Deltagerbetaling

På linje med alle andre ungdomsuddannelsesinstitutioner har vi et vist begrænset mål af deltagerbetaling til udvalgte undervisningsmidler og til ekskursioner/studieture.

Ordbøger skal elever kun selv betale, hvis de vil have dem på papir; skolen abonnerer på elektroniske ordbøger, som også kan bruges ved eksamen.

Skolen har ikke et krav om at man skal have en computer med i skole, men mange elever har det og en stigende del af undervisningsmidlerne bruges bedst digitalt. Der er computere til rådighed på skolen i meget begrænset omfang om eftermiddagen.

Den største udgiftspost er ekskursioner. Der kan været en begrænset betaling til kortere ekskursioner i nærområdet (f. eks. transport med S-tog eller delvis betaling af en teaterbillet), men der er også udgifter til friluftsturen(med en enkelt overnatning) i sent forår 1. g, en uges studietur 3.g/4.g TD og for nogle enkelte valgfag udbydes desuden ekskursion med overnatning (biologi A/B og geografi B, sprog A) nogle år.

Forud for planlægningen af en studietur vil eleverne/elevernes forældre bliver spurgt om en maksimal økonomisk ramme, så turen tilrettelægges, så alle kan deltage.

Nogle klasser i nogle studieretninger vil have øget rejseaktivitet og dermed er der øget rejseafgift se under studieture og ekskursioner.