Generelt om vejledningen

Hver klasse har tilknyttet en gennemførelsesvejleder. Vejlederens opgave er dels sammen med klassens lærere at sikre, at gymnasieforløbet bliver så udbytterigt for dig som muligt - fagligt, socialt og personligt - dels at hjælpe dig med at blive afklaret omkring de valg, der skal træffes undervejs.

Vejledningen består af både fælles og individuel vejledning.

I den fælles vejledning gives der indføring i studieteknik, eksamensadfærd, SSO/SRP, valgfagssystemet, SU-reglerne, studie- og erhvervsvalg, adgangskrav til de videregående uddannelser m.m. Yderligere kan studievejlederen tilkaldes af klassen, hvis der er problemer. Vejlederne på Falko samarbejder med Sidse Karup Lundsteen fra Studievalg København om en række arrangementer. 

Den personlige vejledning består af introduktionssamtaler med hver enkelt elev i starten af 1.g/1hf og fremtidssamtaler med alle elever i slutningen af 3.g. Derudover kan du altid komme til studievejlederen i kontortiden for at drøfte forhold af økonomisk, social, uddannelsesmæssig eller mere personlig art - eventuelt sammen med dine forældre. Klassens lærere eller skolens rektor kan bede studievejlederen om at kontakte – og søge at hjælpe - elever, som på den ene eller anden måde ser ud til at være kommet ud i problemer. Yderligere visiterer vejlederne til kursus i eksamensteknik, og til psykolog og læsevejleder. Fravær pga. besøg hos ens vejleder godskrives.

Skolebesøg

Vejlederne på Falko tager sig også af at arrangere besøg af elever fra folkeskolens afgangsklasser. Desuden modtager og behandler vejlederne henvendelser fra elever/forældre i folkeskolernes afgangsklasser om uddannelsesmæssige spørgsmål.