Elevrådet på Falko

Elevrådet bygger på elevdemokrati. Derfor er hver klasse repræsenteret med 2 elever til hvert møde. På møderne stemmes der for eksempel om hvordan kantinen skal indrettes og møbleres, om vi skal demonstrere sammen med andre gymnasieelever og om vi fortsat vil støtte Operations Dagsværk. Derfor er elevrådet et vigtigt element i det at gå i gymnasiet. Skolen er medlem af DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning).

Elevrådet giver mulighed for at være aktiv i mange andre udvalg og projekter. For eksempel er der udvalg for Operations Dagsværk, Falkos værdigrundlag, fællesudvalg, festudvalg og cafeudvalg.