Vedrørende brug af internet ved skriftlige og mundtlige eksamener

I alle fag er ingen eller meget få internetsider tilladte. Du skal dog på nettet for at hente opgaven og aflevere besvarelsen.

Der må ikke benyttes VPN forbindelse. Overtrædelse af dette opfattes som udgangspunkt som snyd

Bemærk : Netværkstrafikken overvåges, og man kan blive bedt om at aflevere sin computer efter eksamen til undersøgelse, hvis der opstår en situation hvor der kan være tvivl om reglerne er blevet overholdt. Fra skoleåret 23-24 benyttes Examcookie også til terminsprøver, skr. eksamen og skr. årsprøver, der er sendt besked i e-boks med orientering herom til berørte elever. En opdateret orientering er der sendt linkt til, til eleverne via Lectiobesked

Alt materiale der kan downloades, skal også være det inden eksamen - det gælder også dokumenter på Lectio, dropbox, Google Drev osv.

Digitale læremidler må KUN bruges, hvis de står på en positivliste som din lærer har givet jer, og disse links skal frem gå af undervisningsbeskrivelsen. Det er ikke tilladt med adgang til hjemmesider, men det er det til f. eks. i-bøger brugt i undervisningen eller særlige faglige hjælpemidler, der kæver login - og altså KUN hvis de står på lærerens liste.

Sørg for at lægge din lærers liste ned på din harddisk f. eks. på dit "skrivebord" inden eksamen.

Anbefalingen til mundtlig eksamen er helt klart, at man har alt materiale klar på sin pc, da tiden til opkobling etc. hurtig bliver en væsentlig faktor.

Musik under eksamen

Hvis man vil høre musik under eksamen, SKAL selve musikken være downloadet på ens computers harddisk inden eksamensdagen (altså ikke kun playlisterne) . Under delprøver uden hjælpemidler må man IKKE høre musik.

Tjekliste til forberedelse INDEN skriftlig eksamen 2024

Tjekliste til forberedelse INDEN skriftlig årsprøve 2024

Tjeklisterne er sendt ud med besked til skolens elever d. 14. maj 2024 ,og kan findes fra elevforsiden i LEctio også