1918/19: Falkonergården oprettes

Marie Bobergs Skole på Dr. Priemesvej, som i 1908 blev oprettet ved sammenlægningen af flere private pigeskoler, blev overtaget af staten under navnet ”Falkonergårdens Gymnasium”, som landets første statslige gymnasium for piger

Skolen havde elever fra 6. klassetrin og op til 3. gymnasieklasse

Det første studenterhold på 3 studiner blev dimitteret i 1919

Helene Rump var rektor fra skolens start til 1926

1919-55: Falkonergården på Dr. Priemesvej

I næsten hele perioden var der mellem 10 og 20 lærere på skolen og mellem 250 og 300 elever fordelt på pigeskole og gymnasium, og den udklækkede mellem 10 og 20 studiner og ca. lige så mange pigeskoleeksaminander hvert år

Helene Johannesen var rektor fra 1926 til 1943

Asta Jefsen var rektor fra 1943 til 1955

1945: Bombningen af Den franske skole, som lå lige ved siden Dr. Priemesvej, kostede 104 døde elever og lærere, men ingen på Falkonergården blev dræbt eller kvæstet

Et elevråd blev oprettet i 1948 (formand: Betzy Nielsen, fra 1955 til 1989 idræts- og engelsklærer på skolen)

I 1951 afholdtes de sidste pigeskoleeksaminer, herefter afsluttedes mellemskolen med realeksamen

1955-72: Falkonergården på Sønderjyllands Allé - nu med drenge

Falkonergården flytter til nye lokaler på Sønderjyllands Alle (der havde længe været talt om, at lokalerne på Dr. Priemesvej var utidssvarende) i løbet af et lidt kaotisk, byggeforsinket efterår 1955, hvor lokalerne bliver taget i brug efterhånden som de bliver færdige

Knud Andersen, kaldet ”K A”, var rektor fra 1956 (konstitueret under Asta Jefsens sygdom 1955) til 1972

1955: Der optages i alt 69 drenge på skolen, og den matematiske linje indføres. Tidligere var der kun den nysproglige

>I 1955 har skolen ca.350 elever, i 1972 ca.420.

I 1955 er der ca. 25 lærere på skolen, i 1972 ca.40

I 1958 startes basketball-klubben ”Falcon” af nogle drenge fra skolen. Her i blandt Ernst Jensen, senere idræts- og samfundsfagslærer på skolen fra 1973 til 2010

I 1962 ophører mellemskolen, og herefter er der fra 1963 (til 1974) foruden gymnasieklasserne 3 realklasser. Måske er det i denne forbindelse, for at skelne mellem realklasserne og gymnasieklasserne, at det bliver kutyme på skolen at benævne gymnasieklasserne ”et a, to a, tre a” i stedet for ”første, anden og tredje a”  

Fra 1966 kan man vælge musik og biologi på linje

Fra 1966 til 1971 udkom, lidt ujævnt og med nogle pauser, skolebladet ”Falkonisten”

1972-1990: Ny rektor og H.F.’ere

1972: Walter Dalland er rektor fra 1972 til 1990. Han bor ikke, som den forrige rektor, på skolen, så rektorboligen inddrages til undervisning og kontorer

1973: HF oprettes på skolen og de første klasser starter. Herefter hedder skolen ”Falkonergårdens Gymnasium og H.F.-kursus”

1974: den sidste realklasse afslutter

Fra 1974-76 udkom, ret ujævnt, skolebladet ”Falken”

Elevtallet vokser fra ca. 420 til knap 600 i perioden, og lærerstaben fra ca. 40 til ca.70

Demokrati på skolen: der har fra 1969-70 været arrangeret skoleforsamlinger, hvor alle elever har haft mulighed for at debattere skolerelevante emner – som udvidelse af det repræsentative elevråd. Fra 1974 oprettes ”Skolemødet” som det besluttende organ på skolen for både lærere og elever. Det fortsætter til i udgangen af 1980’erne, men skifter rolle og bliver efterhånden et debatforum uden besluttende myndighed

Som et tegn på de nye tider i -70’erne udkommer der ikke mere et egentligt årsskrift, som har været udgivet siden skolens start med oplysninger om elever, lærere, pensum mm., men i stedet et introduktionshæfte henvendt til eleverne med oplysninger om udvalg, regler, årsplan, studierejser mm.

1986: Falkonergården slutter som statsskole og overtages af Frederiksberg Kommune

 

1990-91: Konstitueret rektor og Skt. Jørgen

I 1990 bliver Walter Dalland rektor på Niels Steensens Gymnasium, og Hans Lindemann bliver konstitueret rektor

Samme år beslutter kommunen at nedlægge Skt. Jørgens Gymnaskium og fordele elever og lærere på kommunens to andre gymnasier: Frederiksberg og Falkonergården. Falkonergården får 4. 2.g-klasser og 8 lærere

1991-2017: Nu med Team Danmark

1991: Kirsten Cornelius træder til som rektor på skolen

1991: De første Team Danmark-elever starter på skolen

1995: Pedelboligen inddrages til undervisning

2002: Dataloftet over fagfløjen indvies

2005: Ny gymnasiereform

2015: Ny idrætshal/multihal indvies (får kommunens præmie for smukt byggeri)

2016: ca. 100 lærere og 1000 elever på skolen

2017: Ny gymnasiereform

2017: Ny bygning med 6 nye klasseværelser mm. indvies