikkerhed ikke der lige nu er grund til at gøre andet end det vi i forvejen gør.

Vi minder alle om, at vi SKAL have besked hvis en elev testes positiv med en pcr-test. Bemærk at nære kontakter til Omikron-smittede skal lade sig isolere UANSET om de er vaccinerede, har haft Covid-19 det sidste halve år eller ej.

Elever der har symptomer der minder om Corona skal blive hjemme og lade sig teste med pcr-test før de kommer igen. er man i tvivl om symptomerne, er det egen læge eller kontaktopsporing man skal ringe til...det vil nok være lettest at komme igennem til lægen

Da skolen fortsat er fysisk åben, og Covid-19 relateret fravær skal behandles som al andet sygdomsfravær, så får man altså fravær når man ikke møder fysisk op. Mn skolen ser med midlere øjne på det fravær end andet, så husk at skrive under fraværsårsager. HVis en kammerat vil sætte et Meet-link og til en, er det fra i går tilladt af lærerne, men der tages ikke særligt hensyn til at elever kan være på Meet og fraværet ændres ikke - læreren stiller altså heller ikek krav om aktiv deltagelse. muligheden med Meet er udelukkende en imødekommelse af visse elevønsker ud fra en trivselsmæssig betragtning.

Der afholdes juleshow som livestreaming fra vores festsal til eleverne der sidder i klasselokalerne i morgen fredag kl 12-15-13.15 - dette for at øge trygheden for eleverne, selvom der reelt ikke er noget forsamlingsloft for gymnasiet.

Fra og med på mandag d. 20.12 er al undervisning virtuel.

 

12.12.21 3 skoledage er omlagt til virtuel undervisning lige før juleferien.

Efter udmeldingerne fra regerinen midt i sidste uge har skolens ledelse besluttet at omlægge undervisningen d. 20.12-22.12 til virtuel undervisning. Det sker for at sikre sammenhæng i undervisningen...en hel del lærere har børn i indskolingen, der nu er sendt hjem...men det sker også for at imødekomme de der lidt ængsteligt følger med i de stigende smittetal. Der er tale om helt almindelig undervisning, der fuldgyldigt går i stedet for den fysiske undervisning.

På den anden side følger vi regeringens ønske om at holde samfundet åbent og ved jo fra sundhedsmyndighederne, at det ikke er vores elevgruppe der lige nu driver smitten frem, for en meget stor andel er vaccinerede. Vi følger selvfølgelig også smitten blandt elever og personale nøje. Vi har haft enkelte smittede i efterhånden en del klasser, men også uden vi i skrivende stund har noget der kunne minde om et udbrud.

HVIS man bliver smittet som elev, er det vigtigt at give skolen besked med det samme på mail falko@falko.dk. Man regnes først for smittet, når en pcrtest er positiv. 

Under alle omstændigheder skal man blive hjemme, uanset om man er vaccineret, immun eller ingen af delene, hvis man har symptomer, der kunne minde om Covid-19.

Skolen intensiverer tjek af Coronapas i den kommende uge, også for at skabe større tryghed. 

SKULLE der komme et udbrud  på skolen, vil Styrelsen for Patientsikkerhed altid kontakte os eller vi kontakter dem, skolen kan ikke på egen hånd hjemsende bestemte klasser eller årgange, det kan alene Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vi håber også på at forældene bakker os og eleverne op i at holde hverdagen så normal som muligt, så længe at der ikke er sundhedsfaglige begrundelser for at gøre andet.

26.11.21 Restriktionerner er vedtaget: elever skal kunne fremvise gyldigt Coronapas fra og med mandag d. 29.11

Så kom den forventede besked fra Undervisningsministeriet om vedtagelsen af de restriktioner som er nævnt nedenfor og uden ændringer. [tilføjet d. 29.11: d. 27.11 har ministeriet i spørgsmål og svar også nu nævnt at man må komme hvis man er mellem 14 og 42 dage efter 1. stik. red.]

For at måtte være på Falko, skal man altså have et gyldigt Coronapas, enten ved at man  er i perioden 14-41 dage efter 1.stik, er færdigvaccineret dvs. mindst 14 dage efter 2. stik, at man har haft Corona for mellem 14 og 180 dage siden ELLER ved at man har en gyldig negativ test.

En pcr-test er gyldig i 72 timer og en kviktest er gyldig i 48 timer fra prøvetagningstidspunktet.

Bemærk at passet skal være gyldigt HELE skoledagen.

Der findes ganske få undtagelser fra dette krav:

Man er under 15 år 

Man har specielle forhold der gør at man ikke kan testes, det skal i såtilfælde være skrevet i et dokument nede på borgerservice i ens kommune.

Man er testet positiv for mindre end 14 dage siden: I det tilfælde vil en positiv test kunne fremvises MEN man skal selvfølgelig have været symptomfri i 48 timer eller testen skal være mindst 7 dage gammel, hvis man aldrig fik symptomer. I så fald skal man vise dokumentation for det, når Coronapassene kontrolleres.

Man kan læse her om Coronapas-kravet på ministeriets hjemmeside.

Vi kontrollerer alle elevers Coronapas på mandag og derefter stikprøvevist mindst to gange om ugen.

Bemærk:  Coronapas-kravet gælder også ansatte på Falkonergården og alle besøgende. Man må altså ikke kpomme på skolens område uden gyldigt Coronapas.

25.11.21 Forventede restriktioner fra mandag d. 29.11 berører skolens elever

Regeringen har i går anmodet Folketinget om at godkende nye tiltag, der vil berøre vores elevers gang på skolen. Vurderingen er, at partierne støtter indstillingen.

På grund af de nuværende ventetider på test, har vi valgt allerede i dag at sende nedenstående ud til alle vores elever via Lectio. Vi opdaterer selvfølgelig både beskeden i Lectio og denne side, når der er vedtaget noget endeligt.

Kære elever

Det er ikke endeligt vedtaget i Folketinget endnu, men efter alt at dømme bliver nye restriktioner indført fra på mandag d. 29. november.

For jer betyder det, at I skal have gyldigt Coronapas for at måtte være i skole.

Hvis kravet bliver indført som vi forventer, vil skolen også skulle kontrollere passene, det vil ske oppe i klasserne.

De af jer der IKKE er færdigvaccinerede og IKKE har haft Corona for mindre end 180 dage siden, skal altså have en gyldigt test, det kan være både pcr- og kviktest.

Gyldigheden af en test sættes også ned, regner vi med:  En kviktest må maks. være 48 timer gammel og en pcr-test må maksimalt være 72 timer gammel når skoledagen SLUTTER.

Vi har besluttet at skrive ud nu, fordi det indtil nu har været svært at få tider til pcr-test/der kan være køer ved kviktest, så I skal planlægge efter det i weekenden…specielt kan de nye krav i begyndelsen nok få køerne til at vokse.

Vh Suzanne og Frederik

Ps. Nogle ganske få af jer vil have haft Corona inden for de sidste 14 dage, så kan I ikke testes og ikke få Coronapas endnu. I kan kontakte Suzanne på sd@remove-this.falko.dk.

 

19.11.21 OpdateredeSpørgsmål og svar fra undervisningsministeriet

På undervisningsministeriet side for spørgsmål og svar i forhold til ungdomsuddannelserne er det meldt ud at skolerne har lov til at afkræve Coronapas i forbindelse med FRIVILLIGE aktiviteter. Skolen må altså ikke kræve Coronapas ved begyndelsen af en fællestime som er en del af den obligatoriske undervisning. Til gengæld må vi godt nu f. eks. ved skolefester og andre sociale arrangementer der ikke er mødepligt til.

Derfor blev der sendt meddelelse ud torsdag eftermiddag til skolens elever, at adgang til elevfesten fredag aften kræver gyldigt Coronapas. Allerede i tirsdags havde vi opfordret elever til at lade sig teste før de tager til festen fredag.

Kravet om Coronapas skal indføres, så det er fornuftigt i forhold til formålet -  det mener vi i høj grad det er ved en elevfest, hvor mange mennekser stimler sammen, råber til hinanden og danser tæt - og nok er lidt mindre påpasselige med de sædvanlige forebyggende tiltag end i skoletiden. Vi håber også at det skaber større tryghed for de deltagende elever og deres familier.

Er man interesseret, kan man følge linket til spørgsmål og svar om Corona-virus på Ungdomsuddannelserne

15.11.21 Hvad betyder de nye restriktioner for Falko

Desværre har udviklingen i Coronasmitten betydet at vi nu igen løber ind i restriktioner i Danmark. I coronapasset gælder nu kun immunitet for sygdom inden for de seneste 6 mdr. mod før 12 mdr.

Det betyder kun noget på selve Falko hvis man bliver nær kontakt- her anbefales man nu kraftigt at gå i isolation som nær kontakt, hvis man ikke opfylder kriterierne for immunitet eller færdigvaccination. Der skal ikke vises Coronapas ved arrangementer på Falkonergården - heller ikke til landskampsbraget i aften eller til Falkofesten på fredag d. 19.11.

Men skal eleverne på ekskursion til en kulturinstitution, det kunne være i teatret., i biografer -  eller til kulturhuset KU:BE (har de lige fået opklaret), så skal de have gyldigt Coronapas. En elev der ikke er færdigvaccineret og heller ikke har haft Covid-19 inden for de sidste 6 mdr. skal derfor sørge for at have en kviktest der højst er 72 timer gammel eller en pcrtest der højst er 96 timer gammel og skla vise dokumentation ved indgangen til de steder.

Lige nu vil visse lande, herunder Tyskland ikke tillade nogen indendørs på f. eks. spisesteder eller kulturinstituioner, med mindre de er vaccinerede eller immune, det kan man ikke teste sig ud af der.

14.9.21 Pop-op-vaccination på  Falko gennemført

I dag har Region Hovedstaden haft pop-op-vaccinationssted på Falkonergården. Begivenheden var annonceret med beskeder i Lectio til både elever og personale. Ca. 15 blev vaccineret, og nogle kom også ned for at få råd og vejledning uden at blive vaccineret, vaccinationsholdet var glad for fremmødet.

9.9.21 Covid-19 klassificeres ikke længere som en samfundskritisk sygdom

Fra d. 10.9 klassificeres Covid-19 ikke længere som en samfundskritisk sygdom. Det betyder at reglerne om fravær er helt som hvis man har influenza eller er forkølet: Man får fravær uanset årsagen, hvis man ikke er fysisk til stede. Det er fortsat som ved al andet fravær vigtigt at man skriver årsagen under fraværsårsager.

Hjemmeværende elever med Covid-19 kan altså heller ikke længere deltage i timerne via Meet. Man er hjemme hvis man er sløj, og fysisk til stede hvis man er rask.

Anbefalingen fra Patientstyrelsen er fortsat at man isolerer sig som nær kontakt, hvis man hverken har haft Covid-19 de sidste 12 måneder eller er færdigvaccineret.

Man kan smitte med meget andet end Corona-virus, og hovedreglen er selvfølgelig fortsat, at man bliver hjemme hvis man er syg af hensyn til sine kammerater. Desuden vil vi stadigvæk fortsætte de gode rutiner med at spritte af og spritte hænder i dagligdagen.

 

1.9.2021 "Det store" forsamlingsforbud er ophævet

For Falkonergården betyder det at vi kan kalde til fællestimer med flere end 500 elever og at vi nu fredag d. 3.9 kan afholde en fest for alle skolens elever. Det bliver den idrætsfest vi har udskudt fra d. 23.8 netop pga forsamlingsloftet. Den foregår i skolens gård kl 17-23.

Skolen har selvfølgelig retningslinjer for afholdelse af festen, som er sendt ud via besked i Lectio til alle skolens elever. Overtrædelse af retningslinjerne kan føre til hjemsendelse fra festen og der kan komme andre sanktioner som meddeles den enkelte af rektor.

Skolen har altid ansat professionelle vagter, der hjælper med til at få festen til at blive afviklet så roligt og glædeligt som muligt. Vi ser meget fremt til at også  denne del af skolens liv nu kan gennemføres.

d. 10.september skifter Corona status, så det ikke længere opfattes som en samfundskritisk sygdom. Vi ved endnu ikke hvad det kommer til at betyde for os, men Undervisningsministeriet HAR varslet at der kommer ændringer - blot endnu ikke hvilke.

10.8. Velkommen tilbage til en næsten normal hverdag

Så er alle elever mødt igen efter ferien - og heldigvis til en næsten normal hverdag uden restriktioner. Der er hverken testkrav, afstandskrav længere og også idræt og musik må gennemføre undervisning som før vi lærte ordet Corona at kende.

Dog huserer sygdommen jo stadigvæk, så alle skal fortsat huske SPRIT-SPRØJT-START ved hvert moduls begyndelse og der skal luftes hyppigt ud, ligesom der fortsat er forhøjet rengøringsindsats.

Hvis man IKKE er færdigvaccineret, opfordres man fortsat til at lade sig teste regelmæssigt. Man skal bruge de offentlige teststeder.

Vi må fortsat fem, til d. 1. september herller ikke  forsamle over 500 på et sted.

10.6 Lempelser i Coronarestiktionerne - dog fortsat krav om test på ungdomsuddannelserne

I nat landede politikerne en aftale om lempelse af Coronarestriktionerne. Af den fremgår at det fra og med på mandag d. 14. juni ikke længere er et krav at bære mundbind inden for på Falkonergården.

Underviusningministeriet har dog med et brev direkte til ungdomsuddannelser,ne præciseret aftalen: Det er FORTSAT et krav at man har en negativ test for Corona der er højst 72 timer gammel, når man kommer på skolen, det gælder elever, ansatte og besøgende udefra ( eller kan dokumentere at man er undtaget med de regler vi kender i forvejen). Krav om test gælder frem til 1. august 2021.

 

27.5.21 Undtagelser fra selvtest, karantæneregler ved positv test - og selvtestresultater

Nu er der gået et par uger med at implementere skiftende regelsæt. Eleverne er vant til at blive testede, og de apps vi har købt os adgang til, gør både registrering af brugerne og resultaterne af testene hurtigere. 

Fra og med d. 21. maj har reglerne for selvtest i lighed med reglerne for Coronapas givet nye muligheder for undtagelse af test: Man behøver ikke blive testes regelmæssigt hvis man kan dokumentere via Coronapasset en positiv test inden for de senest 8 måneder. Man fritages også, hvis man i et vaccinationsforløb er 14-42 dage efter det første stik eller straks efter det andet stik, dokumenteret i Coronapasset.

Til gengæld er reglerne for alle ungdomsuddannelser også som alle steder der kræver Coronapas: Man må først komme på Falko 14 dage efter en positiv test...helt som det gælder i fitnesscentre, på biblioteker og restauranter, biografer og testcentre. Det gælder altså, selvom sundhedsstyrelsen siger noget andet, deres retningslinjer for varighed af isolationen gælder kun for aktiviteter der IKKE kræver et Coronapas.

I den forløbne tid med selvtest har vi haft 3 elever (fra forskellgi klasser) der har teste positiv...de har alle fået tilsvarende resultat ved en opfølgende pcr-test. De implicerede elever har heldigvis taget det fattet og fulgt alle procedurer. I skrivende stund ved vi ikke af, at der er smittede klassekammerater. Eleverne har ikek haft nogetn anelse om at de kunne være smittede, den ene endda teste negativ dagen før ved et offentligt testcenter. Vi tillader os forsigtigt at konkludere at den jævnlige test kan have stoppet smittekæder før de blev til kæder hos os.

 

6.5 4 klasser "hjemsendte" pga Coronasmitte

Det har ikke kun været glædeligt i denne uge. I mandags fik vi at vide at der var smitte i 2f og 2a, og lige nu er 10 smittede i 2f og 6 i 2a. Da disse klasser i forvejen skulle undervises virtuelt i denne uge, ændrer det ikke meget i forhold til undervisningsplanlægningen, me  det har selvsagt indvirkning på familierne og på de smittede, som vi håber på kun får milde symptomer.

Senere på ugen blev en elev i 3u testet positiv ved en selvtest PÅ skolen og en efterfølgende pcr-test bekræftede resultatet. Dermed er alle i 3u nære kontakter og skal isolere sig og have taget test på 4. og 5. dagen fra deres sidste kontakt med den smittede. I dag kom så en opfølgende pcrtest for en elev i 3x, der havede fået en positiv kviktest først på et offentligt teststed. De er så også nære kontakter og skal følge proceduren med isolation og test osv.

Yderligere mindst to elever fra andre klasser er testet positive, men da det er sket i en virtuel uge for klassen, blvier ingen fra Falkoundervisningen nære kontakter.

Ingen ønsker at få Corona eller smitte andre, den engelske variant ER mere smitsom. Det er godt med screeningstestene, måske får vi brudt noglesmittekæder tidligere end ellers.

Men forløbene viser også at kviktest ingen garati er for smittefrihed og at man stadigvæk skal følge alle de forbyggende retningslinjer. Specielt vil vi opfordre til at man IKKE holder fester, selvom det kan synes fristende...det er meget sværere at huske de forebyggende tiltag når man har alkohol i blodet.

4. 5.21 Yderligere genåbning fra 6.5: Afgangselever møder 100%

Glædeligt er smittetallene holdt i ave og politkerne besluttede i går aftes at vores afgangselever kan komme tilbage på 100% tilstedeværelse, mens resten fortsætter på 50%.

Da vores afgangselever er inde på skolen i denne uge i forvejen, kommer ændringerne til at gælde fra mandag d. 10.maj hos os.

Det kommer til at føre ændriner med sig, både i forhold til hvordan de øvrige klasser skal møde frem og for de forholdsregler vi alle skal tage på skolen. Der vil kommer mere, når vi har besluttet hvordan, lige nu afventer vi konkret udmøntning af aftalen fra ministeriet.

 

21.4.21 Nye regler for undtagelse fra test

Fra og med i dag gælder nye undtagelser fre de regelmæssige screeningstest:

Er man færdigvaccineret dvs. kan fremvise dokumentation for at man har fået 2. stik for mindst 14 dage siden, er man fritaget fra screeningstest.

Er man testet positiv for Corona med en pcr-test der er højst 180 dage gammel, er man fritaget fra screeningstest.

Disse to regler følger fra i dag altså de regler der gælder for Coronapasset.

Til gengæld- og specielt for ungdomsuddannelserne -  må man FØRST komme i skole, når en positiv Coronatest er mindst 14 dage gammel...altså også selvom sundhedsmyndighederne siger at man må bryde selvisolationen tidligere.

Eleverne vil fortsat skulle vise dokumentation for hhv vaccination og evt. positiv test hver gang skolen beder om det..og det gør vi mindst to gange, som oftest 3 gange om ugen.

21.4 Selvtest på Falko:

Nu har vi testet elever ved selvtest i 14 dage, og vi synes det er gået godt: Vi har dels uddannet personale der i forvejen er på Falko, dels uddannet supervisorer, som er kommet til udefra og tester på timebasis. Eleverne har været opmærksomme, og lærerne har støttet supervisorerne godt med det praktiske.

Vi har købt, men afventer stadigvæk en digital løsning der vil gøre registreringen af eleverne før test betydeligt hurtigere, men har efter den første uge været nødt til at bruge en langsommere. midlertidig løsning, der dog har lettet selve kontorarbejdet efterfølgende meget.

Vi har valgt at teste klassevis, det betyder at eleverne kan blive undervist i ventetiden på at testresultatet kan aflæses.

HVis en elev testet positiv ved en selvtest på Falko, sætter vi den gældende procedure i gang. Den indebærer at eleven skal selvisolere sig skal testes hurtigt efter med en pcr-test, de får vejledning til hvordan de kommer hurtigst til af os. Først hvis en opfølgende pcr-test skulle være positiv, vile elevens klasse regnes som nære kontakter.

Dette gælder KUN ved de regelmæssige screeningstest på Falko.

5.4.21 Orientering om selvtest og GDPR

Så er det i morgen, vi endelig får halvdelen af skolens elever ind på Falko. Prisen er dog skærpet opmærksomhed på de restriktioner og forebyggende foranstaltninger, som er nævnt i sidste nyhed - og kravet om regelmæssig testning, der kan ske ved selvpodning under supervision på Falko.

Informeret samtykke til test og til skolens håndtering af testdata sker ved at eleven møder op og deltager i selvtest- med forudgående orientering. 

Den forudgående porientering af eleven sker dels ved et frokostmøde virtuelt i morgen,tirsdag for eleverne, dels ved orientering om test og behandlíng af testdata som tirsdag d. 6.4 sendes ud til alle elever og til værger for elever under 18 via e-boks.

31.1.21 Krav til test ved fremmøde og selvtest på Falko i uge 14

Skolerne er blevet pålagt at tilbyde selvtest af elever og ansatte fra og med uge 14. Konkret kommer det til at betyde at:

Elever der skal møde på Falko d. 6.4 skal have taget en test andetsteds, der tidligst er taget 72 timer før onsdag d. 7.4 kl 14 dvs. TIDLIGST taget søndag d. 4.4 kl 14. Man kan bruge både pcr- og antigen-test.

Onsdag d. 7.4 tilbydes alle fremmødte elever selvtest under supervision. Det vil foregå i stamklasser i klasseværelset. Denne test er så gyldig resten af skoleugen.Testen er antigentesten med podning 2-4 cm inde i hvert næsebor og der gives grundig supervision. Skolen tilbyder KUN selvtest, hvis man ikke mener at kunne teste sig selv, må man bruge de offentlige teststeder.

Man SKAL altså ikke teste sig på skolen, men ved fremmøde torsdag skal man så igen fremvise dokumentation for test der højst er 72 timer gammel og igen fredag dvs. man skal have en gyldig test fra et andet sted.

Der kommer grundig information til eleverne tirsdag d. 6.4 om hvordan selvtesten foregår.

test fra uge 15 og frem.

Man skal møde op med en test der TIDLIGST er taget lørdag kl. 14. Skolen tilbyder selvtest tirsdag og igen torsdag

Læs mere her om regler og praktiske forhold

Brev fra Børne og unge-ministeren 29. marts 2021

31.3.21 Også valghold fysisk, fordeling af klasser

Torsdag blev det klart at valghold også må gennemføres fysisk, fordusat elever fra forskelleige stamklasser er mindst 2m fra hinanden hele tiden. Det betyder i praksis at der skal undervises i flere lokaler eller i meget store lokaler: festsalen er lige nu indrettet til at klare det men fra uge 15 forventet gymsale også at skulle tages i brug.

Klasser fysisk på Falko  uge 14 og alle lige uger: 1q,  3q, 2u, 2v, 2x, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3j, 3k, 3m, 3u, 3v, 3x, 4u, 4v, 4x

Klasser fysisk på Falko  uge 15 og alle ulige uger: 2q,  1a, 1b,  1c, 1d, 1e, 1f, 1j, 1u, 1v, 1x, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2j, 2k, 2m.

Enkelte valghold har elever fra våde 3.g og 2.g. I den situation foresgår undervisnignen som udgangspunkt virtuelt, men lærere kan være i givne klasser med de elever der må møde frem.

Man kan KUN tage på ekskursioner med de elever der i forvejen må møde fysisk op på Falko.

3.21 50% fremmøde for alle efter påske

Endelig ser det ud til at lysne lidt: I den brede aftale der blev lavet mandag aften, vil alle klasser i ungdomsuddannelserne kunne møde fysisk hver anden uge.

I praksis vil det ikke blive helt 50%, forudsat det stadigvæk gælder at man ikke må have fysisk undervisning på tværs af stamklasser. Vi afventer spændt den praktiske udmøntning af aftalen og forventer at kunne m,elde mere præcist ud lidt senere på ugen, når de praktiske forhold er afklaret.

Men det ligger fast at vi må have 20 klasser på Falko efter påske, og at vi vil prioritere at få afgangsklasserne ind den første uge, de har endnu ikke være samlet pga. SRP før påske.

Det ligger også fast, at der mangler bekendtgørelsesgrundlag mv. for testening på skolen. Alle elever i de klasser der kan møde i uge 14, skal derfor møde op med en negativ test der tidligst er taget søndag eftermiddag dvs. tidligst d. 4.4.

Vi forventer at alle fremmødte elever tester sig selv onsdag d. 7.4, en test der så gælder for undervisning resten af ugen. Der vil komme meget mere om procedure ved test, undtagelser osv. når vi har de endelige retningslinjer

22.3.21 Rammer for undervisning af 1.g stx d. 24. og 25. marts (uge 12)

Det er dejligt at vi kan få 7 1.g-klassser til undevrisning på onsdag og torsdag. Imidlertid er ikke alt helt normalt, og elevenre er blevet orienteret om "spillereglerne" via en livestreaming i spisefirkvarteret i dag og et informationsbrev om undervisning i uge 12, der er udsendt til dem for kort tid siden.

19.3.21 1.g stx til undervisning inde d. 24. og 25. marts

Det kan være svært at følge med ændringen i skolens rammer for undervisning i denne tid, men i går åbnede politikerne for, at afgangsklasserne i storkøbenhavn kunne møde som i de fleste andre egne af landet og dvs med 50% af klasserne fremmødt fra på mandag. Da disse lige nu skriver SRP, må vi i stedet  kalde et tilsvarende antal andre klasser ind, fordi vores afgangselever lige nu skriver SRP. Vi må tage 7 klasser ind, og valget er faldet på vores 1.g stx der kan komme ind onsdag og torsdag i næste uge.

Da det fortsat ikke er tilladt med undervisning på tværs af stamklasserne, er de to dage valgt, fordi klasserne har stamklasseundervisning hele dagen.

Den udeundervisning der allerede ER planlagt - også for 2.g og 3.g TD - gennemføres fortsat som planlagt.

Det vil være et krav at eleverne møder op med en negativ test, der højst er 72 timer gammel, uanset hvornår man spørger dem, og skolen har pligt til at kontrollere det  - se link i informationen fra d. 12.3.

12.3 Udeundervisning i uge 11 og 12

Vi har lagt hovederne i blød og kridtet skoene og glæder os til at gense en hel del af skolens elever  inden påske. Afgangsklasserne skriver dog SRP og 3q SSO, det vil fortsat være virtuelt.

For resten af klasserne ligger der nu en udeaktivitet en halv dag i uge 11 og en halv dag i uge 12-årstiden lægger ikke op til en hel dag.

Den ene aktivitet er så vidt muligt et dobbeltmodul i idræt, den anden planlægges af nogle af klassernes andre lærere, men der vil være tale om udeaktiviteter som gåture og andre aktiviteter, der kan holde kroppene varme.- med mere eller mindre fagligt indhold.

Vi bruger Fredriksbergbanerne til idræt og to telte i gården som basis for andre aktiviteter, men teltene er ikke egentlige undervisningslokaler, de tjener mest som store paraplyer i tilfælde af småregn. De er ikke opvarmede og nogle af siderne vil være åbne.

Skolen sørger for lidt varmt at drikke på et tidspunkt under begge typer aktiviteter, men det er en god ide at man selv tager noget vamt med...og finder skiundertøjet frem og sørger for overtøj og fodtøj der passer til vejret.

Der er KRAV om at alle elever der møder frem, har en negativ test der er højst 72 timer gammel, det bliver tjekket af lærerne ved fremmøde og man vil blive sendt hjem med det samme uden gyldig testdokumentation.

Man kan her læse mere om udeundervisningen

Man kan her læse mere om test og dokumentation

9.3.21 Genåbning

Så skete det endelig: Vi har mulighed for en lille genåbning! 
Det vi ved lige nu er: Alle klasser på Falko må mødes en gang om ugen til udendørs undervisning.
Det er et krav at både elever og lærere har en negativ Corona-test, der maksimalt er 72 timer gammel.
 
Ledelsen mødes torsdag morgen. Til den tid håber vi, at ministeriet har udsendt evt. supplerende retningslinjer.
Senere torsdag håber vi på at kunne melde en plan ud for hvad vi konkret gør i uge 11 og uge 12.

1.3.21 Desværre stadigvæk lukket

Skoler og gymnasier i Københavnsområdet var desværre ikke blandt dem der har fået lov til at åbne d. 1.3.  Vi håber på at smittetallene i området giver muligheder, når regeringen næste gang melder en delåbning ud omkring d. 15. marts.

Lige nu er anbefalingen for enkelt- elever der er kaldt hen på Falko og medarbejdere der kommer på Falko, at de lader sig teste to gange om ugen.

De skoler der lige nu må åbne, må kun åbne for afgangsklasserne, kun for elever der kan dokumenterer en negativ test to gange om ugen, klasserne må ikke blandes, og når en elev har haft undervisning maks. 5 sammenhængende undervisningsdage, skal eleven blive hjemme i mindst 5 sammenhængende undervisningsdage.

Vi vil følge med i erfaringerne fra skolerne, der er åbne, så vi kan gøre det bedst muligt, når det bliver vores tur.

7.2.21 Der er indgået politisk aftale om sommerens eksamener

Fredag d. 5. februar blev der lavet en politisk aftale om sommerens eksamener: Det er slået fast, at der bliver mundtlige eksamener på alle årgange, selvom antallet er reduceret. Ved tilrettelæggelsen af eksamen kan man tage hensyn til at dele af stoffet er gennemgået i perioden med nødundervisning. 

Desuden skal 3.g STX og 4.g TD til skriftlig eksamen i dansk, og alle skal forsvare deres srp mundtligt. Derudover kommer der yderligere et par mundtlige eksamener i studieretningsfag eller andre fag på A-niveau.

For HF er antallet af eksaminer også reduceret og der vil blive givet årskarakterer i fag uden eksamen.

Aftaleteksten er en ramme som vi afventer mere konkret præciseret i udmelding fra undervisningsministeriet. Både elever og lærere vil naturligvis blive løbende informeret.

Som følge af et reduceret antal eksamener, kan undervisningen forlænges ind i juni. Præcis hvordan den undervisning bliver organiseret, ved vi først, når vi også ved hvordan vi kommer fysisk tilbage på Falko igen, men i år har vi erfaringer fra sidste sommer at trække på.

Opdatering: i uge 8 og 9 besøger rektor og vicerektor klasserne og orienterer om eksamen for de enkelte undervisningstrin og studieretninger. MInisteriet har nu også fået fastlagt treglerne for vores Team Danmark-klasser.

29.1.21 Endnu engang forlænges nødundervisningen - nu frem til og med d. 28.2

Vi er alle sammen trætte af det, men den nye engelsk Covid-mutation har nødvenddigjort det: Vi kan ikke komme på Falko igen før tidligst d. 1.3.

Lige nu betyder det at lærer og elever skal fortsætte med at holde modet oppe og arbejde ved skærmene, som vi har gjort det siden midten af december.

Det betyder specielt også at de planlagte terminsprøver kommer til at blive afviklet virtuelt, det kan simpelthen ikke lade sig gøre at flytte dem, vi har naturligvis også overvejet det nøje.

Der vil komme information ud til alle elever om terminsprøverne i god tid og man kan få kontakt til skolen løbende også under prøven - derimod er det ikke tilladt at kommunikaere med andre om løsningen og man må kun bruge de tilladte hjælpemidler, helt som hvis man var til prøve på skolen. Terminsprøven er elevens mulighed for at teste sig selv under prøvelignende forhold.

Der har været holdt møde med elevrådet i denn uge, og forslag til skolebaserede virtuelle arrangementer der kan bløde hverdagen op vil blive arrangeret. 

15.1.21 Nødundervisningen forlænges af regeringen frem til d. 7.2:

Det kom nok ikke som en overraskelse for så mange, at regeringen d. 13.1 forlængede perioden med restriktioner til d. 7.2 (foreløbigt). 

Både lærere og elever gør en stor indsats for at holde motivationen oppe og få mest mulig faglighed ud af situationen. Men undervisningsministeren har også meldt ud at man er klar over at der ER tale om nødundervisning.

Eleverne skal ikke være nervøse for at skulle leve op til helt samme krav som elever der har haft fuld undervisning på Falko, men det er endnu uafgjort hvordan afslutningen på skoleåret (og for afslutterklasserne: skolegangen) bliver.

Vi følger naturligvis udviklingen nøje og vil gøre hvad vi kan for at eleverne får så meget og så god undervisning som muligt under omstændighederne...og evt. beslutninger fra ministeriets side vil også blive formidlet hurtigt videre. 

5.1.21 Der er pop-op-testcentre på Frederiksberg denne uge

Efter julen og nytåret er det vigtigt, at så mange som muligt igen lader sig teste, så vi kan holde smittetrykket nede og på den måde bidrage til at samfundet kan lukke op igen. 

Testfaciliteterne bliver stillet op de følgende datoer og steder:

  • 5.-8. januar:                CBS Solbjerg Plads, i lokalet Nexus
  • 9.-10. januar:              Frederiksberg Rådhus, Festsalen

Der er åbent for testning alle dagene kl. 10-16.

Alle kan blive testet, og det er ikke nødvendigt at bestille tid.

Man skal dog huske sit sundhedskort – og mundbind eller visir til at beskytte sig selv og andre mod smitte.

Hvis man har stærke symptomer på smitte, er det vigtigt at man ikke møder op ved det mobile testcenter. I dette tilfælde skal man i stedet bestille tid til test på www.coronaprover.dk, og eventuelt kontakte egen læge efter behov.

30.12.20 Hjemmeundervisning forlænget til d. 17.1.21

Ved et pressemøde igår annoncerede regeringen, at skolerne skal holdes lukket for fysisk fremmøde frem til og med d. 17.1.

Det er nødvendigt, set i lyset af udvilingen i pandemien, men vi er bestemt ikke glade for situationen. Nu håber vi at nytårsaften afvikles stilfærdigt og i de små familiebobler, så tallene ikke af den grund kommer til at forlænge perioden med virtuel undervisning yderligere. Husk sundhedsstyrelsens opfordring (se her nedenfor) om at lade sig teste med kvikteste to gange  med 3-4 dages mellemrum, inden man møder på Falko igen.

Og så glæder vi os til et 2021, hvor vaccinerne er begyndt at virke for de svage og gamle, til et forår med lysere dage og til at se alle på Falko igen.

Godt nytår!

22.12 Juleferie og skolegang lige efter jul

Vi er kommet forbi vintersolhverv og kan håbe på lyse tider i mere end en forstand. Ikke desto mindre, så taler tallene deres tydeligt sprog og antallet af smittede er stadigvæk højt. Samværet hen over jul og nytår forventes ikke at bidrage til knækket, selvom vi ved, at både I og vi derhjemme passer på og indskrænker antallet af besøg og besøgende.

Vi ved, at større festlige arrangementer er kilde til hurtig spredning af virus til mange, og vi vil endnu engang opfordre til, at I taler med jeres sønner/døtre om at undgå deciderede fester med mange mennesker - Hvis ingen lægger hus til, så vil festerne heller ikke blive holdt.

Undervisningsministeriet har meldt ud, at skolerne selv kan tilrettelægge vejen frem mod endelig fuld fysisk åbning senest d. 11.1. Vi har besluttet at perioden 4.1.2021 til 10.1.2021 også bliver en uge med virtuel undervisning, hvor trist vi end synes det er.

Via besked fra ministeriet i går d. 21.12 har Sundhedsstyrelsen desuden videresendt en opfordring til os om at dele information om målrettet brug af hurtigtest til epidemikontrol blandt 12-25-årige. Vores elever opfordres til at anvende tilbuddet om at lade sig teste sig to gange med 3-4 dages mellemrum, inden de vender tilbage til skolen igen.

Hurtigtest kan bruges til epidemikontrol

Vi har orienteret eleverne via besked i Lectio i dag og ved juleafslutningen via Teams.

Vi vil bruge lejligheden til at takke for den opbakning, vi har mærket fra de forældre, vi har vært i kontakt med. Vi synes, vi har dejlige elever og glæder os til at se dem alle d. 11.1.

Hvis en elev får en positiv test i uge 1, opfordres man til at skrive til skolens mail, så vi kender status, når vi åbner skolen fysisk igen. Det vil også give vores lærere tryghed, når de vender tilbage til der, hvor de helst vil være: Sammen med eleverne.

Rigtig god jul og godt nytår

9.12 Mindst 9 smittede i samme klasse

Søndag d. 6.12 blev den første smittede testet positiv i 3c, og efterfølgende er endnu mindst 6 også testet positiv. 

Kontaktopsporing og vejledning mv. er håndteret af Styrelsen for Patienssikkerheds smitteopsporing. Der er ikke afledte konsekvenser for elever og lærere der har været i skole før weekenden.

I forvejen var årgangen sendt hjem til virtuel undervisning i uge 50 og 51, og fra og med i dag har myndighederne bestemt at alle elever skal have undervisning hjemmefra, så det får ikke nye konsekvenser for gennemførelsen af undervisningen.

Elever fra fortsætterårgangene der er testet positive ved test tidligst mandag d. 7.12 eller først har fået symptomer d. 7.12 eller senere, skal i udgangspunktet bruge den hjælp og vejledning som myndighederne giver, nu da hverken elever eller lærere er fysisk sammen på skolen mere. Myndighederne har intensiveret smitteopsporingsaktiviteterne, hvilket vi også har erfaret ve dat vi er bleve ringet op og orienteret om f. eks ovenstående udbrud via dem (men også fra vores elever selv, hvilket er fint

For 1.g/1. HF gælder det ved test eller symptomer fra tidligst d. 11.12 - hvis den smittede har været fysisk på Falko mandag-tirsdag i uge 50. Tilfælde før den dato skal som tidligere meldes til skolen, så vi kan hjælpe med til at orientere berørte lærere og f. eks valgholdskammerater.

8.12. Alle elever hjemsendt til virtuel undervisning frem til juleferien

I denne tid har man en plan, til man bliver nødt til at lave en ny: d. 7.12 til frokost annoncerede politikerne at alle elever i ungdomsuddannelserne i 38 kommuner, herunder Frederiksberg Kommune skal sendes hjem. Undtaget er kun enkelte eksamener samt hvis der er særlige hensyn der taler for at enkelte elever skal fortsætte på skolen. Disse sidste har vi et beredskab for i et samarbejde mellem studievejledningen og den pågældendes lærere.

Vi er rigtig kede af at vi ikke kan beholde vores 1. årgang på skolen, men ved at lærerne vil gøre deres yderste for at få det til at fungere. Men de står ikke med ansvaret alene. Eleverne har fået besked om retningslinjerne for vituel undervisning af rektor og forældre kan hjælpe med til at eleverne er parate til undervisning.

Rektor har skrevet:

"Ud fra forårets erfaringer med virtuel undervisning, så har vi opstillet en række ”spille-regler” når vi har virtuel undervisning. Det er gjort både af hensyn til jer og jeres lærere, men også fordi det er undervisningstid der bruges og timerne/det faglige stof kommer ikke igen senere på året.

Derfor skal følgende være opfyldt for at man bliver krydset til stede i de virtuelle timer:

  1. Man er stået op – dvs. man ligger ikke i sengen under dynen.
  2. Man har tøj på – akkurat som I ikke har lyst til at se jeres lærere i nattøj, så har lærerne heller ikke lyst til at se jer halvt afklædte.
  3. Man sidder op og være klar med computeren (ikke mobiltelefonen) og man har sine bøger klar og hvad der ellers skal bruges i timen
  4. Link til Meet ligger altid i skemaet på Lectio
  5. Ens kamera er tændt, så lærerne har øjenkontakt med jer alle. Man kan ikke indsætte andre billeder/figurer eller bogstaver – kun live-billede tæller som tilstedeværelse. Hvis ens kamera ikke virker, så svarer det til at I ikke når bussen da jeres cyklen var punkteret. Brug evt. jeres mobil til at dokumentere at I er klar og med, mens I sidder ved computeren.
  6. Man er forberedt til timerne, så man kan deltage aktivt i timen – dvs. man ligger ikke og hænger hen over bordet/computeren eller har lukkede øjne.

 Det er entydigt læreren der definerer om I opfylder disse krav.

[...]

Selvom det anbefales at I ikke er mange sammen, så kan der være en pointe i at I sætter jer sammen 2-3 stk. hos en af jer. Så kan I arbejde med opgaver sammen, og hjælpe hinanden med undervisningen i timerne. Det bliver også mindre ensomt end det som mange oplevede i foråret. Men i forhold til smittekæder og smittefare, så hold det til grupper af meget få personer".

Vi ønsker familierne en glædelig jul og et godt nytåt - et nytår hvor man undgår de store smittesprederbegivenheder, så vi får en chance for at se alle eleverne her igen på Falkonergården d. 4. januar

8.12. 1e og 1a er hjemsendt

Knapt har vi varslet fysisk undrvisning for 1. årgang før vi har måttet sende to af klasserne hjem pga smittede elever i de to klasser. I begge tilfælde har de smittede handlet helt efter myndighedernes anvisninger. 1e har slet ikke været her i uge 50, 1a nåede lige at få mandagen med. Med de nye restriktioner ser vi ingen af klasserne igen før jul. Eleverne har fået beskeder på Lectio og der er sendt forældrebreve i eboks.

4.12. Falkos undervisningsplan frem til jul

Som det nu er velkendt, har regeringen som følge af meget høje - og stigende- smittetal i Hovedstadsområdet indført nye restriktioner og anbefalinger. Som følge af det, har vi valg at 1.g og 1.hf fortsætter med alle moduler fysisk på skolen, men spredt med stor afstand...og valghold foregår virtuelt. TD-eleverne kan ikke nå frem og tilbage mellem to moduler, derfor er valgholdene for dem spredt ud over mange lokaler, så elever kun sidder i lokale med andre elever fra samme stamklasse og på samme valghold.

For almindelige 1.g-klasser vil sproghold foregå virtuelt derhjemme, de skal så mellem hjem og skole på et stort frikvarter, hvilket burde kunne nås for langt de fleste.

Alle andre årgange/klasser har udelukkende virtuel undervisning - der kan komme undtagelser med eksperimentelle fag og med de to moduler med SRP i uge 51.

ALLE klasser arbejder virtuelt d. 21. og 22.

Kantinen er lukket i hele perioden, og eleverne skal opholde sig og spise i de lokaler de har fået tildelt til undervisning.

Flere deltajer kan ses i denne besked til elever og forældre om uge 50-52

 

4.12 - og endnu en

Vi har sendt 2u hjem torsdag formiddag, da en elev fik, besked om en positiv test, formentlig er hun smittet i elitetræningsmiljøet. Eleven har handlet helt som hun skal i forhold til retningslinjer og anbefalinger. 

Her er indberetning om hjemsendelese og nødundervisning af 2u til ministeriet.

Vi har nu op til 7 smittede i en af de tidligere hjemsendte klasser og over 10 smittede ud af 1000 elever - det er over 3 gange så mange som gennemsnittet for kommunen, der liger som et af de højeste i landet. Det er i stigende grad vanskeligt for os selv med vores forholdsregler og hurtige smitteopsporing at begrænse smitten, lgiesom vi løber stærkt for at kunne følge med strømmen af henvendelser. Vi har været i løbende kontakt med styrelsen for patientsikkerhed, og der er oprettet en sag om smitteudbrud.

1.12 Endnu et par tilfælde

Alle elever i 1c, 2e og 4v er sendt hjem hhv. i går og i dag som følge af en Coronasmittet i klasserne, i alle tilfælde efter at de smittede har handlet helt efter myndighedernes regler og anbefalinger.

Den ene hjemsendelse opfatter vi som liggende i forlængelse af at det har været muligt at screeningsteste sig uden tidsbestilling på Frederiksberg Rådhus i weekenden og således godt at en smittet uden symptomer derved er blevet opdaget.

Vi sender hele klasser hjem, fordi de smittede har været til en del moduler i den periode man regner med de kan smitte og fordi der er erfaring for at de unge mennesker ikke kan huske præcis hvem de har været tæt på i i 1+0- og 12-pausen, også selvom vi kører med faste pladser i timerne. De lokale sundhedsmyndigheder er enige med os i den vurdering efter kendskab til elevgruppen.

30.11  Black Weekend

I weekenden har vi sendt 4 klasser  +  hjem.  Der er tale om 1x, 3v, 1d og 2b.

I de 4 klasser er der tale om enkelte elever der er testet positive fra test taget fredag eller lørdag

Derudover har detværet voldsom aktivitet blandt Falkoelever i weekenden af festlig karakter og på tværs af flere klasser, vi er vidende om flere 1.g -arrangementer, som bedst kan karakteriseres som fester. Det har ud over ovenstående affødt at rigtig mange elever er usikre på hvordan de skal forholde sig til kammeraterne, det har medført en storm af henvendelser til skolen hen over weekenden, og i nogle klasser kører undervisningen med en del elever i skole og resten hjemme. Vi har set os nødsaget til at bede de elever der har deltaget i fester på tværs af klasser lade sig teste før de møder op på Falko igen. Vi gør meget ud af at begrænse samværet til stamklasserne her og har indtil nu ikke haft eksempler på at det er i Falko-sammenhæng eleverne har smittet hinanden, men det kan meget hurtigt ændre sig.

Vi vil opfordre jer forældre til at støtte op om skolens bestræbelser på at holde skolen åben. Det betyder

  • at man har et ekstra vågent øje på om ens barn er rask og de IKKE møder syge på skole
  •  at man samtaler med dem om kun at se kammerater fysisk der går i den nye studieretningsklasse og helt undgår sociale arrangementer sent om aftenen som f.eks. en denne lørdag aften med deltagelse af elever fra flere klasser.

Vi forstår godt at eleverne har et socialt behov og vi er også klar over at nogle fra ens grundforløbshold er blevet venner og de nye studieretningsklasser ER meget nye, men ved at gøre som Marianne sagde til 1.g-eleverne på den første studieretningsdag: koncentrere sig om at lære de nye kammerater at kende, så begrænser man antallet af smittekæder – og kan få nye venner.

Det er ikke ulovligt at mødes privat, heller ikke på tværs af klasser, men det er stik mod sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og forældre KAN gøre en forskel: Man bestemmer som forælder selv, om man lægger hus til aftenarrangementer og til karakteren af dem.

24.11 Mobilt testcenter på Frederiksberg Rådhus d. 27.-29-11

Så er der endnu engang mulighed for at blive testet uden tidsbestilling ved det mobile testcenter ved Frederiksberg Rådhus den kommende weekend.
Åbningstiderne er:
Fredag klokken 8 til 14
Lørdag og søndag klokken 10 til 16.

Der er en del tilfælde på Frederiksberg og derfor kan vi godt opfordre jer til at lade jer teste, også selvom I ikke er konkret nær kontakt eller har symptomer, der er mange tilfælde også i jeres aldersgruppe.

Hvis I ikke bliver testet på konkret mistanke, er der ikke krav om at I skal have resultatet før I møder i skole igen, hvis I har symptomer eller har fået bekræftet af Kontakopsporingsenheden at I er nær kontakt, skal I have et negativt testsvar, før I kommer på Falko igen.

Tilbuddet er hverken begrænset til elever eller til Frederiksbergborgere.

Næste mulighed uden tidsbestilling bliver weekenden lige før jul, hvor det mobile testcenter kommer igen.

27.11 To klasser er hjemsendt

Det var en travlt dag i går: En elev fra 3v er testet positiv, hvorfor hele klassen blev hjemsendt kl 10 og nødundervisning som virtuel undervisning sat i gang fra kl 12. Ingen valghold gennemført i den berørte periode, heldigvis.

Torsdag aften blev hele 1u hjemsendt som følge af at en elev fik positivt testsvar torsdag fra prøve taget onsdag. Ingen elever fra valghold viste sig som nære kontakter efter en konkret gennemgang - og med brug af det nye kriterium.

Indberetning til ministeriet om hjemsendelse og nødundervisning 3v

Indberetning til ministeriet om hjemsendelse og nødundervisning 1u

24.11 Ny defintion af nær kontakt fører ikke til større ændringer på Falko

Sundhedsstyrelsen har udmeldt en ændring af defintioenen af hvornår man er nær kontakt til en smittet, en lang række kriterier er uændrede, men hvor man før skulle have været under 1 meter fra en smittet i mere end15 minutter, er afstanden nu under 2 meter i mere end 15 minutter.

Det er fortsat tilladt at have kortere afstand end 1 meter i klasselokalet, hvis en elev er smittet i en klasse vil hele klassen fortsat blive hjemsendt. På valghold vil vi fortsat konkret vurdere i det enkelte tilfælde, hvem der vil kunne regnes for nære kontakter, nu med den nye definition.

23.11.20 -og endnu en klasse hjemsendt

En elev fra 1f er testet positiv fra test d. 19.11. Klassen er sendt hjem. En enkelt elev fra en anden klasse fra et valghold er efter konkret vurdering også nær kontakt. Heller ikke her synes der at være sammenhæng med de tidligere tilfælde fra den foregående uge.

Vi opfordrer dog alle elever og deres forældre til at være særlige påpasselige med forholdsreglerne: hold afstand og sprit af - og bliv hjemme hvis der er symptomer på sygdom.

Indberetning til ministeriet om 1f uge 48

20.11.20 Endnu en klasse hjemsendt

En elev fra 1v er testet postiv med Corona og vi har som følge af den viden sendt stamklassen 1v hjem. Vi har også være i kontakt med samtlige lærere til klassen, ingen har været konkret tæt på vedkommende. Valghold som vedkommende har været på har enten siddet klasseopdelt eller arbjedet i grupper med andre fra samme klasse og efter samtale med eleven og lærerne har vi konkret vurderet at der ingen skal sendes hjem derfra. Elever fra holdene der måtte være i tvivl vedr. at være nær kontakt er opfordret til at kontakte os og alle har fået telefonnummeret til Kontaktopsporing.

Dette tilfælde er fra en helt anden årgang, og der kan fortsat ikke spores sammenhænge/smittekæder der stammer FRA Falkonergården, men vi kan ikke opfordre nok til at alle fortsat følger skolens retningslinjer og også bliver hjemme og lader sig teste, hvis man har den mindste mistanke om Coronasymptomer.

rapport til ministeriet om hjemsendelsen af 1v

 

18.11.20 En klasse sendt hjem resten af uge 47

I dag onsdag til middag har vi fået at vide at en elev i 3f er testet positiv med Corona  ved en test tirsdag. Derfor er stamklassen sendt hjem for resten af ugen til test fredag og søndag, der er virtuel undervisning ugen ud, men den fysiske undervisning kan genoptages mandag d. 23.11.20.

Også her er der sket en konkret vurdering i forhold til et enkelt valghold, der er orienteret, uden at der som udgangspunkt af den grund sendes flere elever hjem. 

Smittekilderne i de to tilfælde i denne uge har ikke nogen sammenhæng.

Til ministeriet om hjemsendelsen af 3f

15.11.20  En klasse og en valgholdselev hjemsendt

Søndag fik vi besked om, at en elev i klassen 4x havde påvist Corona ved 2. test, selvom den pågældendes 1. test var negativ. vedkommende har rettet sig helt efter de gældende anvisninger - og dermed været i skole torsdag og fredag i sidste uge.

Stamklassen er hjemsendt og en enkelt elev fra et valghold som havde siddet tæt på vedkommende som den eneste.

Vi underretter UVM som vi skal i den slags situationer hvor en hel klasse sendes hjem...og blanketten kommer til at ligger her på siden snarest, som det også er et krav fra ministeriet.

Reglerne er fortsat sådan, at testes man negativ ved 1. test som nær kontakt, må man gå i skole...det er første gang ud af alle de testforløb vi har haft indtil videre, hvor 2. test ikke er negativ som den første.

Til ministeriet om hjemsendelsen af 4x

2.11.20 Om private fester og elevers og forældres ansvar i fritiden

I denne weekend fik vi viden om at der var holdt en privat fest med mange deltagende fra flere klasser på 3. årgang fredag.

Festen overtræder ikke forsamlingsforbuddet, hvis den er holdt i et privat hjem – men afholdelsen går helt modsat de anbefalinger der er givet fra sundhedsmyndighederne OG modarbejder det store arbejde skolen lægger i forebyggelse. Skolen har skrevet til hele årgangen og bedt alle deltagerne blive væk fra skolen til de er blevet testet og ikke har påvist Corona, de deltager i undervisningen hjemmefra indtil da.

Det er klart at denne begivenhed også påvirker selve undervisningens kvalitet for de elever der IKKE valgte at deltage i festen – og giver lærerne ekstra mas med den undervisning de i forvejen havde planlagt. Men vi tør ikke løbe risikoen for en mulig supersprederbegivenhed på tværs af klasserne, og det vides jo at fester med alkohol øger risikoen for at de forebyggende retningslinjer ikke overholdes.

Vi opfordrer kraftigt forældrene til at tale med de unge om at undlade gentagelser. Vi ved at det har været noget af en ørkenvandring for unge mennesker i ”fest-alderen” – risikoen for, at festaktivitet kan lægge hele skolen ned, er imidlertid meget realistisk, og det primære mål lige nu er for forældre, så vel som for os,  at give eleverne den skolegang der kan gøre dem så gode som de kan blive.

26.10.20 nye retningslinjer om brug af mundbind fra torsdag d. 29.10

Der er meldt ud fra regeringen, at elever skal bære mundbind på ungdomsuddannelserne fra og med torsdag d. 29.10. Brugen af mundbind er en EKSTRA foranstaltning, alle tidligere retningslinjer vil fortsat gælde.

Vi har endnu ikke fået bekendtgørelsen fra undervisningsministeriet og meddeler de nye retningslinjer til elever og lærere, når vi selv har fået svar på en del spørgsmål. Det vil ske i morgen onsdag, både skriftligt via lectio og mundtligt med en morgensamling. Vi vil også skabe øget fokus via hilsekampagner sidst på ugen.

26.10.20 Elever fra to hold/klasser er sendt hjem d. 25.10

På grund af to elever der uafhængigt af hinanden er testet positive, har vi måttet sende dels klassen 2q hjem, dels nv13, som er et 1.g hold. Vi har været i kontakt med den lokale sundhedsmyndighed og vi har skrevet indberetning til undervisningsministeriet som man skal.

Til indberetningen til ministeriet om 2q

Til indberetningen til ministeriet om NV13

21.10 Mobilt testcenter på Frederiksberg Rådhus

Vi har modtager følgende fra forebyggelsesenheden på Frederiksberg:

Vi har modtaget følgende fra forebyggelsesenheden på Frbg:
"Jeg ved, at I allerede gør en rigtig stor indsats for at begrænse smitten blandt eleverne på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus. Når jeg skriver til jer, er det fordi regionen som noget nyt etablerer et mobilt testcenter i Frederiksberg Rådhus, hvor de unge kan blive testet uden tidsbestilling. Det sker i weekenderne i uge 43, 48 og 51, hvor åbningstiderne bliver fredage klokken 8-14 og lørdage og søndage klokken 10-16.

Det er fortsat også muligt at blive testet alle dage på regionens faste testcentre. Det kræver dog tidsbestilling, som kan ske på www.coronaprover.dk"  

Tilbuddet gælder uanset om eleverne bor på Frederiksberg eller ej, det etableres fordi smittetallene stiger hurtigt for tiden og første gang er altså den førstkommende weekend d. 23.10-25.10.

Vi har modtaget følgende fra forebyggelsesenheden på Frbg:
Jeg ved, at I allerede gør en rigtig stor indsats for at begrænse smitten blandt eleverne på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus. Når jeg skriver til jer, er det fordi regionen som noget nyt etablerer et mobilt testcenter i Frederiksberg Rådhus, hvor de unge kan blive testet uden tidsbestilling. Det sker i weekenderne i uge 43, 48 og 51, hvor åbningstiderne bliver fredage klokken 8-14 og lørdage og søndage klokken 10-16.

Det er fortsat også muligt at blive testet alle dage på regionens faste testcentre. Det kræver dog tidsbestilling, som kan ske på www.coronaprover.dk  

Tilbuddet gælder uanset om eleverne bor på Frederiksberg eller ej, det etableres fordi smittetallene stiger hurtigt for tiden jvf.. min besked i går.

Eleverne skal ikke gå til test her i undervisningstiden

Elever der er opsporet som nære kontakter eller har symptomer skal fortsat følge de retningslinjer som gælder for dem, det nye tilbud er mest rettet mod elever, der føler sig utrygge, kunne være usikre på om de har været tæt på en smittet eller være nervøse for om de selv kan være smittekilde - der kan sagtens være nogle smittede uden symptomer, som kan blive opdaget med det nye tilbud
 

20.10 Tilbage i en Coronatid - mindst 7 elever smittede

Efter efterårsferien er det blevet hverdag igen...eller næsten: I løbet af de to først hverdage er vi bekendt med 7 elever der er testet positiv for Corona  - mod at vi kun havde 3 elever i hele perioden fra sommer til efterårsferien.

Eleverne har været gode til at melde tilbage, og pga ferien har meget få elever været i kontakt med de smittede - og de er også hjemme i isolation nu uden at have været på skolen.

Men alene antallet af smittedde tyder på at der er særlig god grund til at være ekstra opmærksom på symptomer: Man skal IKKE komme i skole, hvis man følger sig dårlig, og man skal ringe til sin læge hvis man har symptomer der kunne tyde på Corona.

Man skal følge myndighedernees anvisninger, og vi bliver glade for at blive kontaktet af eleverne og at kende til testdatoer og testudfald. Vi hjælper også en del til kontaktoplysninger til de relevante myndigheder- se øverst på denne side. Vi mærker dog også at flere elever ved mere om hvad de skal gøre og kan give os præcise informationer, det er godt.

Vi har haft virtuel fællessamling d. 19.11 hvor vores forebyggende forholdsregler er gennemgået, og vi hilser her i ugens første dage på eleverne om morgenen foran hovedindgangen med spritflaskerne i hånden.

Nu hvor mange kryber indendørs, er det særligt vigtigt at vi passer på hinanden - det gælder i skoletiden, men lige så meget i fritiden.

 

28.9 Efterårsferien og udlandsrejser i en Corona-tid

Om få uger er der efterårsferie. I den forbindelse vil vi som skole gøre opmærksom på de regler, der gælder for vores område i forbindelse med udenlandsrejser:

Skolen følger de anbefalinger som udenrigsministeriet udsender vedrørende status for andre lande.

Udenrigsministeriet opdaterer vejledningerne hver torsdag kl. 16, så det er opdateringen pr. d. 8.10.20 der gælder for efterårsferien og som vi lægger til grund.

Vi opfordrer kraftigt forældre og elever til at vise ansvarlighed og følge Udenrigsministeriets anbefalinger.

Rejser man ud, trods rejsemålets markering som orange, dvs. bevidst har en risikobetonet adfærd som kunne undgås, skal eleven selvisolere sig i 14 dage fra hjemkomsten. Eleven vil føres fraværende, og eleven er IKKE berettiget til nødundervisning. Dermed følges Undervisningsministeriets retningslinjer.

Skyldes den orange markering, at der er indrejserestriktioner fra landet MOD danskere, gælder denne karantæne ikke, kontakt kontoret for nærmere information.

Hvis et land man ER rejst til, skifter status fra gul til orange mens man opholder sig der, skal man selvisolere sig ved hjemkomst og kontakte kontoret, som herefter vejleder til hvad man skal gøre.

Læs udenrigsministeriets rejseråd: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-i-en-tid-med-covid19/

23.09 Ministeren sender brev via Falkonergården til forældre i eboks

I går aftes modtog vi på skolen brev fra ministeriet vedhæftet et brev fra minister Pernille Rosenkrantz-Theil til forældrene med opfordring til at sende brevet videre til forældrene via eboks. Det sker i dag til forældre til elever under 18 år. Alle bedes læses brevet og følge henstillingerne i det. Man opfordres til at tale med de unge i familien om indholdet af brevet, gerne med udgangspunkt i materialerne der er linket til i brevet.

Bag brevet står også elevorganisationerne og diverse lærerforeninger og skoleforeninger.

Her kan man også se brev fra minister Pernille Rosenkrantz-Theil til forældrene

 

20.09 Et enkelt tilfælde mere

I weekenden blev vi bekendt med at en enkelt elev mere er testet positiv. Det er i en anden klasse end de foregående to og har ingen sammenhæng med de foregående. Den pågældendes klasse undervises virtuelt og er blevet bedt om at kontakte Kontaktopsporing og Coronaopsporing (se kontaktinformationer nedenfor under d. 18.9)) for at få afklaret hvem der skal testes. På baggrund af en konkret vurdering efter retningslinjerne meldt ud d. 18.9 er ingen lærere sendt hjem, det betyder forhåbentlig bedre sammenhæng i lærernes øvrige holds undervisning.

Følgende formular om nødundervisning i uge 39 er sendt til uvm også som krævet.

Vi opfordrer kraftigt alle til at være meget omhyggelige med at holde afstand, både i skolen og uden for skoletid, og at meget god håndhygiejne.

Tv2 har lavet et eksperiment, der viser., hvor mange kontaktpunkter der kan være i en klasse., det vises i klasserne mandag morgen https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-09-20-tv-2-testede-smittespredning-i-gymnasieklasse-en-oejenaabner-siger-professor

 

18.09 Nye anbefalinger til skoler angående hjemsendelser

I går d. 17.9 udsendte sundhedsstyrelsen ny version af forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i bl.a. ungdomsuddannelser.

Man har fjernet den hidtidige anbefaling om at sende hele klasser hjem ved enkelttilfælde, hvis 1-metersafstanden ikke helt er overholdt (f. eks. i klasseværelsernes bordopstilling)

Fremover vil man kun sende elever hjem som KONKRET er udpeget af den smittede som nær kontakt. Vi forventer at det typisk kun vil være en mindre del af klassen, f. eks. sidekammerater, da vi for tiden kører med faste pladser.

På valghold anbringes ekleverne fortsat sådan, at elever fra samme klasse sidder sammen, og man undgår så vidt muligt tæt kontakt på tværs af klasserne der. Derfor vil vi nok også slippe for at sende valghold hjem fremover, ligesom vi regner med at lærere helt kan undgå at blive hjemsendt

Men i hvert nyt tilfælde vil hjemsendelser som tidligere bero på en konkret vurdering af skolen i samråd med den lokale sundhedsmyndighed på området.

Opsporing af nære kontakter

Opsporing af nære kontakter er i første omgang den smittedes eget ansvar, men skolen bistår gerne med hjælp, hvis den smittede ønsker det. Skolens kontor skal under alle omstændigheder have besked hurtigst muligt.

Det kan være en rigtig god hjælp til kontaktopsporing for den smittede at have den app der hedder smittestop.

Hvem er nær kontakt

Her gælder de hidtige regler fortsat. Det er kun hvis man har været i KONKRET nær kontakt med en der ER testet positiv, at man kan være mulig nær kontakt.

Hvad gør man som nær kontakt

Kontaktopsporingsenheden vil kontakte dem, der af en smittet regnes for nær kontakt og vejlede i hvad man skal gøre.

Men måske er man blevet kontaktet direkte af den smitttede selv, skolen har sagt man er nær kontakt eller måske er man i tivl om man er nær kontakt til den smittede. I så fald:

Man ringer til  Kontaktopsporingsenheden på tlf. 70 20 02 33 og taster 2. Her afgør de så om man er nær kontakt.

Nære kontakter skal efterfølgende ringe til Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen
for Patientsikkerhed, på tlf. 32 32 05 11 for at blive henvist til to test.

Herefter kan den nære kontakt selv booke de to test på coronaprover.dk. Ved at kontakte både Kontaktopsporingsenheden og Coronaopsporing sikres det, at de nære kontakter får den nødvendige rådgivning samt information om, hvordan de bestiller de to test på samme tid, således at de prioriteres, og de får deres svar hurtigst muligt.
 Selvom første test er negativ, er det stadig vigtigt at få foretaget anden test to dage efter
første test, så der med sikkerhed kan udelukkes smitte. I perioden op til og efter, man har
fået taget anden test som nær kontakt, må man fortsat godt være i skole

Det anbefales her at være ekstra opmærksom på at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om håndhygiejne, hosteetikette, fysisk afstand og at vise særligt hensyn til sårbare, som kan være i særlig risiko for
alvorligt forløb ved smitte med ny coronavirus.

Selvisolation

Så snart man har mistanke om at være nær kontakt, går man i selvisolation og kontakter skolen på  tlf 38770800eller vores hovedmail falko@falko.dk

 

 

15.09 Endnu en med positiv Coronatest

Der er desværre konstateret endnu en positiv test hos en elev i en ny klasse, netop som alle hjemsendte fra sidste uge er vendt tilbage. Sådan som smittetallet stiger i København ved vi der er en øget risiko.
Den pågældende klasse samt et valghold og nogle venner fra en anden klasse er sendt hjem, ligesom klassens lærere.

Lærerne vil undervise virtuelt, så længe de ikke er syge. de hjemsendte elever vil deltage i undervisningen hjemmefra også.

Det er KUN de der har været konkret tæt på den smittede der skal hjemsendes.

Det kan ikke understreges nok at alle de forholdsregler vi tager i det daglige skal mindske risikoen, og at det er det I gør hver dag, der hjælper os til at undgå en situation som i foråret. Så husk: Sprit, Sprøjt, Start, husk at holde afstand, respekter ensretningen.

Mærker man symptomer der kunne være Coronalignende SKAL man blive hjemme og kontakte sin læge.

Bliver man testet fordi man enten har symptomer eller er nær kontakt til en smittet (dvs. konkret selv har været tæt på en smittet) - SKAL man blive væk fra Falkonergården til man har fået et negativt testsvar.
 

Er man i tvivl om hvordan og hvornår man som "nær kontakt" skal booke tid til test, kan Coronaenheden hjælpe på tlf 32 32 05 11.

Følgende formular om nødundervisning i uge 38 er sendt til uvm også som krævet.

7.09 Første Coronasmittede på Falkonergården

- rettet 8.09 i afsnit om test-antal og om at udvise forsigtighed

Vi havde håbet at gå fri med de forbyggende tiltag vi har på skolen...men med det stigende smittetal i Københavnsområdet, der er karakteriseret af med eksperternes ord at være "diffus"...at det altså er svært at opspore og stoppe få smittekæder...så var det forventeligt at det ramte her før eller siden.

Der er lige nu tale om et enkelt tilfælde som er blevet smittet via familien, skolen har været i kontakt med de relevante myndgiheder og handlet i overensstemmelse med deres retningslinjer. Det betyder at: Pågældende elevs stamklasse, samt elever vedkommende har været tæt på på valghold siden mandag d. 31.8 - og elevens lærere er sendt hjem. Det samme er kammerater som vedkommende selv har opgivet at have været tæt på.

De hjemsendte er gået i selvisolation og skal testes. De skal teste negative to gange i den kommende uge, før de må vende tilbage til skolen. Hvis 2. test dog først kan bookes/tages mere end 6 dage fra man har haft nær kontakt med den smittede, skal man kun tage en test. Er man i tvivl om hvordan og hvornår man som "nær kontakt" skal booke tid til test, kan Coronaenheden hjælpe på tlf 32 32 05 11.

Eleverne og de berørte læreres hold bliver undervist virtuelt, sådan som det skete i foråret, da skolen var lukket ned. Vi har gode erfaringer derfra som kan benyttes nu.

Det er vigtigere nu end nogensinde at eleverne overholder vores retningslinjer på skolen med afspritning, mødetider, ensrettede gange osv. Vi henstiller til at der også vises forsigtighed og ansvarlighed  i fritiden.

Det er meget vigtigt at elever der mærker symptomer på Corona, bliver væk fra skolen, går i selvisolation,og kontakter deres egen læge der så henviser til test. Se nedenfor.

Følgende formular om nødundervisning i uge 37 er sendt til uvm også som krævet.

 

26.08 Hvornår skal man blive hjemme

Der er kommet ny versiion af retningslinjerne for skoler, herunder ungdomsuddannselser d. 24.08.

På vores område er det ikke sket større ændringer i forhold til hvad vi tidligere har informeret om her på siden og hvad eleverne er informeret om via Lectio og af lærere og rektor:

HVis man har symptomer...selv milde...på Corona må man IKKE komme i skole og skal gå hjem, så snart man mærker symptomerne.

Man må heller ikke komme i skole, hvis man er opsporet som nær kontakt til en der ER konstateret smittet.

I begge situationer skal man henvises til test via egen læge, opsporingsenheden kan også formidle det.

Vi beder om at man kontakter kontoret via mail eller telefon. Det gælder også når resultatet af testen foreligger.

Man kommer ikke i skole igen før 7 dage efter test der er positiv og man IKKE har/har haft symptomer

eller før efter 48 timer efter man ikke længere har symptomer (hvis man altså har haft/får symptomer)

 

9.08: Velkommen til...og tilbage. Intet er helt normalt endnu

Nu varer det ikke længe før alle er tilbage efter ferien. Nogle allerede i morgen, resten d. 11.8. Men Covid-19 er jo ikke forsvundet helt, så selvom vi kan modtage alle lærere og elever, skal vi stadigvæk være forsigtige og på Falkonergården har vi truffet en del forholdsregler:

- Der er procedurer for hvordan et modul indledes med rengøring.

- Alle gange og trapper bliver ensrettede.

- Der vil være forskudte ringetider, alt efter hvilket lokale man er i.

Kantinen

For at vi kan begynde kantinesalget igen, vil der være særlige køforanstaltninger der, ligesom der vil være et mindre udvalg end før Corona-tiden. Alle varer vil være indpakkede. Husk at have MobilePay eller Dankort, pgs sm,itterisiko undgår vi kontanter

Vi skilter tydeligt rundt omkirng på skolen, og alle elever og lærere bliver orienteret ved skolestart - både mundtligt og skriftligt.

Vi tror på at både elever og medarbejdere vil gøre deres bedste for at det bliver så sikkert som muligt at gå i skole .på Falko ved at overholde regler og retningslinjer.

Ved smitte

Udviser du tegn på at du er smittet, skal du med det samme kontakte skolens kontor. Derefter vil skolens ledelse vurdere, hvilke tiltag der skal iværksættes.

Bliver en i din omgangskreds smittet, opfordrer vi til at du bliver testet for corona.

Nære kontakter

Skolens elever og ansatte skal være opmærksomme på, hvem der er deres ‘nære kontakter’. En ‘nær kontakt’ er en person du har haft kontakt med med i mere end 15 minutter med under 1 meters afstand fx ved samtale.

Bliver en af dine ‘nære kontakter’ smittet, skal du hurtigst muligt blive testet - også selvom du ikke har symptomer. Du skal opføre dig som om du er smittet, indtil du får svar fra din test. Hvis den er negativ, vender du tilbage til normal hverdag. Hvis den er positiv, skal du med det samme orientere skolens kontor og følge gældende retningslinjer for smittede med coronavirus.

Se mere på sundhedsstyrelsens retningslinjer: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6

Har du i din nære familie en person der er særligt udsat, skal du kontakte skolens kontor. Så vil der blive taget særlige hensyn i henhold til udmeldingerne fra myndighederne.

 

 

21.05: Glædelig Kr. Himmelfart: 1. og 2.g, 3g TD, 1. og 2. HF må nu komme tilbage til fysisk undervisning

Kort før midnat onsdag d. 20.05 kom en politisk aftale i hus om at resten af vores elever nu godt må komme tilbage tidligst fra d. 27. maj. Det er dejligt.  Men hvordan og hvornår det rent praktisk kan lade sig gøre, vil der komme nærmere besked om i begyndelsen af næste uge.

Det ligger dog fast at der vil være tale om en ret begrænset genåbning, vi skal jo fortsat følge sundhedsmyndighedernes anvisninger, og lige nu er der både skriftlig eksamen og afgangseleverne er i en del lokaler allerede.

Fortsat ingen afklaring om afslutning for afgangsklasser:

Der er desværre endnu ingen afklaring om hvad vi må i forhold til afslutningen for afgangsklasserne, ministeriet har skrevet i den forløbne uge at der "snart" vil komme en udmelding....vi har holdt møde med elevrådsrepræsentanter i begyndelsen af ugen, hvor forskellige ønsker og modeller blev drøftet, men alt afhænger af hvad de sundhedsfaglige retningslinjer vil kræve

 

16.05 Information til censorer

I den kommende perioden frem til sommerferien får vi besøg af censorer til mundtlige eksamener. Vi har forberedt os på den situation på følgende måde:

Eksamen foregår i store lokaler og med 2 meters afstand mellem elev, censor og eksaminator.  Der vil være håndsprit i lokalet, og eleven opfordres til at spritte hænder af efter at være trådt ind i lokalet. Der gives naturligvis ikke hånd.

Eksaminator og censor sørger selv for udluftning i lokalet, specielt at der luftes ud i spisepausen. Rengøringen eller vagter tørrer kontaktpunkter af i spisepausen.

Frokosten vil være portionsanrettet, og til kaffen vil småkager eller chokolade være i portionspakker.

Efter sundhedsstyrelsens retningslinjer behøves ingen værnemidler, men det er naturligvis tilladt for censor at medbringe til eget brug.

velkommen som censor på Falkonergården!

 

 

14.05 Orientering om tilbagebetaling af beløb for aflyst studietur:

Vi har endnu ikke hørt fra Rejsegarantifonden med hensyn til hel eller delvis refusion af betalte studierejser.
Torsdag den 14.05. har vi modtaget besked fra en af vores rejsearrangører som oplyser, at Erhvervsministeriet den
12. maj har fremsat nye retningslinjer for blandt andet tilbagebetaling.
Rejsebranchen afventer derfor fortsat noget konkret fra regeringen og Rejsegarantifonden i forhold til refundering af pakkerejser. De understreger dog i den forbindelse, at vilkårene for vores refundering ikke er ændrede og at skolen fortsat er berettiget til refusion.
Indtil vi hører nærmere fra vores rejsearrangører kan vi desværre ikke komme videre med sagen.

30.4: Hvordan forholder man sig til Coronasmitte?

Nu hvor der er kommet flere elever på Falko, dukker også spørgsmål op til hvordan man skal forholde sig som elev, hvis man har været sammen med (f. eks. i sommerhus med) nogen der nu har symptomer på COVID19 eller man er testet positiv selv, men er uden symptomer. Vi har sendt instruks ud til elever og lærere om hvordan man skal handle, og opfordrer til at man både i skolen og derhjemme tager vores retningslinjer, der  bygger på sundhedsstyrelsens anbefalinger meget alvorligt. Kun på den måde kan vi beskytte hinanden mod at blive syge i den sidste vigtige tid op mod eksamen.

Er man i tvivl om hvad man skal gøre i en konkret situation, kan man kontakte kontoret, ligesom de ansvarsbevidste elever omtalt ovenfor har gjort.

Instruksen til eleverne kan man læse her

Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar kan man læse her

 

23.4: Flere klasser på Falko

Sundhedsmyndighederne har opdateret vejledningen til skolerne, så det er tilladt, at elever skifter lokaler når særlige grunde taler for det. En særlig grund er f. eks. at man skal møde på valgfagshold på tværs af klasserne, eller at undervisning i et eksperimentelt fag kræver det.

Det er fortsat forbundet med ekstra rengøring, hvis et lokale skal bruges af flere hold efter hinanden, derfor vil vi fastholde de zoner vi inddelte i sidste uge. Man må altså ikke gå frit rundt på skolen, man skal benytte den adgangsvej der er anvist til zonene og man må kun bruge det anviste udeområde.

Vi har fundet plads til nogel nye zoner, dem bruger vi  fra og med mandag, dvs. vi kan have 2 klasser ( i enkelte tilfælde 3) klasser mere hver dag. Her skal man så også være særlig opmærksom på adgangsveje og udeområder.

Kort over de ekstra zoner her

 

17. april: undervisningszoner på Falko

Undervisninglokaler er gjort klar, håndsprit er tilgængelig i rigelige mængder, rengøringspersonalet gør ekstra rent, der er sat vejledninger og skilte op ved adgangsveje og undervisningslokaler - og lærerne forbereder sig på at nogle af vores afgangsklasser kan møde trygt på mandag,  og de andre de følgende dage på skift.

Det bliver undervisning på endnu en ny måde med 2 meter mellem alle elever og også læreren på den afstand.

Vi har sendt instruks ud til lærerne og har holdt virtuelt spisefrikvartersmøde i dag med spørgetid, og der er sendt instruks ud til eleverne.

De 4 undervisningszoner har fået hver sin farve på vedlagte kort, og skal man som elev møde på skolen, må det KUN ske jvf. vedlagte plan for adgangsveje, ligesom hele skoledagen holdes inden for zonen.

Se kortet her

 

16: april: Undervisning af afgangsklasse påFalko fra og med uge 17

 

Som det nok er bekendt, er gymnasierne med i første runde af genåbningen af Danmark. På falko valgte vi at vente til mandag i uge 17 for at vi kunne få alt på plads, så der er trygge rammer og klare retningslinjer, når lærere og elever igen kommer på skolen.

Vi har kun 4 lokaler der er store nok til at rumme hele klasser: festsalen, Multihallen og de to Gymastiksale. Defor har vi valgt kun at have 4 klasser på Falko ad gangen, også for at sikre seperate adgangsveje, adgange til toiletter osv.

Den øvrige undervisning fortsætter virtuelt, sådan som elever og lærere nu har gjort det i 4 uger.

Der kommer klare instrukser direkte ud til eleverne i morgen, fredag

 

14: april:  Eksamen TD

Nu er der kommet afklaring på hvordan 4.g TD skal til eksamen: De skal op i to skriftlige fag...hvis der er udtrukket mere end to skriftlige fag, er det de to fag, der er placeret tidligst i den oprindelige prøveplan, man skal op i. Hvilke det konkret er, får man først at vide, når prøveplanen offentliggøres  d. 11 maj.

Desuden skal alle i 4.g op i AT, hvor den mundtlige prøve kommer til at ligge sidst i eksamenperioden, dvs. når alle andre karakterer er givet. 

HF(3q): De der har Matematik B skal til skriftlig eksamen i det.

Alle i 3 q skal op i to mundtlige prøver, de offentliggøres  d. 11. maj.

Desuden afholdes den interne (det er den tværfaglige) prøve i KS.

For de fag der ikke er eksamen i, afholdes en evalueringssamtale og der gives en årskarakter som tæller som eksamenskarakter i faget.

 

8.april:  Eksamen

 

Eksamen for afgangselever:

d. 7. april kom en politisk aftale i hus om eksamen ved ungdomsuddannelserne.  For HF gælder, at der bliver skriftlig eksamen i dansk og engelsk, og derudover to mundtlige eksamener. Se aftalen her

For STX gælder, at 3.gerne skal op i skriftlig dansk og et studieretningsfag på A-niveau, mundtligt skal de op til SRP-eksamen.

For vores TD-elever har vi endnu ingen retningslinjer fået, vi kontakter ministeriet om dette (gælder både HF og STX) og skriver selvfølgelig ud, så snart vi ved noget.

Man må dog forvente, at der kommer til at gælde noget lignende, altså både skriftlig og mundtlig eksamen, men ikke i fuldt omfang.

For fag der ikke udtrækkes til eksamen, vil årskaraktererne overføres som eksamenskarakter.

Eksamen fortsætterelever

Der bliver ingen eksamener for elever, der fortsætter på Falko næste år, her vil årskaraktererne også blive overført som eksamenskarakter.

Årskaraktererne skal gives senere end under normale omstændigheder, præcis hvornår ved vi endnu ikke.

I den politiske aftale indgår det, at undervisningen forlænges ud i den sædvanlige eksamensperiode, hvordan det kommer til at foregå, vil vi skrive ud om senere, når vi har forløbet med eksamener mv. på plads. Men der ligger skema til og med uge 21, som vi forventer gennemføres som planlagt.

 

7. april:  Virtuel undervisning for alle klasser på Falko i uge 16

d. 6.4 kl 20 holdt Statsministeren pressemøde og talte bl.a. om undervisningen på ungdomsuddannelserne. Foreløbigt liggger ikke meget fast, men alt tyder på at den virtuelle undervisning fortsætter til d. 10. maj for ikke-afgangsklasser.

For afgangsklasserne: 3. - og 4.g og 3. HF tyder alt på ,at undervisningen kan startes langsomt op på skolen fra og med d. 15. april- men hvor mange klasser ad gangen, hvor mange moduler osv. er der ingen retningslinjer for endnu. Falkonergårdens ledelse har dog besluttet i dagd. 7.4, at alnundervisningen også bliver virtuel for disse klasser i uge 16 dvs. d. 14.4-18.4. 

Vedr. eksamen ligger det heller ikke fast hvor mange eksamener vi kan afholde og under hvilke omstændigheder; Undervisningsministeren forhandler med partierne om dette nu og har lovet en udmelding "før påske".

Ledelsen på Falkonergården holder møde i dag og drøfter situationen - vi vil selvfølgelig skrive nærmere ud, så snart vi ved mere...men må afvente både pariternes forhandlingsresultater og sundhedsmyndighedernes retningslinjer, før vi kan melde den praktiske tilrettelægelse ud

 

26. marts: CORONA: PSYKOLOG-HOTLINE FOR UNGE

Skolen er blevet bedt om at bringe dette videre,det gør vi gerne:


I Børn, Unge & Sorg har vi etableret en hotline bemandet af psykologer. Hotlinen er åben hver dag kl. 9-16.

Hotlinen er for unge og forældre, der får brug for psykologisk støtte, råd og vejledning på grund af svære tanker og følelser igangsat af corona.

Hotlinen er for alle unge og deres forældre - men er særlig relevant for sårbare unge og deres familier. Fx unge, der i forvejen er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende. Eller unge, som faktisk oplever at have coronasmitte inde på livet i familien. Hotlinen er også relevant for unge, der fx er meget ængstelige eller lider af angst.

HOTLINE: 6916 1667

læs flere eksempler på noget som man kan konsultere hotlinen med her

 

25. marts: Studierejser

Idet vi henviser til tidligere information om annullation af studierejser, dels sendt via Lectio til samtlige klasser som skulle have været på studietur i uge 13, dels på skolens hjemmeside under Covid-19, så kan vi oplyse, at vi fortsat afventer endelig besked fra rejsebureauerne om erstatning af de betalte rejser.
Hvis hver enkelt elev søger erstatning for sin rejse via sit private forsikringsselskab, vil det sætte en proces i gang, som vil være meget svær at håndtere. Vi har haft kontakt til et forsikringsselskab, som oplyser, at forsikringsselskaberne først vil gå ind i den enkelte sag, når spørgsmålet om refundering mellem skolen og rejseselskab/Rejsegarantifonden er færdigbehandlet. De private forsikringer vil, så vidt vi er blevet orienteret, se på eventuelle restbetalinger ved manglende erstatning mellem skolen og rejseselskab/Rejsegarantifonden.
Vi har også haft kontakt til det rejsebureau, som skolen benytter mest, og de har lovet at vende tilbage til os, så snart de har nye oplysninger i sagerne om tilbagebetaling af de aflyste studierejser.
Vi vil holde jer løbende underrettet, når vi modtager nye oplysninger.

Vi beder om forståelse for den noget vanskelige situation vi i øjeblikket befinder os i.

23. marts:

Som det er meddelt af statsminister Mette Frederiksen ved pressemøde kl. 15 i dag, så er elever på ungdomsuddannelserne  - og altså også eleverne på Falkonergården - fortsat sendt hjem til og med d. 13. April dvs. til og med påskeferien.

I skal ikke være i tvivl om at vi savner eleverne her hos os, men gør hvad vi kan for at få undervisningen til at fungere så godt som det er muligt under de givne omstændigheder. Vi er også klar over at det ikke er lige let for alle at håndtere den digitale skole, vi drøfter løbende hvordan vi kan gøre det mere tåleligt, samtidig med at vi lever op til vores  forpligtelser.

I dag har vi således genåbnet vores lektiecafe virtuelt, der vil være bemanding som  normalt, og det fremgår af skemaet.

 

 

16. marts: Undgå at vores elever samles mere end få ad gangen 

Kære alle forældre

Jeg har sendt nedenstående besked rundt til alle vores elever. Jeg håber, I vil hjælpe med at få jeres unge mennesker til at forstå hensigten med nedlukning og karantænen, således at vi forhåbentlig snart kan komme tilbage til normale tilstande.

Med venlig hilsen
Marianne Munch Svendsen
rektor

Kære Falko-elever

Jeg hører rygter om, at nogle af jer har set nedlukningen som en mulighed for et par afslappende uger og derfor har organiseret hyggeligt samvær/fester m.m.

Set fra jeres perspektiv kan det måske også forekomme mindre væsentligt, da I ikke umiddelbart er i risikogruppen for at dø af Corona-virus. Men i det store perspektiv, så har statsministeren iværksat dette initiativ med lukning af alle skoler, som et forsøg på at mindske spredningen af Corona-virus, så sundhedssystemet ikke bliver overbelastet, akkurat som det også handler om at ældre og svækkede ikke bliver smittet.

Jeg tør end ikke gætte på, hvad de samfundsøkonomiske udgifter ender at løbe op i med denne beslutning, men jo længere tid, det er nødvendigt med karantæne/nedlukning, jo dyrere bliver det for alle. 
Jeg vil derfor appellere til at I forstår alvoren i, at I er sendt hjem for ikke at være samlet i større grupper. Hvis det var ligegyldigt at mange var sammen, så kunne vi ligeså godt have jer tilbage i skole i klasselokalerne.
Ingen siger, at I skal sidde alene på jeres værelser – det er fint at være sammen i små grupper, hvor der er god afstand imellem jer. Men at afholde fester og planlægge større arrangementer sammen strider mod al sund fornuft. 

Jeg håber derfor, at I vil agere som fornuftige og ansvarlige gymnasieelever, der også tager jeres del af ansvaret på jer, således at vi alle snarest muligt kan komme tilbage til en normal hverdag.

Kærligste hilsner
Marianne

I skrivende stund d. 15. marts er der ikke konstateret tilfælde af Corona-virus blandt hverken ansatte eller studerende på Falkonergårdens Gymnasium og HF. Vi ved dog at flere har været frivilligt i karantæne, mens familiemedlemmer eller andre tæt på er blevet udredt.

14. marts: Studierejser

I går aftes ændrede Udenrigsministeriet rejsevejledningerne så hele verden nu er orange, alle ikke-nødvendige rejser ud af landet skal man lade være med. Dermed er alle studierejser  i uge 13 inclusive skiekskursionen aflyst.

Vibeke på kontoret har al kontakt vedrørende mellemværende med evt. rejsebureauer og arbejder lige nu for de bedst mulige løsninger. Klasserne vil få direkte besked i Lectio, hvis eleverne selv skal gøre noget.

Rejsevejledningen gælder p.t. kun til og med uge 15, så vi afventer en evt. afgørelse om ekskursioner og studierejser i uge 16 og 17. Der vil komme besked både direkte til eleverne i Lectio og her på siden, når vi ved mere.

14. marts: Undervisning

Som det er bekendt fra medierne og som eleverne blev orienteret om torsdag via Lectio, er skolen lukket 14 dage frem dvs. uge 13 med.

Det betyder IKKE at eleverne har fri: Undervisningen vil i videst mulige omfang blive gennemført virtuelt, lærerne var samlet torsdag og er i fuld gang med at genplanlægge modulernes indhold.

Eleverne er instrueret i at de skal sidde klar i Lectio ved hvert moduls begyndelse og følge de instrukser lærerne lægger ud om modulets indhold. Det vil også fremgå hvordan eleverne har vist deres aktive deltagelse, og lærerne fører som hovedregel fravær i både begyndelse og slutning af modulet. Også skriftlige opgaver skal afleveres som planlagt. Enkelte moduler må aflyses ( f. eks. praktisk idræt i et vist omfang).

SRP-eleverne har fået forlænget afleveringsfristen til fredag d. 20.marts kl. 14, og lærerne afholder deres vejledning i uige 12 virtuelt efter planen i Lectio.

UPDATE ONSDAG D. 11/3

 

Kære alle sammen

Som I nok har hørt sendes elever på ungdomsuddannelserne hjem fra på fredag. I skal blive hjemme i morgen torsdag også. Lærerne mødes torsdag og går i gang med at planlægge undervisning der kan ske virtuelt.

I skal holde jer orienteret i Lectio – og I skal regne med at jeres normale skema fra fredag i et vist omgang gennemføres som virtuel undervisning. I skal derfor være tilgængelige på normale undervisningstidspunkter.

Specielt for SRP og SSO opgaverne vil der komme en revideret plan

Aflysning af studieture

På baggrund af statsministerens pressemøde den 10.03., er det - som udgangspunkt - besluttet at aflyse alle vores studieture i uge 13. Såfremt Udenrigsministeriet i den kommende uge melder ud, at det er problemfrit at rejse, hvor elever og lærere ikke risikerer at strande i udlandet eller komme i karantæne, vil beslutningen blive taget op til fornyet overvejelse.

Den studietur vi har til Athen i uge 16 er der endnu ikke truffet beslutning om. Vi afventer at se tingenes udvikling og træffer en beslutning om denne i uge 14.

En aflysning kan muligvis indebære tab af rejsens pris for de enkelte elever. Det vil være de enkelte elever, der skal tjekke vilkårene for dette med deres forsikringsselskaber.

Vi går i gang med at undersøge, om det er muligt at flytte rejserne til efteråret, men dette vil ikke kunne afklares lige med det samme og de berørte rejseklasser vil få mere information om det i løbet af den kommende måned.


Venlig hilsen 
Marianne Munch Svendsen, Rektor

Nyt fra Styrelsen for Patientssikkerhed d. 9.marts: 


Hvis der er nogen af jer, som har været tilstede på Søpavillionen i det nævnte tidsrum - torsdag den 5/3 mellem klokken 23 og 02, så skal I forlade skolen og blive hjemme 14 dage efter besøget.

I skal sende en mail til skolens officielle mail om, at I er i karantæne - skriv til falko@remove-this.falko.dk


Dette stod på deres hjemmeside:


En person, der er smittet med COVID-19, har søndag orienteret Styrelsen for Patientsikkerhed om at have været til stede på Søpavillonen torsdag 5. marts 2020 mellem kl. 23 og 02 (natten til fredag). Den smittede er i isolation. Kendte tætte kontakter til den smittede er allerede blevet kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed og sat i frivillig hjemmekarantæne.

Har man været til stede på Søpavillonen i det pågældende tidsrum, bør man blive hjemme i 14 dage efter besøget – også selvom man på nuværende tidspunkt ikke har symptomer.

Hvis du har været til stede på Søpavillonen torsdag aften og har feber, hoste eller åndenød, skal du ringe til egen læge eller vagtlægen og oplyse, at du har været på Søpavillonen i samme tidsrum som en person smittet med coronavirus (COVID-19).

Man skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre m.v., da der her er personer, som vil være særligt udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19.

 

Steen Pedersen
Vicerektor
Falkonergården Gymnasium og HF
sp@falko.dk 
38 77 08 00 / 21 60 74 94