Studieture og ekskursioner

For at opfylde de studieforberedende og almendannende formål i bekendtgørelsen for STX, tager lærere og elever af og til uden for skolen på ekskursioner. Det kan være enkelte moduler, enkeltdage eller flere dage ad gangen.

Disse ekskursioner er altid taget ud af den samlede undervisningstid og har derfor fagligt indhold: Noget af det faglige indhold er også fag-fagligt f. eks. ekskursionerne, .... mens andet er almenddannende på tværs af fagene: Den studietur som stamklassen tager på, er typisk både med fagfaglige elementer og med almendannende formål. Derudover har både ekskursioner og studieture til formål at fremme det sociale samspil på holdet/i klassen.

I efteråret 2021 har eleverne ved en fællestime og efterfølgende anonyme spørgeskema stemt igennem, at rejserne skal tage hensyn til klimaet også, og derfor vil rejserne som udgangspunkt foregå med andet end fly og altså til destinationer der kan nås med bus eller tog.

Kun i helt særlige tilfælde f. eks. hvor der er udvekslingsaftaler med studieretninger med fremmedssprog (det kunne være til Spanien i spansk eller til USA med engelsk) vil rektor kunne dispensere.

Læs mere her om de konkrete rammer for omfang og placering af studierejser, herunder studieretninger med øget egenbetaling.

Læs mere her om de studie- og ordensregler der gælder for  studierejser  (s. 10 ff.)