Optagelsesprøve Gymnasiet

Parathedsvurdering

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der vurderer elevens uddannelsesparathed. – dvs. skønner, at eleven har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre gymnasiet. Hvis en elev ikke skønnes uddannelsesparat har eleven og dennes forældre mulighed for at anmode UU om at komme til en uddannelsesparathedsvurdering på det gymnasium, som eleven søger på sin 1. prioritet.

Obligatorisk optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder optagelseskravene bliver du indkaldt til en obligatorisk optagelsesprøve. 

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Optagelsesprøvedatoer for 2024:

 onsdag d. 24.. april

 fredag d. 14. juni  

 mandag  d. 1. juli

 tirsdag d. 6. august

mandag d. 25.  august

Optagelsesprøven i april kan kun bruges af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunket kan afgøres, at ansøgeren ikke har retskrav på optagelse. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefri 9. klasser, ansøgere der ikke har fulgt 2. sprogsundervisning og ansøgere der enten går i prøvefri 10.klasse og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse da de afsluttede 9. klasse.

Se her ministeriets side om optagelsesprøven, herunder et eksempel på opgaver