Psykologhjælp

Den psykologiske rådgivning er et tilbud om støtte til elever, hvis tilværelse synes uoverskuelig, eller hvor noget er gået i hårdknude på grund af problemer af forskellig art. Man skal dog først lave en aftale med Gymnasie- og HF-vejlederne, før man kan komme i betragtning til et samtaleforløb ved psykologen. Den psykologiske rådgivning kan indbefatte støttende samtaler, krisehjælp eller korterevarende psykoterapi. Psykologen har tavshedspligt, dvs. at der ikke videregives oplysninger til andre, hvis det ikke på forhånd er aftalt.

Falkonergårdens vejledere samarbejder med de autoriserede psykologer i klinikken CeNSE